Siden oprettet 16. december 2003

Siden opdateret 1. juni 2019

Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Sakskøbing 2

På et loppemarked købte jeg for et par år siden nogle album med amatørfotografier. De fleste af billederne er mere af privat karakter og uinteressante. Men heldigvis har fotografen også taget billeder af andet end sine familiemedlemmer, og dermed kan billederne også være interessante for en bredere kreds.

På disse sider bringer jeg et udvalg fortrinsvis fra Sakskøbing. Alle billederne er taget i 1930'erne. Skriv gerne til mig, hvis du har supplerende oplysninger eller kommentarer. Brug venligst fotografiets nummer som reference, når du skriver.

Originalstørrelsen på alle billederne er 8 x 5,5 cm.

Fotografi Kommentarer
Sakskøbing 10
Fotografen har i albummet skrevet: Saxkjøbing Havn. Formentlig det samme skib - identisk skorstensbånd - som "Sakskøbing 9", men den ligger dybere i vandet efter lastning.
Sakskøbing 11
Fotografen har i albummet skrevet: Saxkjøbing Skibsværft

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver: Det må være tidligere end 1930 for ifølge af Lokalhistorisk Årsskrift 2003 Sakskøbing blev Skibsværftet nedlagt 1922. Skibet kan være en skonnert Elisabeth søsat 27 nov. 1917.
Sakskøbing 12
Fotografen har i albummet skrevet: M/S Saxkjøbing.

K.B. Hansen, Sakskøbing skriver: På billede 12, gitterværket i baggrunden, er et arrangement til losning af roer og de små jernbanevogne foran M/S Saxkjøbing, er roevogne (smalsporet). M/S Sakskjøbing var det skib som fragtede gods ud til Askø, Fejø og Femø.
Sakskøbing 13
Fotografen har i albummet skrevet: M/B Havkatten.

K.B. Hansen, Sakskøbing skriver: Billede nr. 13 er Sukkerfabrikkens slæbebåd "Havkatten", som blev brugt til at slæbe sukkerroeprammene fra øerne og ind til havnen, hvor de blev losset op på roevogne og kørt op til fabrikken. Den anden vej gik så roeaffald.

Preben Rasmussen skriver: Jeg vil blot tilføje til foto nr. 13, at der til venstre for "Havkatten" ses et par af de pramme, som den slæbte sukkerroer i og som regel sukkeraffald retur til de små øer, Fejø, Femø mm. Helt til venstre ligger to hvide villaer. Den til højre ejede min farbror, indtil den sammen med nabovillaen blev ekspropireret til fordel for Sakskøbing Maskinfabriks ekspandering. Villaens navn var da "Søly" Det har vel været i 70-80erne engang. Der blev så bygget stålskibe i en årrække, indtil der blev afmatning i branchen.
Sakskøbing 14
Fotografen har i albummet skrevet: 4/M Sk. Dronning Thyra.

Michael Nielsen skriver: Billedet af Dronning Thyra (II) er tidligere end 1930'erne. Den firmastet slettopskonnert Dronning Thyra (bygget 1920) blev 22. september 1928 solgt til en tysk reder i Kiel og skiftede i forbindelse hermed navn til Schleswig. Så vidt vides eksisterer skonnerten stadig i Finland. Den er dog i meget dårlig stand. Dronning Thyra blev bygget i 1920 på J. Kofoeds Træskibsværft i Faxe Ladeplads til rederiet ”Dannevirke”. Senere blev det solgt til rederiet 'Dronningerne', men beholdt dog navnet til 1928.
Sakskøbing 15
Ubåden til venstre har nummeret 10 på tårnet og navnet Galathea på stævnen. Ingen identifikation på det store flådefartøj.

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver: Forestiller Henrik Gerner, værkstedsskib 1928-1943 (moderskib for ubåde). Ubåden Galathea skulle efter min kilde have nummeret 12 men det kan være en fejl.

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver igen: Jeg har fundet ud af at der er to ubåde, derfor fejlen med nummeret og navnet. Hvis man ser lidt længere frem, kan man ane navnet på den anden ubåd desuden er der to hvide lugedæksler, man kan også ane to tårne. Det drejer sig om ubådene af B klassen 1915-1946 10,(B10) Triton, 12,(B12) Galathea.

Michael Nielsen skriver: Værkstedsskibet Henrik Gerner samt de to ubåde af B-klassen Triton (B10) og Galathea (B12). Da Henrik Gerner blev taget i drift i 1928, og Galathea overgik til reserven i 1931, må fotoet være taget i perioden 1928-1931.
Sakskøbing 16
Ubåden til venstre har navnet Flora på stævnen, ubåden i midten nummeret 02 på tårnet. Ingen identifikation på ubåden til højre.

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver: Undervandsbåde i C. klassen 1920-1946, 1. Rota, 2. Bellona, 3. Flora.

Michael Nielsen skriver: Fotoet viser fra højre ubådene Daphne (D1) og Dryaden (D2) af D-klassen samt (yderst) ubåden Flora (C3) af C-klassen.
Sakskøbing 17
Samme ubåde som ovenover men taget fra den modsatte vinkel. Nummeret 01 skimtes på tårnet på ubåden til venstre. Ubåden i midten har nummeret 02 på tårnet, mens ubåden til højre har nummeret 03 på tårnet.

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver: De samme ubåde samt Henrik Gerner.

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver igen: Billedet viser, at der ligger to ubåde uden på Henrik Gerner, og det er billede 15 bagfra, og så må det være de samme ubåde plus dem fra billede 16.

Michael Nielsen skriver: Forrest fra venstre: Ubådene Daphne (D1) og Dryaden (D2) af D-klassen samt (yderst) ubåden Flora (C3) af C- klassen.
Bagest fra venstre: Værkstedsskibet Henrik Gerner samt ubådene Triton (B10) og Galathea (B12) af B-klassen.
Da Henrik Gerner blev taget i drift i 1928, og Galathea overgik til reserven i 1931, må fotoet være taget i perioden 1928-1931.
Sakskøbing 18
Tre flådefartøjer med numrene fra venstre 7, 6 og 5.

Knud Aage Holm, Sakskøbing, skriver: Det må være torpedobåde af Springeren-klassen 1917-1949. 5. (B7) Narhvalen, 6. (B6) Havhesten og 7. (B5) Søhunden.

Erling Baldorf skriver: Med de numre på de tre torpedobåde er billedet fra perioden 1917 op til 1923, hvor skibene blev omklassificeret til bevogtningsbåde og fik nye numre.
Sakskøbing 19
Navnet på stævnen er Lwow.

K.B. Hansen, Sakskøbing skriver: Billede nr. 19 er ikke fra Sakskøbing, men nok fra Nakskov Havn. I "horisonten" til venstre skimtes skibsværftets arbejderboliger over på Rosnæs og den høje bygning er måske det gamle elektricitetsværft som lå i nordsiden af haven. Arbejderboligerne ligger vest for dette
Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Til toppen