Siden
oprettet
11. marts 2024


Siden
opdateret
19. marts 2024

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Jens Hansen

Søn af Hans Jensen
og Dorthe

Født: November 1727 i Klosterhusene, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Døbt: 16. november 1727 i Tårup kirke, Fjends herred, Viborg amtDød: 8. oktober 1815 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Begravet: 12. oktober 1815 i Tårup kirke, Fjends herred, Viborg amtStilling: Husmand og daglejer

Trolovet 1: Karen Sørensdatter 2. juni 1751 i Tårup kirke Fjends herred, Viborg amtGift 1: Karen Sørensdatter 8. august 1751 i Tårup kirke, Fjends herred, Viborg amtBørn:
Hans Jensen
Født: Marts 1754 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Jesper Jensen
Født: Juli 1756 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Dorthe Jensdatter
Født: November 1760 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Gift 2: Malene Jensdatter (sted og dato ukendt)


Tredje søndag i fasten 17. marts 1754 bliver Jens Hansens søn Hans døbt i Tårup kirke. Sønnen er opkaldt efter Jens Hansens far.


Jens Hansens datter Dorthe bliver døbt 3. november 1760 i Tårup kirke. Datteren er opkaldt efter Jens Hansens mor.I 1775 skænker sognepræsten i Tårup, Jørgen Grøn, to bøger til Jens Hansen. Det er en dansk bibel, samt bogen Guds Raad til Salighed, også på dansk. Titelbladet på sidstnævnte ses t.h. Bogen er udgivet 1771 på Det kgl. Vajsenshus forlag og trykkeri.

Baggrunden for gaverne er ukendt, måske en trøst efter tabet af sin kone Karen Sørensdatter året inden, eller en påmindelse om at føre en gudelig sædelighed.

I kirkebogen skriver præsten, at det er underskrevne Jens Hansen, som modtager gaverne, men hans navn er skrevet med præstens hånd. Så det er tvivlsomt, om Jens Hansen kunne læse og skrive.


Ved folketællingen i 1787 bor Jens Hansen med konen Malene Jensdatter i landsbyen Borup i Tårup sogn. Han er i andet ægteskab, mens hun er i første. Der er ingen hjemmeboende børn.


Jens Hansen er fortsat en jordløs husmand ved folketællingen i 1801. Han er så forarmet, at han nyder støtte fra Kvols Hospital i nabosognet Kvols (se mere nederst på denne side).


Jens Hansen anden kone Malene Jensdatter, 77 år, dør 15. december 1814 og begraves fra Tårup kirke 18. december. I kirkebogen nævnes Jens Hansen som fattliglem i Borup.

Ved Jens Hansens egen begravelse i 1815 nævnes han som et 88-årigt fattiglem.


Udsnit af kort over landsbyen Borup i Tårup sogn fra 1815 - samme år som Jens Hansen døde. Men da han var en jordløs husmand og en ludfattig olding, så kan hans bopæl ikke udledes af kortet.


Tårupgård med Tårup kirke i baggrunden. Her blev Jens Hansen døbt, gift og begravet. Udateret postkort.
Udateret notat fra Tårup sogns kirkebog om hospitalet i Kvols.

I Skivebogen 1964 skriver Erik Hvidtfeldt om Præsteindberetninger fra Viborg stift 1771 om fattighjælpen:
I Qvols et hospital for 4 fattige lemmer, hvoraf enhver nyder månedlig 1 rdl. 8 sk. i penge og 1 skp. rug. De almindelige fattiges anstalter er i god orden. Thaarupgårds stiftelse giver årlig til distribution blandt sognenes fattige 5 rdl. 1 mk. 9 sk. Gavebrevet angående Qvols hospital gemmes ved præstegården, men ikke hvad Thaarupgårds stiftelse angår.

I sognet Kvols var hospitalet oprettet 1681 af Tønne Juul. Selve bygningen blev opført i 1698 af enken Anna Cathrine Friis til 4 Lemmer, 1795 forøget til 5. I 1815 fastsattes deres hævning til 1 1/2 td. rug aarligt og renten af 325 Rd., medens der tillagdes sognepræsten og lærerne i Taarup og Kvols visse Renter, som udredes af den Taarupgaardske Stiftelse. Hospitalet blev nedlagt og et nyt forsamlingshus opført i 1888.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Skriv til mig