Siden
oprettet
28. januar 2004


Siden
opdateret
28. januar 2004

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Bådfarten på Søerne

I 1893 fik købmand E.M. Olesen tilladelse til at oprette en sejlrute med petroleumsdrevne motorbåde på Søerne, og året efter begyndte sejladsen mellem endestationerne ved Østerbrogade og Gyldenløvesgade.

Fra kl. 6.30 til kl. 23.30 afgik bådene fra endestationerne med godt 7 minutters mellemrum til en pris af 5 øre for en enkelt sø og 10 øre for hele strækningen.

Bådfarten opfyldte et stort behov for at komme hurtigt på tværs af byen, men der blev snart klaget over stanken fra bådenes udstødning. I en periode forsøgte selskabet sig med akkumolatordrift, men i 1903 gik man over til benzindrevne både.

I 1911 var passagertallet 207.000, mens det i 1916 var steget til 350.000 på trods af, der kun sejledes fire måneder om året.

Den stigende konkurrence fra sporvognene og benzinrestriktionerne under Første Verdenskrig tog til sidst omkring 1920 livet af bådfarten på de københavnske søer.

Et minde om bådfarten er anløbsbroen med bådudlejningen i Peblingesøen ud for Baggesensgade.

Bådfarten på Søerne En båd på vej mod endestationen ved Gyldenløvesgade i åbningsåret. Fotografi fra 1894.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage