Siden
oprettet
8. juni 2007


Siden
opdateret
8. juni 2007

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

N. LarsenN. Larsens vognfabrik
Karetmager og vognfabrikant N. Larsen grundlagde sin virksomhed i 1856. I 1890 havde den til huse i Smallegade 52. På vognfabrikken fremstilledes bl.a. hesteomnibusser til Frederiksberg Sporveje og Københavns Omnibuskompagni samt vognkasser til de elektriske sporvogne fra Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab.

Smallegade
Smallegade 50-52.

N. Larsens vognfabrik
I ugebladet "Hver 8. Dag" årgang 1898-99 stod der om vognfabrikken: "Førhen var arbejdet ved en vogns bygning fordelt på mange forskellige hænder, hvert håndværk udførte på hvert sit sted sin part af den store helhed. Nu er den moderne vognfabrikant på en gang smed og maler, sadelmager og blikkenslager, og man vil af hosstående billede fra N. Larsens Vognfabrikker forstå, hvor imponerende en sådan fabrik med sine mægtige gallerier kan forme sig.
Den vogn, som herhjemme, næst efter drosken, anvendes mest, er landaueren, men blandt rigmænd er det dog nu moderne at holde kalechevogn om sommeren og karet om vinteren. Motorvognene lader sig endnu ikke se her i byen. Store fremskridt fremad i elegance har droskerne gjort nu, da de på en praktisk måde kan iføre sig en sommerdragt og forvandles til kalechevogne, så snart der kommer varme i luften. Alle arter vogne udfører den Larsen'ske vognfabrikker, lige fra den 40 punds vægtige traver-sulky til den elektriske sporvogn på 26.000 pund - ja selv transportvogne for tilskadekomne dyr. Også kaner hører ind under vognfabrikkens gebet. Det nyeste er at forsyne deres gænger med en nysølvbeklædning, som lader dem glide let selv i det minimum af sne, som de sidste lidet ideelle vintre har haft tilovers for kanesport.
Store omnibusleverancer har fabrikken haft, både af de frederiksbergske røde og af Københavns Omnibuskompagnis grønne, den har udført de første elektriske sporvogne herhjemme, og flere luksusvogne til den kongelige familie.
Den Larsen'ske vognfabriks lokaler i Smallegade indtager et fladerum af ca. 14.000 kvadratalen og beskæftiger 120 mand."

Kilde: Bente Kjølbye, København. De gode gamle dage i København 1870-1914 - set med samtidens øjne. Hamlet 1980.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage