Siden
oprettet
6. november 2002


Siden
opdateret
15. marts 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Johanne Kristine Petrine SpliidPortræt
Portræt af Johanne Kristine Petrine Spliid. Udateret men skulle være taget i forbindelse med hendes søvlbryllup i 1894. Fotograf Albert Schou havde atelier i Købmagergade 45 i København i årene 1887-98. (Kilde: Bjørn Ochsner)

Datter af Niels Jensen Spliid og
Gertrud Marie Petersen

Født: 30. oktober 1841 i Holstebro (Kilde: kirkebogen)

Døbt: 13. marts 1842 i Holstebro kirke (Kilde: kirkebogen)Død: 29. juli 1919 i København (Kilde: Tårbæk begravelsesprotokol)

Begravet: 6. august 1919 på Taarbæk kirkegård (Kilde: Tårbæk begravelsesprotokol)

Gift: Michael Bartholin Næhr 25. april 1869 i Vor Frue kirke, København

Vor Frue kirkebog

Børn:
Valdemar August Næhr
Født: 16. november 1869 i København


Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr
Født: 29. juli 1871 i Amaliegade, København

Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr var mentalt handicappet, og boede hos familien gennem det meste af sit liv. Da forældrene blev separerede, boede hun hos sin mor indtil dennes død. Se nedenfor.

Thora Hermandine Næhr
Født: 16. august 1880 i Nærum, Lyngby sogn

Erik Wilhelm Næhr
Født: 11. april 1874 i Nærum, Lyngby sogn

Karl Herman Næhr
Født: 5. september 1885 i Nærum, Lyngby sogn
Ved folketællingen 1845 boede Johanne Kristine Petrine Spliid som 4-årig hos forældrene i Holstebro.


Ved folketællingen i 1855 er situationen uændret, og hun bor som 14-årig hos forældrene i Holstebro.


Johanne Kristine Petrine Spliid tjente som ung på herregården Nr. Vosborg, hvor hun nævnes i folketællingen i 1860 som 19-årig frøkenpige. Et halvt år tidligere havde digteren H.C. Andersen besøgt herregården, så det er muligt at hun har set ham. Desuden besøgte kong Frederik VII og grevinde Danner Nr. Vosborg fra 5. til 10. juli 1861, så hun kan også have været tæt på regentparret.


Herregården Nr. Vosborg, hvor Johanne Kristine Petrine Spliid tjente. Hun kan under sit ophold have mødt bl.a. H.C. Andersen.
I juli 1859 boede H.C. Andersen to-tre uger på Nørre Vosborg som etatsråd Tangs gæst. Besøget har han skildret i sin dagbog nr. 4: "Tirsdag 5. (...) Klokken 3 naaede vi Holstebro. (...) der var Etatsråd Tang, han tog jublende hjerteligt mod mig. Hans lukkede Vogn ventede der med Uhr og Lygte og Læsepult, vi spiiste til middag stegte Aal og kjørte saae, en mand hilsede paa Gaden, han eiede 100.000 Rdl men var blevet gal af Onani. Onsdag 6. (...) Det er i Dag Fredericia-Slagets Dag, derfor til Aften var indbudt 6 af Karlene, som havde været med i Slaget, den ene var Gartneren, den anden Tjeneren. Tang udbredte Skaal for Danmark og derpaa for Landsoldaten; Præsten for Danebrog, der var stillet i Stuen; jeg for de danske Quinder, vi fik temmelig meget og stærk Punsch. Jeg læste saa for Karlene paa Tangs Opfordring Eventyret Holger Danske. Klokken blev eet før vi kom iseng. Løverdag 16. (...) Nu kom Marryatts (bror til den engelske berømte forfatter og selv skribent) over Lemvig, bleve indbudne til Nørre-Wosborg og derhen kom vi halv ti! Aftensbordet blev stift og kjedeligt over de ny fremmede Gjester og det ville ikke gå med sprogene... Onsdag 20. (...)vi saa det aabne Hav. Hjemme udbragtes min Skaal saa inderlig og godt med tak til mig for Besøget og Ønsket at jeg kom igjen. Taarer stod i Tangs og hans Kones Øine, jeg brast i Graad da jeg kom ind paa min Stue." Dagen efter rejste H.C. Andersen videre. Han blev fulgt til Lemvig og om bord på en båd af Tang og hans kone. I Ålborg blev digteren afhentet af Chr. M. Rottbøll fra Børglum Kloster til endnu et herregårdsbesøg.

Hun mødte sin kommende mand på hotel d'Angleterre i København, hvor de begge arbejdede.

Ved datteren Julies fødsel og dåb i 1871 boede Johanne Kristine Petrine Spliid med sin mand og første barn i Fredericiagade 61 i København. Bygningen eksisterer ikke længere. Politiefterretninger nr. 14 fra lørdag den 31 december 1874 oplyser om en af opgangens øvrige beboere, Emilie Sophie Petersen, født 1851, at hun er "Fruentimmer, der ere satte under Tilsyn i Henhold til Lov 10. April 1874 § 4". Med andre ord er hun prostitueret, som er kommet i politiets søgelys. Dette vidner lidt om karakteren af kvarteret.


Ved folketællingen i 1880 bor Johanne Kristine Petrine Spliid med mand og tre børn på Nærum Hovedgade. I samme by bor også hendes bror, snedkersvend Andreas Petersen Spliid med kone og tre børn.


Udateret portræt af Johanne Kristine Petrine Spliid. Fotograf Viggo A. Chr. Lassen havde atelier i Østergade 42 i København i årene 1881-1900. (Kilde: Bjørn Ochsner)

Om samlivet og de mange flytninger se under mandens noter.


Udateret portræt af Johanne Kristine Petrine Spliid. Fotograf V. Jensen & Co. havde atelier i Købmagergade 11 i København i årene 1897-1904. (Kilde: Bjørn Ochsner)


I Politiets Registerblad står hun nævnt med en række adresser. Året 1912 passer også med, at hun bliver separeret fra manden. Med sig har hun datteren Julie, som er mentalt handicappet. Hun bliver senere anbragt under forsorgen og bor i mange år på Skt. Hans Hospital ved Roskilde, hvor hun også ligger begravet.


I Politiets Registerblad 1915 er hun opført på adressen Fredensgade 14 og derefter står der muligvis "uadresseret".

Efter separationen omkring 1915 boede hun i Viborggade 81 på Østerbro i København indtil sin død. Hun kan muligvis også have boet i Randersgade, for 19. maj 1918 indrykker hun nedenstående annonce i det københavnske Dagbladet, hvor hun beder om hjælp.Hos sig boede hendes mentalt retarderede datter Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr. Efter Johanne Kristine Petrine Spliids død flyttede Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr ind hos sin ni år yngre søster Thora Hermandine Næhr, men efter dennes død i 1932 blev Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr indlagt på Skt. Hans.


Et senere men udateret foto af Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr.
Johanne Næhrs dødsannonce indrykket i Nationaltidende 5. august 1919 af hendes fraseparerede mand og børn.


Holstrbro kirke hvor Johanne Kristine Petrine Spliid blev døbt. Udateret postkort.


Tårbæk kirke, hvor Johanne Kristine Petrine Spliid bliver begravet fra. Udateret postkort i egen samling.


Begravelsesprotokollen for Tårbæk kirke med Johanne Kristine Petrine Spliids indførelse.


Johanne Kristine Petrine Spliid og Michael Bartholin Næhrs gravsted på Tårbæk kirkegård. Udateret amatørfoto.


Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me