Siden
oprettet
6. februar 2010


Siden
opdateret
8. marts 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Laurids Christensen DahlSøn af Christen Offersen
og Anne Catrine Poulsdatter

Født: 18. marts 1771 i Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt

Døbt: 24. marts 1771 i Øster Vandet kirke, Hillerslev herred, Thisted amt

Øster Vandet sogns kirkebog

Død: 2. juni 1856 i Sillerslev, Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Begravet: 18. juni 1856 i Øster Assels kirke, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Øster Assels sogns kirkebog

Stilling: Gårdmand, senere daglejer

Gift 1: Anna Sørensdatter 13. november 1795 i Ørding kirke, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Ørding sogns kirkebog

Børn:
Ole Larsen
Født: Februar 1796 i Ørding sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Anne Kirstine Larsdatter
Født: December 1798 i Ørding sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Maren Larsdatter
Født: 2. marts 1804 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amtSkifte efter Anne Sørensdatter: Anno 1786 den 26 Januarii indfandt Sig paa Hosbonden og Skifteforvalteren Velædle og Velb˙rdige H r Kammerraad Hansen til Landting N˙egaard og Halve Stubbergaar(d)e hans Vegne Fuldmægtigen fra Bemeldte Landting Niels Söndergaard med 2 de Vitterligheds og Vurderings Mænd Navnlig Niels Reme af Hedehuset og Jens Christensen af Store Kiellerup begge Deele i Eising Sogn beliggende udi Lille Kiellerup i bemelte Eising Sogn til Jens Andersens hans Hustrue Karen Christensdatter ved Döden er afgangen for i fölge Loven i Stervboet at foretage (?) lovlig Registrerings og Vurderings Forretning til paafölgende lovlig Skifte Behandling imellem Enkemanden Jens Andersen og hans med den afdöde i Ægteskab sammenavlede Börn tillige 2 de Stifbörn som den afdöde var Moder til, som ere: 1 Mette Olesdatter ungefær 30 Aar gammel Tienende i Øster Hiermgaarde i Hierm Sogn, 2 Karen Olesdatter ungefær 23 Aar gammel Tienende i Ildskou i R˙de

Laurids Christensen Dahl trolovede sig blot to måneder efter sig første kone Anne Sørensdatters død med pigen Else Marie Michelsdatter fra Ørding.

Gift 2: Else Marie Michelsdatter fra Ørding 30. januar 1807 i Øster Assels kirke1806 Den 27de Decembr. meldte sig til Ægteskab Selveier=Gaardmand Lauridz Christensön fra Sillerslef og Pige Else Marie Michelsdatter fra Ørding – Deres Forlovere vare Niels og Anders Hansgd. af Ørding. 1807 Den 30te Januarii: bleve næst ovenmeldte Laurits Christensön fra Sillerslef og Else Marie Michelsdaatter fra Ørding Copulerede i Øster Assels Kirke

Else Marie Michelsdatter døde kort efter ægteskabet.1807 Den 6te Novbr: Lars Olesens* Hustrue Else Marie Michelsdatter i Sillerslev gl: 41 Aar

Der vr ingen børn i ægteskabet, men der blev holdt skifte efter Else Marie MichelsdatterAar 1807 d. 17de December som 30te dagen efter at Selveiergaardmand Lars Dahls Hustrue Else Marie Mikkelsdatter ved döden var afgaaet indfandt Skifteforvalteren B˙e og Herredsfoged Schumacher af N˙ekiöbing sig med de 2de Vurderingsmænd Sognefoged Peder Lassen og Anders Bittekier begge af Ø: Assels, sig paa Stervboestedet i Sillerslev, Ø: Assels Sogn for at foretage Skiftet imellem Enkemanden fornævnte Lars Dahl og hans afdöde Hustrues Arvinger, der ikke ere Börn af den Afdöde men som blev angiven at være.1 Halvbroder Christen Mikkelsen Boelsmand i Ydb˙e i Th˙e 2 en Halvsöster Anne Mikkelsdatter, som har været i Egteskab med Gaardmand Jens Glindtborg i Veierslev Sogn og B˙e, men död og har efterladt - a en Datter Margrethe Christensdatter, 27 Aar i ugift Stand – b en Dto Maren Christensdatter 22 Aar ugift c en Dto Sidsel Jensdatter 18 Aar ugift d en Dto Karen Jensdatter 16 Aar ligesaa3 en Halvsöster Maren Mikkelsdatter i Egteskab med Gaardmand Lars Jörgensen Ringsborg i Veirslev – 4 en Halvsöster Karen Mikkelsdatter 49 Aar i ugift Stand hos Lars Ringsborg – 5 en Halvsöster Sidsel Mikkelsdatter 46 aar i ugift Stand For hvilke Arvinger var mödt for Christen Mikkelsen Propri(e)tær Söndergaard* paa Blidstrup, som tillige er Værge for de um˙ndige nemlig Jens Glindtborgs 2de Stifdötre Margrethe og Maren Christensdatter samt Karen og Sidsel Mikkelsdatter 2det Lars Ringsborg

paa hans Hustrue Maren Mikkelsdatters vegne og 3die Jens Glindtborg paa hans 2de Döttres Sidsel og Karen Jensdatters vegne som födt Værge. Enkemanden Lars Christensen Dahl var til stæde og fremlagte til Skiftet det efter hans forrige Hustrue Anne Sörensdatter udstædte Skiftebrev beg˙ndt og sluttet den 21de November forrige Aar hvoraf han bad anmærket at paa Stervboestedet hæfter prioriteret Gield 360 rd 2 mk 15 ž s, hans Börn af förste Egteskab tilhörende ligesom han og forventede, at det af bemeldte Skiftebrev maatte erfares hvor ringe hans Boes Forfatning for lidet

Gift 3: Karen Jensdatter 6. oktober 1809 i Øster Assels kirke, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Øster Assels sogns kirkebog

Børn:
Christen Larsen
Født: 6. januar 1811 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Jens Larsen Dahl
Født: 16. mats 1814 - i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Mads Christian Larsen
Født: 29. oktober 1815 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Mads Christian Larsen
Født: 17. februar 1817 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Anne Katrine Larsdatter
Født: 17. maj 1818 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Jens Christian Larsen
Født: 13. november 1819 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Karen Marie Larsen
Født: 12. februar 1821 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amt

Jens Christian Larsen
Født: 20. januar 1823 i Øster Assels sogn, Morsø Sønder herred, Thisted amtLaurids Christensen Dahls fornavn i de skiftende kilder varierer mellem Laurids, Laurs og Lars. I de første mange år nævnes han kun med fornavn og patronym, men senere kommer tilnavnet Dahl til, som han ikke er døbt.

Laurids Christensen Dahl flytter som voksen - måske via et par år i Ørding på Sydmors til landsbyen Sillerslev i Øster Assels sogn også på Sydmors. Her bor han resten af sit liv.

Folketælling 1801 Ved folketællingen i 1801 bor Laurids Christensen Dahl med sin første kone Ane Sørensdatter og parrets to første børn Ole og Ane Kirstine. I huset bor også enken Karen Olesdatter, der lever af sin formue.

Laurids Christensen Dahls kone Ane Sørensdatter dør i slutningen af 1806 og begraves fra Øster Assels kirke den 2. november 1806. Tre år efter - den 28. oktober 1809 - gifter han sig med pigen Karen Jensdatter fra Sillerslev.

Folketælling 1834 Ved folketællingen i 1834 bor Laurids Christensen Dahl og Karen Jensdatter i Sillerslev med to hjemmeboende børn Jens Christian og Karen Marie. Husstanden tæller også almisselemmet Karen Christensdatter, der nævnes som fraskilt og hendes to børn.

Folketælling 1845 Ved folketællingen i 1845 er der ingen hjemmeboende børn. Til gengæld optræder plejesønnen Lars Espersen, 4. Han er formentlig uægte søn af parrets datter Anne Katrine Larsdatter. Husstanden rummer stadig almisselemmet Karen Christensdatter, der nu nævnes som enke, samt hendes yngste datter.

Folketælling 1855 Ved folketællingen i 1855 bor Laurids Christensen Dahl og Karen Jensdatter sammen med svigersønnen Peder Christian Madsen og den nu gifte Anne Katrine Larsdatter, hendes uægte søn Lars Espersen, og parrets to fælles børn Malene og Mads. Laurids Christensen Dahl er så gammel og udtjent, at han "nyder almisse". Året efter dør han og begraves fra Øster Assels kirke.


Øster Vandet kirke, hvor Laurids Christensen Dahl er døbt. Udateret koloreret postkort.


Ørding kirke hvor Laurids Christensen Dahl blev gift første gang og fik døbt sine første to børn døbt.


Øster Assels kirke, hvor Laurids Christensen Dahl bliver gift for anden gang. Udateret foto.


Øster Assels kirke, hvor Laurids Christensen Dahl er begravet. Udateret postkort.Lægdsrulle for laurids Christensen Dahl

Lægd 18 Ø. Vandet sogn

Christen Offersen 20 Off Christopher, Hiardal, 18 Aar, Stagstrup 21 Poul, 14 Aar, Thisted 22 Lars, 22 Aar, 63 Tommer, Ørum, for klein (?). Hafte 3de Passer fra uberettiget Haand, af 29 Mai 1784, læste Alle tree første Juni 84 ved Hillerslev Ret* - Passene bleve kendte ugyldige paategnede til In(d)førsel i Herreds Protocollen, afgivet til Amtet, hvorfra de tilstilles Extra Sessions Protocollen - Indkommen den 6 Novb. 1792.

NB! I Ørum amt Hovedrullen 1793 er kun nævnt broderen Poul (med flyttepåtegning V 20 A 141, altså Viborg amt lægd 20 Lihme sogn A 1793 løbenr. 141).
NB! Er ikke i tilgangsrullen i Dueholm amt 1793 (opslag 39-40).
Lægd 3 Ørding sogn.Christen Offersen 50 32. Laurs, Øst: Vandet, 26 Aar, 63 Ŋ Tommer, Ørding. Kilde: sa, Thisted amt 1795 C Hovedrulle, opslag 319.Christen Offersen 32 27. Lars, Øst: Vandet, 29 Aar, 63 Ŋ Tommer, Ørding. Kilde: sa, Thisted amt 1798 F Hovedrulle, opslag 351.Christen Offersen 27 18. Lars, Østervandet, 33 Aar, 63 Ŋ Tommer, Ørding. Friepas Sess. 1806. Kilde: sa, Thisted amt 1802 K Hovedrulle, opslag 359.
NB! I oktober 1804 købte han gård i Sillerslev og er da formentlig flyttet til Ø. Assels sogn.
NB! Er ikke i 1805 C Hovedrulle som forventet, idet han først fik fripas 1806 (opslag 360). Heller ikke i Hovedrullen 1809 i lægd 82 Ørding eller lægd 91 Ø. A.
NB! Mellem 1803 og 1806 findes han ikke i nogen sørulle i lægd 82. Kun i nedennævnte beboerrulle i 1811 i lægd 91.
Lægd 91 Ø. Assels sogn.(Søelimit Stædernes Tal No) 8 (Byernes og Stædernes Navne) Do (Sillerslev) (Beboernes Navne) Gaardmd Lars Olesen Christensen Dahl (Alder) 40* (Beboeren findes i Lægdsrullen) ei i Rullen (Anmærkninger) Beboerens Navn forandret efter Første Ses ???? Stedet solgt af Kreditorerne. *altså i 1811.

Fripas udstedt 29. maj og læst 1. juni 1784.No 4 C7timus 1784 24 sk. Laurids Christensens Friheds Pas. Jeg underskrevne Nicolaj Eeg Sogne Præst for Vester og Øster Vandet Meenigheder kiendes og herved vitterlig giör, at have meddeelt Laurids Christensen der er födt paa et Jordlös Huus i Hiardahl Østervandet Sogn og mig tilhörende, sit Pas og Afkald, saa hand uden min Tiltale i nogen Maade maae opholde sig i hans Ma˙estt’s Riger og Lande hvor hand vil og adspörge sit Bröd paa hvad Maade hand bedst kand, Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl. – Aggerholm Præstegaard d. 29de Ma˙ 1784 N Eeg (L: S:) Fremlagt Læst og Publiceret for Retten inden Hillerslef – Hundborg Herreds Ting d 1 Jun˙ 1784 testes R Steensen Viirnfeldt Kilde: DIS-Arkivalielister, Hillerslev - Hundborg Herredsfoged, Justitsprotokol 1771– 1788, bog 14, side 545, opslag 349/711.Tak til Henning Christensen og Lis B. Jensen for oplysninger og rettelser.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me