Siden
oprettet
26. december 2018


Siden
opdateret
25. april 2022

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeVæltet bivogn KS 1205 på linje 11 i Istedgade. Billedet er dog ikke fra selve folkestrejken, men fra august 1959 hvor der blev optaget en film om begivenhederne. Bivognen blev herefter ophugget.

Den socialdemokratiske toppolitiker Alsing Andersen, 1893-1962, skrev en beskrivelse af sporvejenes forhold under Folkestrejken, hvor sporvogne blev væltet i Istedgade. Herefter turde sporvejsfunktionærerne ikke køre ud, da de blev truet af Københavns befolkning. Først den 4. juli blev kørslen genoptaget. Nedenfor bringes Alsing Andersens beretning.Den væltede bivogn i Istedgade under filmoptagelserne i august 1959 om folkestrejken.Tak til Pernille Pedersen for bidrag med Alsing Andersens beretning og Henrik Effersøe for rettelser.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage