Siden
oprettet
20. september 2005


Siden
opdateret
24. oktober 2020

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Niels Jensen Søndergaard

Søn af Jens Madsen
og Anne Nielsdatter

Født: 1742 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Døbt: 4. november 1742 i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt
Peder Andersens hustru Johanne Nielsdatter bar barnet. Faddere var Johannes Lauritsøn, Anders Pedersøn, Johanne Sørensdatter, Christen Jenssøn og Margrete Ollufsdatter

Gammelstrup kirkebog

Død: 16. december 1821 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Begravet: 23. december 1821 i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt
(Kilde: kirkebogen)

Skifte: 8. januar 1822 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt
(Se dokumentet her)

Stilling:

Trolovet 1: Malene Andersdatter 3. maj 1767 i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt
Forlovere var: Hans Eliasen af Hals og Mogens Jensen i Gammelstrup

Gammelstrup kirkebog

Gift 1: Malene Andersdatter 4. oktober 1767 i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt

Gammelstrup kirkebog

Børn:
Jens Nielsen
Født: februar 1768 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Trolovet 2: Bodil Johansdatter 13. marts 1768 i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt
Forlovere var Mogens Jensen og Jep Engedal, begge i Gammelstrup

Gammelstrup kirkebog

Gift 2: Bodil Johansdatter 17. april 1768 i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt

Gammelstrup kirkebog

Børn:
Anne Malene Nielsdatter
Født: 1770 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Johan Nielsen
Født: 1772 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Lauritz Nielsen
Født: 1774 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Oluf Nielsen
Født: 1778 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Anne Malene Nielsdatter
Født: 1780 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Anne Margrethe Nielsdatter
Født: 1782 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Anne Nielsdatter
Født: 1784 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Jeppe Nielsen Skytte
Født: 1786 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Maren Nielsdatter
Født: 1789 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amt

Marie Nielsdatter
Født: 1794 i Gammelstrup, Fjends herred, Viborg amtEfternavnet Søndergaard var ikke et fødenavn, men et senere kaldenavn.

Niels Jensen Søndergaard voksede op uden far, da denne døde allerede året efter hans fødsel.

Niels Jensen Søndergaards første og kortvarige ægteskab med Malene Andersdatter ender tragisk, da hun dør i forbindelse med sønnen Jens' fødsel. Hun begraves 7. februar 1768, samme dag som Jens døbes. Hun er formentlig død i barselssengen.

Allerede i marts samme år bliver Niels Jensen Søndergaard trolovet og gift igen med Bodil Johansdatter. Men døden høster fortsat i familien. Parrets første barn Anne Malene, født i oktober 1770 bliver kun få dage gammel, inden hun dør og begraves. Sønnen Oluf, der fødes i juni 1778, når kun at blive 11 år, inden han dør og begraves den 11. marts 1787. Datteren Maren, som fødes i maj 1789, dør allerede i begyndelsen af 1794 og begraves 9. februar 1794. Resten af børnene har tilsyneladende nået skelsår og alder.

Folketælling 1787
Ved folketællingen i 1787 bor Niels Jensen Søndergaard som 40-årig med sin kone og børn - også sønnen Jens fra første ægteskab - på en gård i Gammelstrup. Det er det samme billede ved folketællingen i 1801, bortset fra at nogle af børnene er flyttet. Der er ingen tjenestefolk i husstanden.

Folketælling 1801

Niels Jensen Søndergaard dør som aftægtsmand hos sønnerne Johannes og Laurits. I forbindelse med skiftebehandlingen oplyses det, at der er oprettet en aftægtskontrakt i den forbindelse. Af skiftet fremgår endvidere, at Niels Jensen foruden sin hustru efterlader 8 arvinger:
Jens, Johannes, Laurs, Jeppe, Ane Malene, Ann Margrethe, Ann samt Ann Marie.
Huset, som aftægtsfolkene bor i, synes ved den sidst levendes død - hvilket vil sige Bodil Johansdatter - at skulle overgå til ovennævnte sønner, hvilket der bliver taget højde for ved vurderingen. Da der er tvivl om, hvorvidt dette er rigtig, da sønnen Johannes på skiftedagen var taget til Viborg med kontrakten for at forevise den for Herredsfogeden, bliver hjemmet vurderet til trods herfor, da det siden vil kunne udtages af vurderingen. På den måde får vi at vide, at hjemmet bliver vurderet til 40 Rigsdaler. Dette er, selv for datiden, et beskedent hjem, og inventaret indbringer ligeledes kun 34 Rigsdaler 3 Mark og 9 Skilling, hvilket heller ikke er meget - heller ikke med datidens øjne.

I skiftet er der en udførlig liste over det, der findes i hjemmet, og her fremgår det, at mange af tingene må være gamle og flere nævnes som beskadiget eller lånte. Eksempelvis udgør bilæggerovnen, den gamle ko og 5 får mere end halvdelen af boets værdier.

Det må herfor være nærliggende at konstatere, at familien ikke har været særlig velhavende, og måske har det samme for tiden været tilfældet for sønnerne, da de 2 er gået sammen om at opfylde aftægtsforpligtigelserne.


Gammelstrup kirke hvor Niels Jensen Søndergaard blev døbt, gift to gange og begravet. Udateret postkort.Tak til Keld Hammer Pedersen for oplysninger.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me