Siden
oprettet
29. april 2005


Siden
opdateret
8. januar 2007

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Omnibusserne til Frederiksberg

Den vigtigste af omnibusruterne mellem København og Frederiksberg gik fra Amagertorv til Frederiksberg Runddel allerede fra 1840erne. I hvert fald var det senere vognmanden H.P. Bohn, som drev virksomheden fra Amagertorv 12. På siden af omnibusserne var malet "Frederiksberg".

Frederiksberg nåedes ad flere ruter via Vesterbrogade, Frederiksberg Allé og Gl. Kongevej. Selskabet kørte formentlig også til Valby. Vognmanden nåede op på en afgang hver 7. minut fra Amagertorv. Fra 1868 forlængedes den københavnske del af strækningen til Toldbodvejen.

Konkurrencen fra sporvognen og senere sporomnibussen blev dog for hård, og selskabet indstillede sin omnibusdrift fra omkring 1871.

Amagertorv Amagertorv med et par omnibusser i baggrunden. Foto fra 1860erne.

Østergade
Østergade med folkeliv og en omnibus til Frederiksberg. Xylografi fra Illustreret Tidende 1860/61.

Vesterport 1861 Omnibus fra Frederiksberg kører over voldgraven ved Vesterport. Maleri på Københavns Bymuseum.

Frederiksberg Runddel Endestationen er nået ved Frederiksberg Runddel. En hesteomnibus til højre foran Frederiksberg kirke. Fotografi fra omkring 1860.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage