Siden
oprettet
21. juni 2016


Siden
opdateret
21. juni 2016

Til forsiden

Til sporvogne

Strandveiens Dampsporvei Selskab

Dette er et forsøg på at samle biografiske oplysninger om personalet ved Strandveiens Dampsporvei Selskab. Dette kan kun blive spredte og tilfældige oplysninger, men de hører med i det samlede billede.

Visitkortfoto af sporvejsfunktionær nr. 26. Billedet er taget af fotograf Jens Danielsen, som i 1890erne havde atelier på Østerbrogade 44.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage