Siden
oprettet
22. oktober 2002


Siden
opdateret
26. oktober 2020

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Inger Kirstine AndersdatterDatter af Anders Svendsen
Mette Bertelsdatter

Født: Februar 1781 i Skuldelev, Horns herred, Frederiksborg amt

Døbt: 4. februar 1781 i Skuldelev kirke, Horns herred, Frederiksborg amtDød: 26. maj 1853 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Begravet: 31. maj 1853 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Sejerø kirkebog

Skifte: 29. november 1853

Gift: Peder Thorsen 14. oktober 1808 i Roskilde domkirke

Børn:
Thor Pedersen
Født: 3. januar 1809 i Roskilde

Anders Pedersen
Født: 4. september 1811 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Mette Magdalene Pedersdatter
Født: 21. februar 1816 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Sidse Kirstine Pedersdatter
Født : 21 Feb 1820 Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amtVed folketællingen i 1787 bor Inger Andersdatter som 7-årig hos forældrene Anders Svendsen og Mette Bertelsdatter på en gård i Skuldelev. Familien består desuden af to yngre søskende samt to tjenestefolk.

På et tidspunkt flytter hun til Roskilde, hvor hun får arbejde som kælderpige i kroen ved Møllehusene, hvor hun lærer Peder Thorsen at kende.

Arbejdet som kælderpige beskrives i Roskilde i gamle dage, J. Kornerup. Otto B. Wroblewskis Forlag, København 1892, side 49: "Som oftest var hos de større Kjøbmænd med Forretningen forbundet Bryggeri, Brændevinsbrænderi, Landvæsen og Stald med Fedestude. Forhuset deltes gjerne paa Midten ved en Gang med Kramboden ved den ene Side og "Kjælderstuen" paa den anden. Her regjerede "Kjælderpigen", der udskænkede ifølge Privilegium Snapse og Øl til Bønderne, der bænkede sig ved lange Borde. Denne Stue, hvor også Kjøbmandens Arbejdskarle sade, var ofte Skuepladsen for bevægede Scener, naar Brændevinen vare nydt i for rigeligt Maal. Paa Markedsdagene gik det varmt til med Slagsmaal og blodige Pander, og det var vanskeligt eller umuligt for Kjøbmanden at skaffe Fred."

Efter giftermålet med Peder Thorsen i Roskilde domkirke flytter familien til Sejerø, hvor Inger Andersdatter i de følgende folketællinger nævnes som krokone.

Efter mandens død overlader hun forretningen til børnene. Ved folketællingen i 1845 har datteren Mette Magdalene Pedersdatter og svigersønnen Anders Pedersen overtaget kroen, hvor hun bor som aftægtskone.

Folketælling 1850 Inger Andersdatter flytter dog tilbage til møllen, hvor hun bor som aftægtskone ved folketællingen i 1850 hos sønnen Thor Pedersen, indtil sin død, den 26. maj 1853, 72 år gammel. Hun oplever således at se sine børn drive hendes og hendes mands livsværk videre, men oplever også store sorger i sine sidste år. I 1825 mistede de en søn som 12-årig, og i 1846, under den værste tyfus-epidemi Sejerø har oplevet, dør hendes datter Mette Magdalene og hendes mand Anders Pedersen fra fem små børn, hvoraf det ældste barn var ni år og det yngste to år. Fire år efter i 1850 dør hendes yngste datter Sidste Kirstine, gift med gårdmand med Anders Poulsen, også af tyfus, kun 30 år gammel, efterladende en datter på otte år. I sit ægteskab med Anders Poulsen havde hun født syv børn, der enten var dødfødte eller døde som spæde.

Men glæde oplevede Inger også, hendes to sønner Thor og Anders fik hver især en stor familie. Thor blev i kraft af, at han var sidste generation, hvor sønnerne fik faderens fornavn som efternavn, den der kom til at føre efternavnet Thorsen videre. Der findes endnu to nulevende mandspersoner, der bærer efternavnet Thorsen og som i lige linje er efterkommere efter Peder Thorsen fra Bornholm. Med hensyn Anders, der fik tilnavnet Kroanders, vel sagtens efter faderens profession som kromand, blev sammen med sin kone Ingeborg stamforældre til mange Sejerøboere. Når der snakkes slægter bruges endnu i dag betegnelsen "han er ud af Kroanders slægt".

Inden Inger Andersdatter lukkede sine øjne i 1853, var hun blevet beriget med ikke mindre end 22 børnebørn. Siden er antallet af efterkommere mangedoblet.

Efter hendes død blev der holdt skifte. Mødt var den afdødes sønner Anders Pedersen gårdmand i Sejerby, Thor Pedersen møller i Sejerby, samt gårdmand Peder Pedersen af Sejerby som værge for datteren Mette Malene Pedersdatters børn, nemlig: Peder Andersen 13, Jens Andersen 11, Niels Andersen 9 år, Ane Johanne ugift og Inger Petrine Andersdatter ugift. Og endelig gårdmand Anders Poulsen af Sejerby, som værge for den afdødes datter Sidse Kirstine Pedersdatters efterladte datter Ane Petrine Andersdatter, ugift. Der bliver til deling 166 rd., hver af sønnerne får 67 rd. og døtrene eller deres arvinger får eller deler 27 1/2 rd.

(Ovenstående er sammenskrevet af en uudgivet artikel af Niels Jørgen Pedersen, oplysninger fra Sejerø Sogns Historie af Rasmus Nielsen 1923, fotografisk genoptryk 1976, Vejlø's Bogtrykkeri, Kalundborg, samt egne oplysninger)Roskilde domkirke hvor Inger Kirstine Andersdatter blev gift. Udateret postkort.
Til forsiden

Til toppen

Write me