Siden
oprettet
30. august 2002


Siden
opdateret
1. april 2024

Til forsiden

Skriv til mig

Slægtsforskning

På de følgende sider vil jeg præsentere de foreløbige resultater af min slægtsforskning, som er baseret på familiens overleveringer, trykte kilder, oplysninger hentet fra internettet og egne besøg på arkiver. Så vidt muligt vil alle faktuelle oplysninger blive ledsaget af en kildehenvisning.

Oplysningerne vil være af varierende karakter. Jeg har selvfølgelig en personlig tilknytning til de nærmeste familiemedlemmer og har måske sværere ved at præsentere dem, end slægtninge jeg aldrig har kendt, men som alligevel har været til stede gennem familieoverleveringer, og helt tilbage til de ældre generationer, hvor personlighederne kan være svære at trække frem af de oftest få oplysninger, som findes.

Der findes en række programmer til at præsentere slægtsforskning på internettet, men jeg vil i stedet prøve at lave en personlig fremstilling. Det betyder, at hver person har sin egen side med links til forældre, ægtefælle og børn. På denne måde har jeg mulighed for at knytte illustrationer til personerne.

Slægtstavlen er opstillet efter princippet, hvor min far har nr. 2, min mor har nr. 3, min farfar nr. 4, min farmor nr. 5, min morfar nr. 6, min mormor nr. 7, min oldefar nr. 8, min oldemor nr. 9 o.s.v. På denne måde har alle mænd altid et lige nummer, og kvinder et ulige. Samme person kan have to anenumre i de tilfælde, hvor der forekommer anesammenfald. Se i øvrigt i litteraturen om slægtsforskning om denne måde at opstille anetavler på.

Nedenstående har jeg opstillet alle mine aner efter dette princip, og man kan klikke sig direkte ind på personens side via navnet. Men alle links vil ikke være aktive endnu, eftersom disse sider er under stadig udarbejdelse.

Ane nr. Navn Født Sted Død Sted Erhverv
1 Michael Olsen 1955 København
Forældre
2 Ole Viggo Olsen 1930 København 2017 København
3 Alice Esther Rasmussen 1928 København
Bedsteforældre
4 Hans Valdemar Olsen 1903 København 1991 København Smed
5 Martha Johanne Viola Sørensen 1903 Ordrup 1997 København Tobaksarbejder
6 Ejnar Rasmussen 1905 Århus 1968 København Vognstyrer
7 Enny Agnethe Andersen Thorsen 1908 Jyderup 2001 København
Oldeforældre
8 Valdemar Jensen 1877 Asaa Maskinarbejder - fyrbøder
9 Ellen Marie Olsen 1881 Fakse 1962 København
10 Johan Christian Marius Daugstrup 1869 Århus 1932 Årby Montageinspektør
11 Thora Hermandine Næhr 1880 Nærum 1932 København Dæksmager
12 Johan Jørgen Rasmussen 1875 Ulbølle 1944 Åby Togfører
13 Andrea Christensen Dahl 1881 Skive 1942 Brande
14 Johannes Anton Thorsen 1882 Sejerø 1963 København Smed
15 Emma Marie Andersen 1888 Grandløse 1975 København
Tipoldeforældre
18 Hans Olsen 1852 Næstelsø 1903 Fakse Skomager
19 Marie Adamine Frederiksen 1855 Øde Førslev 1914 Fakse
20 August Møller Gartner
21 Birgitte Marie Sørensen 1849 Århus 1920 København
22 Michael Bartholin Næhr 1847 Tikøb 1927 Lyngby Sadelmager
23 Johanne Kristine Petrine Spliid 1841 Holstebro 1919 København
24 Jens Rasmussen Sølyst 1851 Brahetrolleborg 1941 Odense Husmand
25 Else Kirstine Jørgensen 1845 Ulbølle 1922 Ulbølle
26 Jens Christensen Dahl 1855 Volling 1906 Skive Arbejdmand
27 Else Kathrine Hansen 1855 Estvad 1926 Skive
28 Jens Peder Thorsen 1830 Sejerø 1907 Sejerø Husmand
29 Christiane Sørensdatter 1843 Sejerø 1884 Sejerø
30 Anders Peter Andersen 1852 Grandløse 1926 Tersløse Husmand
31 Johanne Marie Christine Christiansen 1853 Nørre Jernløse 1924 Tersløse
2 x tipoldeforældre
36 Ole Hansen 1820 Everdrup 1887 Rønnebæk Træskomand/vejmand
37 Maren Nielsdatter 1825 Næstelsø 1868 Næstelsø
38 Frederik Abrahamsen 1826 Haslev 1899 Freerslev Skovarbejder
39 Maren Kirstine Hansen 1828 Øde Førslev 1911 Freerslev
42 Peter Sørensen 1820 Århus 1886 Århus Detaillist
43 Christine Marie Schvartz 1819 Aarhus 1894 Aarhus
44 Erik Wilhelm Næhr 1813 Hillerød 1887 Tikøb Sadelmager
45 Antoinette Ring 1823 Hørsholm 1901 Helsingør
46 Niels Jensen Spliid 1798 Randers 1865 Holstebro Skræder
47 Gertrud Marie Petersen 1808 Århus 1886 Holstebro
48 Rasmus Jensen 1811 Vester Aaby 1896 Brahetrolleborg Indsidder
49 Johanne Marie Dorothea Hansdatter 1819 Vester Aaby 1911 Brahetrolleborg
50 Jørgen Rasmussen 1799 Brahetrolleborg 1878 Vester Åby Husmand
51 Maren Michelsdatter 1805 Brahetrolleborg 1874 Ulbølle
52 Christen Laursen Dahl 1811 Øster Assels 1894 Volling Husmand
53 Johanne Andersdatter 1816 Volling 1903 Rødding
54 Hans Jepsen 1824 Nørre Ørum 1890 Skive Husmand
55 Ane Kirstine Pedersdatter 1821 Skive
56 Thor Pedersen 1809 Roskilde 1884 Sejerø Møller
57 Ane Cathrine Jensdatter 1802 Sejerø 1866 Sejerø
58 Søren Severinsen 1810 Sejerø 1898 Sejerø Husmand
59 Sidse Kirstine Christensdatter 1810 Sejerø 1857 Sejerø
60 Anders Nielsen 1812 Thune 1852 Store Grandløse Husmand, skrædder
61 Marie Adamsdatter 1818 Sdr. Asmindrup 1891 Grandløse
62 Christian Larsen Tjenestekarl
63 Maren Jensdatter Omk 1829 Tjenestepige
3 x tipoldeforældre
72 Hans Olsen Omk 1775 1842 Everdrup Indsidder, daglejer
73 Ellen Marie Larsdatter Omk 1780 1853 Rønnebæk
74 Niels Frandsen 1782 Olstrup 1842 Olstrup Væver
75 Ellen Jensdatter 1791 Olstrup 1831 Olstrup
76 Abraham Hansen 1792 Haslev 1831 Haslev Tjenestekarl
77 Ingeborg Knudsdatter 1798 Terslev 1874 København
78 Hans Simonsen 1797 Øde Førslev 1852 Haslev Kludesamler
79 Dorthe Rasmusdatter 1805 Øde Førslev 1897 Haslev
84 Peter Sørensen Omk 1786 1837 Århus Daglejer
85 Ane Marie Rasmusdatter Omk 1778 Kølstrup 1848 Århus Høker
86 Jochum Henrik Schvartz Omk 1775 Reinfeld, Holsten 1837 Århus Daglejer
87 Birthe Nielsdatter 1779 Nørager 1853 Århus Sykone
88 Johan Michael Næhr Omk 1780 1828 Hillerød Sadelmager
89 Birthe Marie Brocelius 1781 Hillerød 1839 Hillerød
90 Johan Bartholin Ring 1788 St. Heddinge 1850 Hørsholm Købmand
91 Ane Cathrine Mertz 1791 København 1865 Hørsholm
92 Jens Jensen Spliid 1771 Randers 1845 Randers Skrædder
93 Johanne Nielsdatter Spliid 1773 Randers 1865 Randers
94 Anders Petersen
95 Kirstine Christiansdatter
96 Jens Rasmussen 1794 Svanninge 1871 Svanninge Husmand og daglejer
97 Anne Jensdatter
98 Hans Jensen Omk 1764 1820 Vester Aaby Væver
99 Ide Dorthea Jensdatter 1783 Ollerup 1851 Vester Aaby
100 Rasmus Jørgensen Omk 1762 Brahetrolleborg Indsidder, daglejer
101 Anne Hansdatter Omk 1776
102 Michel Hansen Clausen 1772 Lyø 1827 Brahetrolleborg Daglejer
103 Anne Cathrine Madsdatter 1773 Svanninge 1847 Fåborg
104 Laurids Christensen Dahl 1771 Øster Vandet 1856 Øster Assels Gårdmand, daglejer
105 Karen Jensdatter 1779 Øster Assels 1859 Øster Assels
106 Anders Jensen 1787 Ejsing 1879 Volling Daglejer
107 Karen Sørensdatter 1784 Volling 1845 Volling
108 Niels Jensen Skytte 1786 Gammelstrup 1877 Nørre Ørum Gårdmand
109 Kirstine Jespersdatter 1792 Tårup 1860 Nørre Ørum
110 Peder Hermansen 1795 Skive 1875 Krarup Gårdmand, teglværksejer
111 Johanne Mortensdatter 1789 Fly
112 Peder Thorsen 1778 Rutsker 1842 Sejerø Gårdmand, møller
113 Inger Andersdatter 1781 Skuldelev 1853 Sejerø
114 Jens Rasmussen 1770 Sejerø 1836 Sejerø Gårdmand
115 Elisabeth Christensdatter 1774 Sejerø 1831 Sejerø
116 Severin Nielsen 1783 Sejerø 1847 Sejerø Husmand
117 Kirsten Gertsdatter 1778 Sejerø 1831 Sejerø
118 Christen Hansen 1762 Sejerø 1827 Sejerø Husmand
119 Sidse Marie Steffensdatter 1777 Sejerø 1831 Sejerø
120 Niels Hansen
122 Adam Diner Omkring 1769 1831 Tølløse Underofficer, røgter
123 Bodil Salomonsdatter 1787 Kundby 1856 Grandløse
4 x tipoldeforældre
144 Ole Hansen Omk 1751 1817 Everdrup Smed
145 Else Pedersdatter Omk 1754 1817 Everdrup
148 Frands Ibsen Omk 1740 1817 Olstrup Husmand og væver
149 Karen Jensdatter 1745 Olstrup 1804 Olstrup
150 Jens Steffensen 1752 Olstrup 1815 Olstrup Husmand
151 Ane Christensdatter Omk 1760 Rønnebæk 1829 Olstrup
154 Knud Rasmussen 1758 Sengeløse 1842 Haslev Bødker
155 Ane Margrethe Pedersdatter 1761 Spjellerup 1823 Haslev
156 Simon Olsen 1757 Øde Førslev 1831 Øde Førslev Daglejer
157 Maren Jørgensdatter 1768 Øde Førslev 1828 Øde Førslev
158 Rasmus Hansen 1778 Teestrup 1858 Øde Førslev Daglejer og væver
159 Kirsten Larsdatter 1781 Øde Førslev 1816 Øde Førslev
176 Johan Michael Neer 1733 Hillerød 1782 Hillerød Væver
177 Birthe Mogensdatter Omk 1747 1778 Hillerød
178 Erik Brocelius Omk 1753 Gørtler
179 Anne Marie Hiorth Omk 1757
180 Christian Mathias Ring 1758 St. Heddinge 1794 St. Heddinge Slagter
181 Christiane Johansdatter Svendler 1751 1796 St. Heddinge
182 Jacob Adamsen Mertz 1741 Vejle 1804 København Vognmand, Renov. Betj.
183 Gertrud Marie Johansdatter Rathsach 1745 Fredericia 1800 København
184 Jens Christensen Tambour Omk 1730 1777 Randers Handskemagersvend
185 Marie Cathrine Hansdatter Omk 1724 1812 Randers
186 Niels Svenningsen 1731 Randers 1794 Randers
187 Anne Andreasdatter Omk 1744 1805 Randers
192 Rasmus Jensen Omk 1757 1811 Vester Aaby Bonde
193 Karen Rasmusdatter Omk 1759 1829 Svanninge
198 Jens Clausen Nielsen 1745 Svelmø 1824 Vester Aaby Husmand og fisker
199 Anne Marie Larsdatter 1752 Avernakø
204 Claus Thomassen 1778 Lyø Husmand
205 Anne Tønnesdatter 1742 Lyø 1811 Lyø
206 Mads Pedersen Omk 1741 1781 Svanninge Gårdmand
207 Maren Jørgensdatter Omk 1736 1792 Svanninge Spindekone
208 Christen Offersen 1749 Øster Vandet 1794 Stagstrup Gårdmand
209 Anne Cathrine Poulsdatter Omk 1750 1780 Øster Vandet
210 Jens Christensen Dahl Omk 1740 1801 Øster Assels Gårdmand
211 Karen Jensdatter Omk 1735 1825 Øster Assels
212 Jens Andersen Omk 1740 1812 Ejsing Husmand
213 Anne Sørensdatter Omk 1750 1827 Ejsing
214 Søren Jepsen 1751 Volling 1805 Volling Husmand
215 Mette Andersdatter Omk 1752
216 Niels Jensen Søndergaard 1742 Gammelstrup 1821 Gammelstrup Gårdmand
217 Bodil Johansdatter 1748 Gammelstrup Efter 1822
218 Jesper Jensen 1757 Tårup 1829 Ørum Husmand, skrædder
219 Kirsten Christensdatter Omk. 1755 1830 Ørum
220 Herman Andersen Omk 1753 1810 Skive Comsumptionsbetjent, daglejer
221 Johanne Laursdatter 1752 Skive 1816 Skive
222 Morten Jensen Boje Omk. 1757 1820 Fly Husmand, national soldat
223 Else Sørensdatter Omk. 1757 1832 Fly
224 Thor Hansen 1712 Rutsker 1782 Rutsker Gårdfæster
225 Kirstine Hansdatter Omk 1739 1783 Rutsker
226 Anders Svendsen 1750 Krogstrup 1788 Skuldelev Gårdfæster
227 Mette Bertelsdatter 1759 Krogstrup 1806 Skuldelev
228 Rasmus Jensen 1742 Sejerø 1775 Sejerø Gårdfæster
229 Karen Bentsdatter 1744 Højby 1805 Sejerø
230 Christen Jacobsen 1721 Sejerø 1794 Sejerø Gårdfæster
231 Karen Christensdatter 1734 Sejerø 1777 Sejerø
232 Niels Jensen 1723 Sejerø 1799 Sejerø Gårdfæster
233 Karen Jensdatter 1747 Sejerø 1826 Sejerø
234 Gert Pedersen 1747 Nekselø 1817 Sejerø Gårdfæster
235 Ane Mette Sørensdatter 1750 Sejerø 1822 Sejerø
236 Hans Christensen 1702 Sejerø 1767 Sejerø Gårdfæster
237 Kirsten Larsdatter 1732 Yderby 1801 Sejerø
238 Steffen Dinesen 1735 Sejerø 1784 Sejerø Husmand
239 Kirsten Larsdatter 1744 Sejerø 1788 Sejerø
246 Salomon Nielsen Omk 1759 1835 Sdr. Asmindrup Husmand
247 Else Christensdatter 1763 Kundby 1844 Sdr. Asmindrup
5 x tipoldeforældre
300 Stephan Jørgensen 1702 Olstrup 1785 Rønnebæk
300 Johanne Omk. 1714 1784 Rønnebæk
310 Peder Pedersen Omk. 1723 1804 Spjellerup Gårdmand og smed
311 Ane Marie Rasmusdatter 1736 Torøje 1779 Spjellerup
312 Ole Simonsen 1717 Øde Førslev 1780 Øde Førslev Daglejer
313 Karen Jensdatter Omk. 1715 1775 Øde Førslev
314 Jørgen Jensen Omk. 1737 1773 Øde Førslev Bonde
315 og 319 Dorthe Olsdatter 1738 Terslev 1787 Øde Førslev
318 Lars Jacobsen Før 1801 Øde Førslev Bonde
360 Frederik Ring 1769 St. Heddinge Slagter
361 Helena Marie Stephansdatter Omk 1724 St. Heddinge Før 1801
362 Johan Marcussen Svendler 1711 1803 Vemmetofte Smed
363 Anna Margrethe Sørensdatter Omk. 1722 1757 Kimmerslev
364 Adam Mertz Hattemager
365 Anne Sophie Jacobsdatter Fredericia 1741 Vejle
366 Johan Jokum Rathsack Omk. 1700 1769 Fredericia Kyrasser, gevaldiger
367 Engel Kirstine Ejlersdatter
368 Christen Willadsen Spliid Randers Skrædder
372 Svenning Sørensen 1693 Viborg Før 1752 Tinstøber
373 Kirsten Nielsdatter Omk 1697 1778 Randers
396 Niels Jørgensen Omk. 1707 1774 Svelmø Gårdfæster
397 Anna Hansdatter 1712 Dyreborg 1781 Svelmø
410 Tønnes Lauridsen 1708 1753 Lyø
411 Appelone Maria Michelsdatter 1706 1768 Lyø
416 Offer Christensen 1703 Øster Vandet 1766 Øster Vandet Gårdmand
417 Maren Christensdatter Omk 1707 1787 Sæby
428 Jep Sørensen Omk 1716 1788 Volling Husmand
429 Mette Nielsdatter Omk 1722 1794 Volling
432 Jens Madsen 1703 Feldingbjerg 1743 Gammelstrup Gårdmand
433 Anne Nielsdatter
434 Johannes Gregersen 1717 Gammelstrup 1764 Gammelstrup Gårdmand
435 Margrethe Olufsdatter 1721 Gammelstrup
436 Jens Hansen 1727 Tårup 1815 Tårup Husmand
437 Karen Sørensdatter 1721 Tårup 1774 Tårup
443 Maren Pedersdatter
445 Else Clemensdatter Boje Omk 1721 1793 Fly
448 Hans Jensen Omk. 1662 1745 Rutsker Gårdmand
449 Karen Thorsdatter Omk 1686 Vestermarie 1725 Rutsker
452 Svend Pedersen Husmand
454 Bertel Andersen 1725 Dråby Eft 1787 Gårdfæster
455 Margrethe Christophersdatter Omk 1725 1787 Krogstrup
456 Jens Rasmussen 1700 Sejerø 1770 Sejerø Gårdfæster
457 Johanne Larsdatter 1714 Sejerø 1802 Sejerø
458 Bent Andersen Omk. 1709 1783 Højby Gårdfæster
459 Karen Olsdatter 1713 Ebbeløkke 1747 Højby
460 Jacob Sørensen 1670 Sejerø 1745 Sejerø Gårdfæster, sognefoged
461 Anna Sørensdatter Omk 1679 Tunø 1746 Sejerø
462 Christen Olsen Omk 1674 1738 Sejerø Gårdfæster
463 Maren Jensdatter Omk 1706 Kalundborg 1753 Sejerø
464 Jens Mogensen Omk 1685 Eft 1729 Husmand
465 Ingeborg Sørensdatter 1688 Sejerø 1728 Sejerø
466 Jens Dinesen 1718 Sejerø 1766 Sejerø Husmand
467 Dorthe Larsdatter 1707 Sejerø 1790 Sejerø
468 Peder Brodersen Omk 1708 1782 Havnsø
469 Maren Gertsdatter 1709 Alleshave 1751 Nekselø
470 Søren Olsen 1706 Sejerø 1776 Sejerø Gårdfæster
471 Karen Jørgensdatter 1720 Sejerø 1800 Sejerø
472 Christen Knudsen Omk 1660 Sejerø 1741 Sejerø Gårdfæster
473 Anne Rasmusdatter 1666 Sejerø 1730 Sejerø
474 Lars Jeppesen Omk. 1701 Yderby 1774 Yderby Gårdfæster
475 Ellen Jensdatter Omk. 1701 1783 Yderby
476
og
932
Dines Nielsen 1680 Sejerø 1755 Sejerø Gårdfæster
477 Sidse Steffensdatter 1691 Sejerø 1765 Sejerø
478 Lars Sørensen 1715 Sejerø 1754 Sejerø Husmand
479 Kirsten Madsdatter 1717 Sejerø 1794 Sejerø
494 Christen Larsen Omk 1719 1779 Kundby Husmand
495 Maren Rasmusdatter Omk 1722 1798 Kundby
6 x tipoldeforældre
624 Simon Olsen 1693 Øde Førslev 1754 Øde Førslev
625 Mette Sørensdatter Omk 1691 1769 Øde Førslev
724 Marcus Svendler Omk 1682 1762 Herfølge Smed
725 Ane Margrethe Jacobsdatter 1761 Kimmerslev
726 Søren Knudsen Starup 1737 Hegnede Birkefoged
727 Johanne Simonsdatter
730 Jacob Justesen Omk 1684 Fredericia 1750 Fredericia Hattemager
731 Mette Marie Pedersdatter
744 Søren Dideriksen 1712 Viborg Skomager
745 Cathrine Svenningsdatter 1713
832 Christen Hansen Karby
833 Anne Christensdatter Øster Vandet
864 Mads Mogensen Omk 1663 Feldingbjerg 1743 Feldingbjerg Gårdmand
865 Inger Troelsdatter Omk 1680 1728 Feldingbjerg
868 Gregers Olufsen Uf Omk 1671 1746 Gammelstrup Gårdmand
869 Bodil Jepsdatter Gade
870 Oluf Thomassen
871 Maren Christensdatter
874 Søren Knudsen Skytte Omk. 1655 1729 Tårup Bonde
875 Jytte Lauritzdatter 1689 Tårup 1764 Tårup
898 Thor Hansen Omk 1640 Rutsker 1704 Vester Marie
899 Berthe Hansdatter Omk 1645 1727 Vester Marie
908 Anders Bertelsen 1703 Dråby Gårdfæster
909 Ane Andersdatter Flint 1702 Dråby
912 Rasmus Pedersen 1668 Sejerø 1740 Sejerø Gårdfæster
913 Anne Christensdatter 1668 Sejerø 1743 Sejerø
914 Lars Olsen Omk 1675 1753 Sejerø Husmand
915 Sidse Andersdatter 1674 Sejerø 1744 Sejerø
916 Anders Jepsen 1740 Holmstrup Gårdfæster, dragon
917 Ellen Bentsdatter Omk. 1666 1758 Holmstrup
918 Ole Jacobsen Lumsås Gårdfæster
919 Kirsten Madsdatter Omk. 1681 1744 Lumsås
920 Søren Pedersen Stakkesti Omk 1634 1709 Sejerø Gårdfæster, sognefoged
921 Johanne Jacobsdatter Omk 1642 1726 Sejerø
930 Søren Pedersen Omk 1642 Sejerø Omk 1701 Sejerø Gårdfæster
931 Mette Pedersdatter Omk 1647 1720 Sejerø
932
og
476
Dines Nielsen 1680 Sejerø 1755 Sejerø Gårdfæster
933 Lucie Jensdatter 1676 Sejerø 1722 Sejerø
934 Lars Rasmussen Omk 1661 Sejerø 1711 Sejerø Gårdfæster
935 Karen Jensdatter 1673 Sejerø 1755 Sejerø
938 Gert Jacobsen 1683 Alleshave 1745 Alleshave Gårdfæster
939 Anna Olufsdatter 1687 Eskebjerg 1755 Alleshave
940 Oluf Jensen 1652 Sejerø 1707 Sejerø Gårdfæster
941 Ane Jensdatter Omk 1660 1727 Sejerø
942 Jørgen Sørensen 1689 Sejerø 1756 Sejerø Gårdfæster
943 Ane Rasmusdatter 1687 1760 Sejerø
944 Knud Christensen Omk 1628 1692 Sejerø Husmand
945 Dorthe Hansdatter Omk 1624 Omk 1704 Sejerø
946 Rasmus Jensen Jyde Omk 1611 1683 Sejerø Gårdfæster
947 Maren Pedersdatter Rytters Omk 1625 1703 Sejerø
948 Jeppe Andersen Før 1668 1737 Yderby Husmand
949 Kirsten Omk 1668 1737 Yderby
954 Steffen Jensen Omk 1645 1730 Sejerø Husmand
955 Kirsten Andersdatter Omk 1651 1725 Sejerø
956 Søren Larsen 1670 Sejerø 1736 Sejerø Gårdfæster
957 Dorthe Nielsdatter 1677 Sejerø 1745 Sejerø
958 Mads Eriksen 1688 Sejerø 1752 Sejerø Gårdfæster
959 Ane Margrethe Isaksdatter 1684 1756 Sejerø
988 Christen Larsen Gårdmand
989 Else Ipsdatter
7 x tipoldeforældre
1462 Peder Eriksen Truust 1715 Fredericia Guldsmed
1463 Anne Elisabeth Christensdatter 1713 Fredericia
1667 Karen Jensdatter Omk 1633 1709 Øster Vandet
1728 Mogens Madsen Omk 1635 1706 Feldingbjerg Gårdmand
1729 Bodil Christensdatter Omk 1646 1723 Feldingbjerg
1730 Troels Sørensen Omk 1649 1715 Feldingbjerg Gårdmand
1731 Karen Vodsgaard Omk 1651 1705 Feldingbjerg
1796 Hans Laursen Omk 1605 1671 Rutsker Gårdmand
1797 Boel Omk 1640 Rutsker
1798 Hans Jensen Før 1620 1678 Klemensker Gårdmand
1799 Karen Hansdatter Før 1624 1678 Klemensker
1816 Bertel Rasmussen 1659 Dråby 1715 Dråby Gårdfæster
1817 Bodil Andersdatter 1667 Dråby Omk 1718 Dråby
1818 Anders Hansen Flint 1671 Dråby 1745 Dråby
1819 Johanne Andersdatter 1728 Dråby
1824 Peder Nielsen Omk 1635 1691 Sejerø Gårdfæster
1825 Kirsten Jørgensdatter Omk 1639 1681 Sejerø
1826 Christen Poulsen Omk 1639 Sejerø 1697 Sejerø Gårdfæster
1827 Bodil Rasmusdatter Omk 1630 Sejerø 1702 Sejerø
1830 Anders Jensen Jyde Omk 1608 Sejerø 1690 Sejerø Gårdfæster
1831 Sidse Sørensdatter Omk 1633 Sejerø 1720 Sejerø
1840 Peder Hansen Eft 1670
1860 Peder Omk 1615
1861 Ane Sørensdatter Omk 1617 1695 Sejerø
1864
og
1914
Niels Dinesen Omk 1649 Omk 1698 Sejerø Gårdfæster
1865
og
1915
Bodil Jensdatter 1649 Samsø 1682 Sejerø
1866 Jens Nielsen Omk 1640 1681 Sejerø Gårdfæster
1867 Bodil Rasmusdatter Omk 1650 1718 Sejerø
1868 Rasmus Christensen Omk 1609 1704 Sejerø Gårdfæster
1869 Dorthe Rasmusdatter Omk 1623 1672 Sejerø
1870 Jens Rasmussen Omk 1628 1680 Sejerø Husmand
1871 Maren Sørensdatter Omk 1632 1712 Sejerø
1876 Jacob Rasmussen 1649 Alleshave 1722 Alleshave Gårdfæster
1877 Maren Jørgensdatter 1685 Alleshave
1878 Oluf Monsen Omk 1640 Gårdfæster
1879 Maren Christensdatter Omk 1654
1884 Søren Jørgensen Omk 1658 Sejerø 1732 Sejerø Gårdfæster
1885 Kirsten Pedersdatter Omk 1659 Sejerø 1743 Sejerø
1912 Laurits Andersen Omk 1646 1712 Sejerø Gårdfæster
1913 Ane Sørensdatter Omk 1646 1714 Sejerø
1914
og
1864
Niels Dinesen Omk 1649 Omk 1698 Sejerø Gårdfæster
1915
og
1865
Bodil Jensdatter 1649 Samsø 1682 Sejerø
1916 Erik Nielsen Omk 1665 Husmand
1917 Bodil Madsdatter Omk 1655 Sejerø 1724 Sejerø
1978 Jep Nielsen Omk. 1641 Kundby 1716 Kundby
1979 Ellen Rasmusdatter
8 x tipoldeforældre
3592 Laurs Andersen Omk 1580 Omk 1648 Rutsker Gårdmand
3593 Barbara Eft 1647
3598 Hans Nielsen Før 1600 1678 Klemensker
3632 Rasmus Tømmermand Gårdfæster
3634 Anders Joensen Omk 1697 Dråby Gårdfæster
3635 Karen Olufsdatter Omk 1722 Dråby
3636 Hans Andersen Flint Omk 1635 Omk 1726 Dråby Gårdfæster
3637 Margrethe Dråby
3650 Jørgen Jensen Omk 1610 1690 Sejerø
3770 Peder Nielsen Omk 1614 1677 Sejerø Gårdfæster
3771 Sidse Omk 1613 1680 Sejerø
3958 Rasmus Laursen Omk 1641 1716 Kundby
3959 Bodil Nielsdatter 1667 Kundby
9 x tipoldeforældre
7184 Anders Hansen Eft 1610 Rutsker Gårdmand
10 x tipoldeforældre
14368 Hans Thorsen Før 1610 Rutsker Gårdmand
Til forsiden

Til toppen

Write me