Siden oprettet 3. august 2006

Siden opdateret 5. november 2014

Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Topografi 3

Hos marskandisere og på loppemarkeder har jeg gennem tiden købt bl.a. fotografier og postkort med topografiske motiver. Nogle kan jeg ikke placere.

Nu prøver jeg på denne vis, om nogle af jer derude kan identificere stederne. Brug venligst fotografiets nummer som reference, hvis du skriver.

Fotografi Kommentarer
Topografi 20
Fotografi trykt som postkort og sendt fra Odense den 18. juli 1912 til "Hr Mejerist Kjær, Erindlev Mejeri, pr Rødby, Lolland".

Afsenderen er Marie, som på forsiden af kortet har skrevet sin adresse "Guldsmed Christoffersen, Vestergade 28, Odense".

Af teksten fremgår, at afsenderen har været en tur hjemme i Ka...lund (se nedenstående foto), og hun spørger om mejerist Kjær kan kende gården på forsiden.Jonna Løhmann Christensen, Årøsund, skriver: 'Vedr. topografi 20 kan stednavnet være Kalvslund - en halv snes km. nordøst for Ribe.'
Topografi 21
Fotografi 8 x 6 cm opklæbet på karton. Ingen oplysninger om fotograf eller andet. Intet på billedet peger på lokalitet.

Henrik skriver: Det er Odense Sommerteater, som ligger på hjørnet af Ny Vestergade og Filosofgangen. Det er væsentlig ombygget i dag.
Topografi 22
Fotografi 15 x 18 cm opklæbet på karton. Intet fotografnavn. Ellers ingen oplysninger.

Jonna Løhmann Christensen, Årøsund, skriver: 'Vedr. topografi 22 er jeg ret sikker på, at det drejer sig om fyret på Årø i Lillebælt, opført 1905 i "tysk tid". I Årøsund ligger et tilsvarende fyrtårn, dog 2 sektioner lavere.
Under 1. verdenskrig lagdes en spærre ud fra fyret over til Årøsund, hvor der blev opført en bunker. Spærren, bestående af en stålwire med masker på størrelse med en lille husgavl, var forankret på begge sider med flere paraplyankre og skulle forhindre (engelske) ubåde i at passere, åbning af spærren skulle lodserne passe; ydermere holdt den kejserlige marines "Panther" vagt ved spærren og omkring øen. Mændene er sandsynligvis et af vagtholdene på øen.'

Jonna Løhmann Christensen medsender også nedenstående foto til sammenligning.

Topografi 23
Amatørfotografi 11 x 7 cm. Ellers ingen oplysninger.
Topografi 24
Amatørfotografi 10 x 7 cm. Intet fotografnavn. På siloen i baggrunden står med store bogstaver DMC.

Jesper Reinfeldt skriver: DMC betyder så vidt jeg ved Det Danske Mælke Compani og det lå på Nyelandsvej på Frederiksberg.

Peter Koch skriver: Jesper har ret, øverst i højre hjørne kan man ane Frederiksberg Stations gamle stationsbygning, hvor der til det sidste var en kommandopost. Bygningen bag ved siloen var et mejeri. Jeg sad selv i kommandoposten på Frederiksberg som assistent i sikkerhed i nogle år fra sidst i 1970erne til først i 1980erne, da bygningen blev revet ned. Det foregik i det væsentligste med en kæmpe jernkugle i kæde på en kranarm. Bygningen var Solbjerg mejeri, som blev revet ned i 1978.
Topografi 25
Fotografi 10,5 x 7,5 cm. Intet fotografnavn. På bagsiden med håndskrift 1. maj 1904 og signaturen ATh.

Og så en tur til Sverige. På det store hus i midten er der en reklame Arboga Margarin. På gaden et optog med faner, der gør plads for sporvognen.

Birthe Gottlieb skriver: Topografi 25 er taget af rådhuset (den runde bygningsdel til højre i billedet) i Helsingborg på hjørnet af Drottninggatan og Stortorget (lige nedenfor Kärnan. Man ser ned ad Drottninggatan med rådhuset på højre hånd. Til venstre er en fabriksbygning med skorsten, som er revet ned, men bygningen med de små spir findes stadig.
Topografi 26
Fotografi 18 x 12 cm. Intet fotografnavn eller andre oplysninger.

Vi er på en større landejendom med tilhørende mølle. Bag møllen er der opført et anlæg med skorsten med røgen tilføjet med blæk på fotografiet. Ved husgavlen står formentlig gårdens og møllens ejer samt kone med et barn på armen.
Topografi 27
Fotografi trykt som postkort. Intet fotografnavn men på bagsiden en håndskrevet hilsen dateret 1910.

På skiltet over forretningen står der Urtekramhandel, mens der står "Nyboders Sukkerhus" på skiltet over døren. På vinduet er malet indehaverens navn "Carl Christensen, Cand. Pharm".
Fotografiet stammer efter alt at dømme fra København fra kvarteret i Nyboders nærhed.

Bent Shcrøder skriver, at der er tale om hjørneejendommen i Fredericiagade ved Adelgade.


Topografi 28
Fotografi 30 x 20 cm opklæbet på karton. Intet fotografnavn.

På bagsiden med håndskrift: "Min Farfar ved sin Forretning i Aalborg, født i København 28/2-1842".

I forretningsvinduet længst til venstre står der: "Sule-Lageret, Tlf. 490". På hjørneforretningen skimtes et par steder navnet S.C. Jørgensen. På tobaksforretningen til højre skimtes navnet H.C. Danielsen.

Kjeld Djernø skriver: "Topografi 28 viser Algade 21 på hjørnet af Roldgyde i Aalborg set mod syd-øst. Huset blev revet ned i 1916 og dets efterfølger blev revet ned i 1980 og erstattet af den nuværende hjørneejendom, der stod færdig i 1982."

Kjeld Djernø har også sendt et foto af ejendommen Algade 21 taget af fotografen H. Tønnies, Aalborg 1915.
Topografi 29
Fotografi 8 x 5 cm opklæbet på karton. Intet fotografnavn.

På bagsiden med håndskrift: "Niels Ebbesensgade".

Dansk provinsby, men hvilken?

Heino Wessel Hansen skriver: "Billedet er fra Randers og er taget mod øst fra den vestlige ende af Niels Ebbesensgade, hvor den udmunder i Rosenørnsgade. Niels Ebbesensgade er en af de lidt ældre veje i Slotsengen, en stor eng ved Randers Fjord øst for byen. Formentlig eksisterer vejen i 1869 som adgangsvej, når der skulle slås hø i engen, og for kreaturerne. I 1870’erne begynder de første beboere at benytte vejen, som får det uofficielle navn Slotsengsvej. Da vejene i området får navne, hentes navnene blandt kendte Randersborgere. Niels Ebbesen har næppe boet i Randers, men hans navn er knyttet til byens historie, idet han vog den kullede greve i Randers. Niels Ebbesensvej blev navngivet 18/12 1893. I 1898 bliver vejen reguleret og fortove anlægges. Desuden anbringes der fire gaslygter. Før den tid havde der været mange klager fra beboerne over vejens tilstand."

Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Til toppen