Siden
oprettet
11. august 2004


Siden
opdateret
15. marts 2006

Til forsiden

Til sporvogne

Kjøbenhavns Sporvei-Selskab

Tegning af Hovedlinje-vogn Tegning af Hovedlinje-vogn på Vesterbrogade.


Følgende kilder er brugt ved udarbejdelsen af disse sider om Kjøbenhavns Sporvei-Selskab:

Linie 1, af John Kåre Bjørnson, Sporvejshistorisk Selskab 1988

Linie 2, af Erik Hansen og Willy Christensen, Sporvejshistorisk Selskab 1969

Linie 6, af Willy Christensen, Sporvejshistorisk Selskab 1969

Københavns Sporveje 1911 - Første august - 1936, Det Berlingske Bogtrykkeri 1936

100 år - Sporveje i København 1863-1963.

Sporvogne i København, af Ulrich Fröberg, Baneforlaget, Oslo 2001

Sporvogne og omnibusser, af Gunnar Knudsen, Chr. Erichsens forlag 1981

Festskrift i Anledning af Sporvejs- og Omnibusfunktionærernes Organisations 50 Aars Jubilæum, København 1946

Festskrift 1880-1930, Sporvejsfunktionærernes Forening (Gensidig Hjælpeforening)

Storbydrømme - København 1870-1900, Hanne Larsen, Gads Forlag 2002

Bytrafik, medlemsblad for Sporveishistorisk Selskab, nr. 1, 1995

Østerbro, før, nu og aldrig, Hans Helge Madsen, Fogtdal 1999

Billeder fra det nu forsvundne Østerbro, Torben Theisen, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1984

Den forsvundne Landsby, Et gammelt fotoalbum fortæller, af Peter Olesen, Borgen 1990

Hver 8. Dag, Illustreret Ugeskrift, Søndag den 17. august 1902

Ansigt til ansigt, Københavnerliv i 1890erne, Sarah Giersing, Gads Forlag, 2004
Til forsiden

Til toppen

Tilbage