Siden
oprettet
21. oktober 2002


Siden
opdateret
21. oktober 2002

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Thor HansenSøn af Hans Laursen og
Boel

Født: Omk. 1640 (sted og dato ikke fundet)

Døbt: (sted og dato ikke fundet)

Død: 20. marts 1704 i Vester Marie, Vester herred, Bornholms amt

Begravet: (sted og dato ikke fundet)

Skifte: 26. marts 1704, Bornholmske Landsognes skifteprotokol 1703-05

Stilling: Bonde

Gift 1: Anna Jacobsdatter omk. 1663

Gift 2: Berthe Hansdatter omk. 1665

Børn:
Jørgen Thorsen
Født: 1665 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Hans Thorsen
Født: Omk. 1670 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Lars Thorsen
Født: Omk. 1668

Anne Thorsdatter
Født: Omk. 1671 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Boel Thorsdatter
Født: Omk. 1674 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Berith Thorsdatter
Født: Omk. 1680 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Kirstine Thorsdatter
Født: Omk. 1684 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Karen Thorsdatter
Født: Omk. 1686 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Peder Thorsen
Født: 1688 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Elsebeth Thorsdatter
Født: Omk. 1690 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amtThor Hansen blev forholdsvis hurtigt gift, men ægteskabet var kort og tilsyneladende barnløst eller uden overlevende børn.

Omkring 1662 boede Thor Hansen på 47. selvejergård Spannergård i Rutsker, Nørre herred, Bornholms amt, derefter omkring 1678 på 43. selvejergård Skindermyregård i Klemensker, Nørre herred, Bornholms amt, og fra omkring 1683 eller 1685 på 23. selvejergård Loftsgård i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt, som han overtog som uindløst pant. Senere var der en tvist om ejerskabet til Loftsgård. Sagen endte i Højesteret, og Thor Hansen fik rettens ord for sit ejerskab af en jury nedsat den 1. juli 1700.

Uddrag fra skifte efter Thor Hansen:
Sahlig Thoer Hansen, som boede og døde paa dend 23 Jordeiendoms gaard kaldt Lofttsgaarden beliggende i Vester Sogn.  Imellem denne sahlig mands efterladende hustru Birgitte Hansdaatter, for hende bleft. . . . til laugværge hendes elste søn Jørgen Toersen boende paa Duebierg i Clemmentsker Sogn, som denne sahlig mand hamen aufled med sin første sahlig hustru Anne Jacobsdaatter, som for faderen Jens Toersen. . . . auflede denne sahlig mand med denne nu efterladende hustru hvos est dend elste søn er Jørgen Thoersen, dend 3' søn er Hans Toersen boende i Nylaursker Sogn, dend 4' søn er Laurs Toersen, ungkarl hiemen hos moderen, og dend yngste søn er Peder Thoersen, 16 aar gammel, for hamen er broder Hans Toersen til værge, dend elste daatter er Anna Toerdaatter i egteskab med Michel Pedersen boende i Nylaursker Sogn, dend anden daatter er Boell Toerdaatter i egteskab med Arrist Hansen i Nykker Sogn, dend 3' daatter Birgitte Toerdaatter, paa 23 aar gammel, for hende er til værge broder Lars Toersen, dend 4' daatter er Kirstine Toersdaater i egteskab med Peder Ødbersen er boende i Rudsker Sogn, dend 5' daatter er Karen Toersdaatter i 18 aar gammel, for hende er til værge faderbroder Anders Hansen boende i Clemmentsker Sogn, dend yngste daatter er Elsebeth Toersdaatter, paa 14 aar gammel, for hende til værge moderbroder Laurs Hansen boende paa Biørnegaarden i Clemmentsker Sogn.
Fra skiftebrevets stærkt specifiserede opgørelse over besætning, indbo m.m. anføres: På gården fandtes ialt 7 heste, som vurderedes til ca. 6. Sld. stykket, dog var en rød hjelmet hest 13 Sldr. eller godt det dobbelte værd. Kvægbesætningen bestod af 5 køer à 5 Sldr., 6 kvier à 2 Sldr. samt en tyr og 3 stude, endvidere fandtes 14 får til ialt godt 10 Sldr. og 3 søer og 6 grise vurderet til 3-4 Mark stykket. Avlsredskaber, vogne o.l. er der ikke nævnt ret meget om i skiftet. "En Ploug med behørige Jern og Juhl og Bøsse og 2 Brakke Hamle med Seler og Hammelreb" anføres dog bl.a. og vurderedes til 2 Sldr.
Ved vurdering af indboet indtager sengetøjet en fremtrædende plads. Indholdet af hver enkelt seng gås igennem og specifiseres, en prima overdyne med væved bolster eller danziger tøj ansættes til henved 3 Sldr. Almindeligt jævnt sengetøj til en seng når dog ikke op på mere end ca. 4 Sldr.
Boets løsøre etc. blev ialt vurderet til Sldr. 319-4-0, hvoraf går en gæld på Sldr. 117-4-0, således at der til deling bliver en nettoformue på 202 Sldr. Heraf fik enken det halve, og da flere af børnene var gift og i sin tid har fået Hiemgift, deles den resterende halvdel i det væsentlige mellem de yngste ugifte søstre.
Angående Loftsgård oplyses, at denne i sin tid er købt af Thor Hansen og hans efterlevende kone, og at han senere kom i proces om adgangsretten til gården, en sag, der førtes helt op til Højesteret, som i sin dom af 1.7.1700 gav Thor Hansen medhold.
Det blev yngstesønnen Peder Thorsen, der fik sæd- og adgangsret til Loftsgård. Han blev overlevet i mere end 20 år af sin kone Birgitte Hansdatter. Efter hende var der i boet en formue på Dlr. 511-1-0, som meget omstændeligt deltes mellem samtlige arvinger.
Til forsiden

Til toppen

Write me