Siden
oprettet
1. februar 2006


Siden
opdateret
1. februar 2006

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Frederiksberg Sporvejsselskab

Christian Valdemar Hjortholt

Konduktør nr. 10 Christian Valdemar Hjortholt

Christian Valdemar Hjortholt (født Jensen) var født 16. december 1868 i Sigersted sogn. Han solgte sin fædrende ejendom i Sigersted og blev derefter ansat 25. december 1893 ved Frederiksberg Sporvejsselskab. I første omgang som kusk nr. 49, siden som konduktør nr. 10.

Christian Valdemar Hjortholt fortsatte efter sammenlægningen af de frederiksbergske sporvejsselskaber i Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, hvor han fik tjenestenummer 49 som konduktør.Sporvognskørslen blev dog for belastende for Christian Valdemar Hjortholt, og i et brev dateret 17. september 1901 fra selskabets direktør står der:
"Konduktør No. 49 ved vore elektriske Sporvogne Christian Valdemar Jensen har ønsket at skifte bestilling, da det temmelig nervepirrende Arbejde ved Sporvejsdriften har gjort ham noget nervøs. Jeg kan give ham den bedste Anbefaling som en særdeles flink og paalidelig Mand. C. Nielsen"

Han blev herefter overført som kontorassistent i selskabets administration, hvor han var, indtil han døde i 1932 efter næsten 40 års tjeneste. I forbindelse med selskabets sammenlægning med Københavns Sporveje blev han kontorist i 14. lønklasse.

Christian Valdemar Hjortholt var gift med Nicoline Christine adopteret Jensen men født Smith. Parret boede i Smallegade 52 B over for Den kongelige Porcelains Fabrik indtil omkring 1914, hvor de flyttede til Ved Grænsen 39 også på Frederiksberg. Han døde 12. august 1932 på Frederiksberg hospital.

Christian Valdemar Hjortholt som nr. 2 bagest fra højre. Billedet forestiller det administrative personale Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, taget omkring 1904.

Ovenstående oplysninger og fotografier stammer fra Christian Valdemar Hjortholts søn Svend Aage Hjortholts erindringer, som i 1969 blev afleveret til Københavns Stadsarkiv. Jeg takker Torben Aastrup - et oldebarn af Christian Valdemar Hjortholt - for ovenstående.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage