Siden
oprettet
15. september 2004


Siden
opdateret
7. november 2004

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

De kjøbenhavnske SporvejeHestesporvogne

Motorvogne

Bivogne

Hesteomnibusser

ArbejdsvogneMotorvogn

Ombygning af åbne vogne med perronskærme

Formgivning af Engelhardt-vognene 604-614


Skilt fra de første elektriske sporvogne
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage