Siden
oprettet
20. oktober 2018


Siden
opdateret
4. november 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Else IpsdatterDatter af Jep Nielsen
og Ellen Rasmusdatter

Født: (sted og dato ikke fundet)

Døbt: (sted og dato ikke fundet)

Død: (sted og dato ikke fundet)

Begravet: (sted og dato ikke fundet)

Trolovet: Lars Nielsen 17. januar 1716 i Kundby kirke, Tuse herred, Holbæk amtGift: Lars Nielsen 3. maj 1716 i Kundby kirke, Tuse herred, Holbæk amtBørn:
Christen Larsen
Omkring 1719

Maren Larsdatter
(sted og dato ikke fundet)

Johanne Larsdatter
(sted og dato ikke fundet)Da hendes broder Lars Ipsen dør i 1773 uden livsarvinger nævnes Else Ipsdatter i en fremlysning efter arvinger fra avisen "De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender" (1762-1808).(Teksten transkriberet) Universitets Godsets Gaardmand Lars Ipsen, i Trønninge er død uden Livsarvinger, hvis efterladte Stervboe i nogle af Arvingernes Nærværelse er registreret og vurderet til videre Skifterets Behandling, udi bliver herved dette Dødsfald udi de kiøbenhavnske Tidender 3de gange bekiendtgjort til Efterretning for den Afdødes Arvinger, som ere: 1ste Broder Niels Ipsen, der er død og efterlade sig en Datter Ellen Niels Datter, være gift med Gaardmand Mads Nielsen, der ligeledes er død, men har efterladt sig en Datter Inger Mads Datter, værende hos Niels Nielsen, Gaardmand i Sandbye paa Orø Gods; 2den Broder Hans Ipsen, Smed af Profession, som boede i Christiania i Norge, og efter given Beretning er og død, og skal have efterladt sig tvende Døttre, hvis Navne ikke vides, ikke heller om de er levende eller døde; 1ste Søster Maren Ips Datter, har til Ægte Gaardmand Jens Jensen i Gislinge Bye paa Gislinge Gaards Gods; 2den Søster Ellen Ips Datter, havende til Ægte Jørgen Hansen, Gaardmand i bemeldte Trønninge Bye, der er død og har efterladt sig en Datter Sidsel Jørgens Datter som har til Ægte Oluf Mogensen, Indsidder i Alindelille Bye paa Universitets Gods; 3die Søster Else Ips Datter var gift med Lars Nielsen, Gaardmand udi Gislinge Bye, som og er død, hvis Børn ere en Christian Larsen Huusmand i øjebemeldte Trønninge Bye, og 2de Døttre, 1ste Datter Maren Lars Datter, har til Ægte Niels Jensen, Huusmand i benævnte Gislinge Bye paa Gislinge Gaards Gods; 2den Datter Johanne Larsdatter, ligeledes gift med Gaardmand Morten Hansen i Uglerup Bye på Hørbye Gaards Gods, og de Arvinger: og om dere findes indkaldes hermed, og møde paa 6te og 11te Uge Dagen fra Publikationens Dato, da Skiftet foretages i bemeldte Stervboe, til hvilket Sted Tider Kred: og Debitorer indkaldes at møde, de første at bevise deres Krav, og de XXX at betale deres Skyld, da enhver efter Stervboets Omstændigheder skal bekomme den Ret, som Loven befale. Kirke Eskilstrup, den 1ste December 1773. M. From
Kundby kirke, hvor Else Ipsdatter blev gift. Eget foto fra 12. november 2021.Tak til Egil Fredheim for oplysninger.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me