Siden
oprettet
20. september 2005


Siden
opdateret
20. september 2005

Tilbage

Niels Jensen Søndergaards skifteSkifteprotokol for Fjends-Nørlyng Herred 1821-25, B44-207, fol. 64a-65a:
Aar 1822 Tirsdagen den 8. Janu mødte den i Fiends Nørlyng Herredes konstituerede skifteforvalter Landvæsenskommisair Landsoverretsprokurator Rod formedelst forfald ved i Dag at pleje ovennævnte Herreders Ordinaier Ret, med Peder Ørum ifølge tinglæst Konstition i Gammelstrup By for at foretage Registreing og vurdering efter afdøde Aftægtsmand Niels Jensen Søndergaard til Efterretning med Delingen imellem hans efterlevende Enke Bodil Johansdatter og hendes med den Afdøde avlede Børn, der angaves at være:
1. en Søn Jens, Huusmand i Kirkebæk Romlund Sogn
2. en do Johannes, gaardmand i Gammelstrup
3. en do Laurs ligeledes
4. en do Jeppe – Boelsmand i Nørreørum Ørum Sogn
5. en Datter Ane Malene givt med Boelsmand Peder Lauersen i Magvard (?), Hee Sogn ved Ringkøbing
6. en do Ane Margrete, givt med Skomager Andreas Balling i Wiborg
7. en do Ane, givt med gaardmand Jakob Laustsen i Gaardal, Raunstrup Sogn
8. en do Ane Marie, ugivt og hiemme hos Moderen

Enken med sin antagen Laugværge Gaardmand Magnus Pedersen var tilstæde ved forretningen, ligesom samme Laurs Nielsen også på egne, den umyndige Datters, og øvrige fraværende Arvingers, vegne ogsaa var nærværende, og som vitterligheds og vurderingsmand vare medtagen Lægdsmand og Gaardmand Kresten Jakobsen og Gaardmand Hans Jens Smed alle af Gammelstrup, i hvis overværelse den passerede som følger:

I Stuen
1 Fyrbord " 2 "
5 Beskadiget Tintallerkener " 1 8
2 Beskadiget do af Porsellain " " 2
" 3 10
Spalte 2
" 3 10
1 Pyramide " " 6
1 Messing Lysestage " 1 8
2 Trætallerkener " " 2
1 Lille flask og Glas " " 6
1 " "
Side 2 af skiftet
1 " "
2 Trætallerkener " " 2
1 Beskadiget Fad " " 1
1 Ølglas " " 1
Samlede Prædikener af Hans Strøm " 2 "
1 Lerkande " " 1
1 gl Børste " " 1
1 Sæt og 2 Pander " " 2
1 xe Karter gl " 1 " " 1 "
1 Rok gl " 2 "
2 Træstole med Halmsæder " " 10 " " 10
3 Sorte Potter og do sæt " " 3
1 lille Furskrin " 3 "
1 Jernbilægger 10 " "
1 Halmløb " " 2
1 uldne Sæk " " 8
1 Blaae og Hvid Overdyne 1 3 "
2 Uldne Lagner 1 " "
1 do do " 1 "
1 gl Olmdundyne " 1 "
1 Lang Pude " 2 "
Omhænget til en Seng " 1 "
1 gl Salmbog " " 5
I et lille Kammer
1 Pyramide " " 4
1 gl Hylde " " 4
1 lille Spand " " 4
1 lille Buttel " " 6
1 Øltønde
Angaves at være laant
1 gl Sælde " " 4
1 gl Windue " " 4
1 Klokværk " 5 "
1 Haspetræe " " 6
1 lille Buttel
angaves at være laant
1 Furkiste gl 1 4 "
1 blaae Trøie " 1 "
1 stribet do " 4 "
1 Hvid do " " 10
1 gl Skjorte " " 2
1 pr gl Buxer " " 2
1 gl Hat " " 2
1 Graae Hue " " 4
3 Træesko " " 2
I Frammerset
1 Spand " " 12
1 gl Skab " " 8
Paa ???
Nogle gl Sorte Kar " 1 "
5 Faar 5 " "
1 Sortbroget Ko 12 aar 5 " "
34 3 9


Enken med Laugværge og den myndige Søn Laurs foregave at Huset Enken beboer ikke kunde betragtes for at tilhøre Boet, da samme ifølge sin imellem den Afdøde og Enken med Sønnerne Johannes og Laues oprettet Aftægtskontrakt efter den Længstlevendes Død var dene tilhørende.

Bemeldte Kontrakt blev fordret forevist, men der foregaves at Sønnen Johannen var i Wiborg og havde den med sig for at forevise den for Herredsfogden.

Skifteforvalteren der Saaledes ingen rigtig antagelig grund havde for sig for arven Enkens og den nærværende myndige Søns Paastand antog det derfor som rigtigst at lade Huset vurdere, thi skulle det under Skifterhandlingen af den anmeldte Kontrakt, som da bleve opfordrede til at fremlægge, erfare at Påstanden var medholdelig, kunde den Sum hvorfor det blev ansat igien udgaae af Vurderingen.

Det blev vurderet for 40 " "

Mere fandtes ikke der kunde beregnes Boet til Indtægt. Vurderingen blev i Sølv optalt til

Alle Vedkommende Tilstædeværende erklærede sig fornøiede med forretningen og Vurderingsmændene foregave at have afholdt den saaledes at de ville bekræfte den ved Eed naar forlanges.

Den blev sluttet og underskrevet.

P. Ørum
Bodil Johansdatter
m.f.p.
Laurs Nielsen
m.f.p.
Magrius Pedersen
m.f.p.
Christen Jacobsen Hans Jens Sm
Tak til Keld Hammer Pedersen for oplysninger.
Tilbage

Til toppen