Siden
oprettet
10. september 2009


Siden
opdateret
15. maj 2014

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeKS 317 blev bygget på vognfabrikken Scandia i Randers og sat i drift hos Københavns Sporveje i 1912. Oprindeligt havde den nummer 617. Ombygget til saltvogn i 1962-63, og udrangeret i perioden 1965-72.

KS 317 som 617 på Hellerupvej. Udsnit af udateret foto.

Interiør af KS 317. Den siddende person er arkitekten Knud V. Engelhardt, der havde formgivet sporvejenes foregående vognserie.

Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage