Siden
oprettet
29. oktober 2002


Siden
opdateret
10. januar 2024

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Søren Pedersen StakkestiSøn af Peder Hansen og
ukendt mor

Født: Omk. 1634 (sted og dato ikke fundet)

Døbt: (sted og dato ikke fundet)

Død: Januar 1709 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Begravet: 10. januar 1709 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amtStilling: gårdfæster, sognefoged

Gift: Johanne Jacobsdatter før 1663 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Børn:
Jacob Sørensen
Født: august 1670 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Peder Sørensen
Født: juli 1672 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Ane Sørensdatter
Født: januar 1683 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amtSøren Pedersen Stakkesti var fæster af gård 8 Odbogården (matr. nr. 14) i Sejerby fra 1670, hvor han overtager den efter formentlig sin far. Han nævnes på gården i jordebogen 1685 og 1692. Han har gården i fæste frem til sin død i 1709. De sidste godt 10 år af sit liv er han tillige sognefoged.

(Gårdnumrene følger systemet opstillet af Rasmus Nielsen i Sejerø Sogns Historie, 2. oplag, Kalundborg 1976.)


I Christian den 5.s matrikel 1664-1688 nævnes Søren Pedersen som fæster på matrikel 8 i Sejerby på Sejerø.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me