Siden
oprettet
22. oktober 2002


Siden
opdateret
17. januar 2024

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Laurits AndersenSøn af ukendt far og
ukendt mor

Født: Omk. 1646 (sted og dato ikke fundet)

Døbt: (sted og dato ikke fundet)

Død: December 1712 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Begravet: 22. december 1712 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amtStilling: gårdfæster

Gift: Ane Sørensdatter december 1666 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amtBørn:
Karen Larsdatter
Født: april 1669 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Søren Larsen
Født: september 1670 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Jens Larsen
Født: juni 1673 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Mikkel Larsen
Født: januar 1675 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Dines Larsen
Født: maj 1677 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Anne Larsdatter
Født: april 1679 i Mastrup, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amtLaurits Andersen fæstede gård 3 Kongshøjgård i Mastrup på Sejerø i årene 1663-1712. Han nævnes i skødet, da købmand Poul Christensen i Kalundborg 1667 køber Sejerø af kong Frederik III, hvor han er sat i landgilde af 6 tdr. af sin gård i Mastrup. I 1692 bliver Sejerø solgt videre, denne gang til ridefoged og amtsskriver i Kronborg amt, senere krigs- og landcommissær over Sjælland og øer Jens Rostgaard. Her nævnes Laurits Andersen igen i skødet og med samme landgilde.

(Gårdnumrene følger systemet opstillet af Rasmus Nielsen i Sejerø Sogns Historie, 2. oplag, Kalundborg 1976.)


I Christian d. 5.s matrikel fra 1664 og 1688 nævnes Lauritz Andersen som fæster på matrikel 3 - nederst - i Mastrup på Sejerø.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me