Siden
oprettet
23. september 2004


Siden
opdateret
23. september 2004

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

De kjøbenhavnske Sporveje

Billetter Ovenstående er eksempler på omstigningsbilletter fra De kjøbenhavnske Sporveje til en pris af 10 øre. Selskabet indførte i 1899 enhedstakst, dog bevaredes 5 øres taksten på enkelte korte strækninger.

Konduktøren markede med blå blyant tidspunktet og datoen for på påstigning samt liniens nummer. Efter omstigningen annulerede den nye konduktør billetten - stadig med blå blyant.

Der var dog en række betingelser knyttet til omstigningsbilletten, som var trykt på bagsiden:

Omstigningsbilletten har kun Gyldighed paa de fastsatte Omstigningssteder.
Disse er: For Linier, der krydser hinanden, Krydsningsstedet. For Linier, der delvis løber i samme Retning ad samme Spor, efter Passagerens Valg, enten det Sted, hvor Linierne mødes, eller det Sted, hvor de skilles, samt desuden for Linier, der passerer Raadhuspladsen og Trianglen, også samt disse to Pladser.
Den giver kun Ret til Viderebefordring paa den Linie, til hvilken den er mærket, eller til enhver anden Linie, der løber i samme Retning ad samme Spor, saalangt Linierne følges.
Den skal forevises Konduktøren i enhver Vogn, Passageren kommer ind i, og afleveres ved sidste Benyttelse.
Den er uden Forpligtelse for Selskabet med Hensyn til Tilslutning til næste Linie, Plads i Vognene eller Forstyrrelser i Driften.
Aktieselskabet De Københavnske Sporveje


Tilsyneladende nemt at fatte og med sædvanlig ansvarsfraskrivelse.

Skilt
Skilt fra sporvogn.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage