Siden
oprettet
20. februar 2013


Siden
opdateret
20. februar 2013

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

OffenbachsvejPå Offenbachsvej i Københavns sydhavnskvarter ses endnu sporvognsskinnerne. Her kørte der ikke sporvogne i almindelig drift, men fra Mozarts Plads via Mozartsvej og Offenbachsvej kørte KS' rensevogne ud for enden af Pumpehusvej for at tømme vognene for skidt og møg ud i Øresund. Senere blev strækningen brugt til at køre vogne ud til ophugning på skrotpladsen samme sted. Foto fra 20. februar 2013.

Frostsprængninger har blotlagt skinnerne. Foto fra 20. februar 2013.

Samme som ovenstående. Foto fra 20. februar 2013.

Skinnernes forløb ses tydeligt gennem asfalten og diverse huller. Foto fra 20. februar 2013.

Offenbachsvej fortsætter over i Thomas Koppels Allé opkaldt efter den tidligere musiker i Savage Rose. Før hed den Pumpehusvej. Foto fra 20. februar 2013.

Et kig ned ad sporvognenes 'dødsrute', hvor de blev kørt ud til afbrænding og ophugning. I dag er der ingen spor efter denne udåd. Foto fra 20. februar 2013.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage