Siden
oprettet
12. november 2002


Siden
opdateret
12. november 2002

Tilbage

KilderSå vidt muligt er alle oplysninger suppleret med en kildehenvisning. Men i flere tilfælde er der ikke angivet kilder, og det skyldes som regel, at det er oplysninger, som jeg modtaget fra andre slægtsforskere uden kildehenvisninger. Jeg vil senere prøve at verificere disse oplysninger.

Flere kildehenvisninger går igen i forkortet form.

Kirkebogen - dette betyder, at jeg ved opslag i den relevante kirkebog har fundet oplysningen.

Folketælling - dette betyder, at jeg har gennemgået folketællingerne i Dansk Data Arkiv med de muligheder for fejl, det rummer, når originalt materiale omsættes til digital form, fejlskrivninger, slåfejl, fejltolkninger o.s.v.

IGI - dette betyder søgninger i mormornernes digitale database the International Geneological Index. Disse oplysninger kan ofte være fejlbehæftede og skal senere verificeres ved opslag i originalkilder.

Bjørn Ochsner - dette betyder oplysninger hentet i Bjørn Ochsner bog: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920, Bibliotekscentralens Forlag 1986. På grund af titlens længde er kun forfatterens navn nævnt som kildehenvisning.
Tilbage