Siden
oprettet
7. oktober 2002


Siden
opdateret
21. november 2006

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Johan Michael Neer



Søn af ukendt far og
ukendt mor

Født: 1733

Døbt: 8. maj 1733 i Frederiksborg slotskirke, Hillerød
Faddere var slotsforvalter Lars Nielsen og Msr. Schmaltz.

Død: 25. maj 1782 i Hillerød

Frederiksborg slotssogns kirkebog

Begravet: Maj 1782 i Frederiksborg slotskirke, Hillerød

Stilling: Væver

Gift 1: Birthe Mogensdatter 17. marts 1769 i Frederiksborg slotskirke, Hillerød

Frederiksborg slotssogns kirkebog
"Fredagen den 17de Marts trolovede tysk væversvend Johan Michael Neher med pigen Birthe Mogensdatter af Hingstehuset. Deres forlovere være for et og alt undertegnede Johan Jensen, Præstevang, og Mogens Jensen, Hingstehuset."

Børn:
Johan Jacob Næhr
Født: 1769 i Hillerød

Johan Michael Næhr
Født: Omk 1770 i Hillerød

Christiane Næhr
Født: 3. oktober 1776 i Hillerød

Gift 2: Maren Pedersdatter 10. marts 1780 i Frederiksborg slotskirke, Hillerød

Frederiksborgg slotssogns kirkebog
"Fredagen den 23. Juli vorder enkemanden Johan Michael Nehers, som fremviste Byskriverens Beviis af 21. Juli 1779, at skiftet ikke hindrer deres trolovelse, og pigen Maren Peders Datter. Deres forlovere være for et og alt Anders Torbensen og Anders Jensen. Copulerede 10. Marts 1780.

Børn:
Birthe Marie Næhr
Født: 15. april 1780 i Hillerød



Der er endnu ikke mange oplysninger om Johan Michael Neer, bortset fra at han formentlig er søn af indvandrede tyskere. Fadderne ved hans dåb antyder, at forældrene har haft en erhvervsmæssig tilknytning til Frederiksborg slot.

I Oeders Efterretninger 1771 er han nævnt alene ved navnet Michael. Han er da 36-årig væver i første ægteskab med en 24-årig kone, som ikke har været gift før.

Desuden er der en lidt besynderlig omstændighed ved hans skifte, der findes i Hillerød Købstads Skifteprotokol 1741-1787. Her står der:
Anno 1783 16. April blev efter foeregaaende tinglysning ved Hillerøds By og Frederiksborg Birketing foretagne Skifte og Deling efter afdøde Væver Michael Neher i Hillerød; Skiftet blev forvaltet af Hr. Byfoged Lottrup og Byskriver Thiim i overværelse af vitterlighedsmændene Ole Ottesen Birch og Peder Hjort i Hillerød og mødt ved skiftet enken Maren Pedersdatter ved lauværge Ole Ottesen Birch i Hillerød og blev paa børnene, som er en Søn Johan Jacob 13 aar, en Datter Christiane 6 aar og en datter Birthe Marie paa Deres Vegne - ordineret som tilsynsværge Peder Hjorth i Hillerød, hvor de blev forrettet som følger.
(Her opregnes boets værdier.)
I al den sum 18 Rdlr. 2 Mk. 12 Sk.
Enken får herefter lov at sidde i uskiftet bo.

Men det springende punkt i ovenstående er, at sønnen Johan Michael Næhr ikke nævnes i skiftet. Jeg hælder dog indtil videre, at han er søn af faderen af samme navn. I øvrigt er stavemåden på efternavnet ikke konsekvent, idet det skrives som Neer, Neher og Næhr.

Hillerød 1755 Udsigt over Hillerød og Frederiksborg slot. Stik fra 1755.

Hillerød 1782 Kort over Hillerød 1782.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me