Siden
oprettet
11. marts 2024


Siden
opdateret
11. marts 2024

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Karen Sørensdatter

Datter af Søren Knudsen Skytte
og Jytte Lauritzdatter

Født: Juli 1721 i Tårup, Fjends herred, Viborg amt

Døbt: 22. juli 1721 i Tårup kirke, Fjends herred, Viborg amtDød: September 1774 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Begravet: 22. september 1774 i Tårup kirke, Fjends herred, Viborg amtStået i forhold til: Morten (efternavn, sted og dato ikke fundet)

Børn:
Søren Mortensen
Født: April 1751 i Tårup, Fjends herred, Viborg amt

Trolovet: Jens Hansen 2. juni 1751 i Tårup kirke Fjends herred, Viborg amtGift: Jens Hansen 8. august 1751 i Tårup kirke, Fjends herred, Viborg amtBørn:

Hans Jensen
Født: Marts 1754 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Jesper Jensen
Født: Juli 1756 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt

Dorthe Jensdatter
Født: November 1760 i Borup, Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt
Palmesøndag 4. april 1751 får Karen Sørensdatter med sin fars tilnavn Skytte døbt sin søn Søren. Han er født uden for ægteskab. Knap to måneder senere bliver hun trolovet og gift med Jens Hansen.


Karen Sørensdatters indførsel i navneregistret for skifter under Tårup gods.

Der holdes skifte i boet efter Karen Hansdatter. Det indføres i Tårup gods' skifteprotokol 17. oktober 1774. Heraf fremgår det, at hun efterlader sig en 23-årig søn Søren Mortensen efter sit første ægteskab, og i ægteskabet med Jens Hansen børnene Hans, Jesper og Dorthe.

Hendes formue opgøres til en værdi af 123 rigsdaler, 4 mark og 6 skilling, som fordeles blandt arvingerne.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Skriv til mig