Siden
oprettet
29. april 2005


Siden
opdateret
29. april 2005

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Kilder

Følgende kilder er brugt ved udarbejdelsen af disse sider om den første offentlige transport i København:

Københavns Sporveje 1911 - Første august - 1936, Det Berlingske Bogtrykkeri 1936

Da Frederiksberg havde sit eget sporvejsvæsen, Sven Røgind, Frederiksberg gennem tiderne, 1964.

Anders Tikjøb, En jydsk Degns Rejseerindringer, af A. Rosenkilde, Forlagsbureauet i København 1873.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage