Siden
oprettet
18. september 2004


Siden
opdateret
18. september 2004

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

De kjøbenhavnske Sporveje

I årene 1910-12 blev motorvognene ombygget, så vognstyreren blev bedre beskyttet.

Skitser til beslag Tegning til beslag for perronforskærm.

"Forløberen for tegning af hele sporvognen for De Københavnske Sporveje var en perronforskærm, der skulle give nogen læ for vognstyreren. Den var beregnet til montage på de allerede eksisterende vogntyper og udførtes i glas og egetræ med plads til en stor lygte foroven i fronten.

Københavns Sporveje har endnu på sit lager et eksemplar stående, hvor man i detaljer kan gennemgå de beslag, som gengives i tegning ovenfor.

Disse metaldele viser for det første en smuk tegneteknik. Den er udført med blyant på kalkerpapir og vidner om beherskelse af blyanten som instrument. Væsentligt er skilt fra uvæsentligt og der er gjort rede for de mange detaljer både i tegning og beskrivelse. Men tegningen er også smuk i sig selv, hvad ikke alle Engelhardts skitser er. Ofte var de blot en grov nedkradsen, som han tog med til håndværkeren for mundtligt over drejebænk, ambolt eller sættekasse at diskutere sagen igennem.

De fleste tegninger opnåede KVE at få retur og arkiverede dem omhyggeligt, hvorfor vi i dag er i stand til ikke alene at følge hans færdige tegning eller resultatet af den, men også studietegninger og udkast. Herved får vi indblik i arbejdsmetode, forkastede ideer eller varianter.

Det er typisk, at samtlige sporvognstegninger f. eks. ikke beror hos Sporvejene, men på Kunstindustrimuseet."

Fra bogen Knud V. Engelhardt, af Erik Ellegaard Frederiksen, Arkitektens Forlag 1965

Perronskærm
Foto af perronforskærm udført 1909.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage