Siden oprettet 1. april 2005

Siden opdateret 2. februar 2023

Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Topografi 2

Hos marskandisere og på loppemarkeder har jeg gennem tiden købt bl.a. fotografier og postkort med topografiske motiver. Nogle kan jeg ikke placere.

Nu prøver jeg på denne vis, om nogle af jer derude kan identificere stederne. Brug venligst fotografiets nummer som reference, hvis du skriver.

Fotografi Kommentarer
Topografi 10 Topografi 10
Fotografi uden fotografnavn. Måler 10,7 x 7,5 cm, opklæbet på karton. På bagsiden med håndskrift, hvad jeg læser som "Hermansgade" eller "Stemansgade".Heino Wessel Hansen skriver: "Billedet er fra Randers. Det viser Fischersgade. Gaden eksisterer stadig, men alle bygninger på billedet eksisterer ikke i dag. Fotografen har stået ved østenden af Randers-Hadsund Jernbanes stationsbygning (Hadsundbanegården); skyggen af bygningen ses i forgrunden i højre side. Billedet er taget mod øst mod Rosenørnsvej (fra 1893 Rosenørnsgade). Fischersgade blev anlagt over eng og tømmerplads som adgangsvej til Hadsundbanegården (taget i brug 10/10 1883) i 1883. 1/12 1884 fik vejen navnet Fischersvej efter borgmester Fischer, som erkendelse for den store indsats borgmesteren havde ydet for at få Hadsundbanens anlæg gennemført. Fischer levede stadigt og det er et af de få tilfælde i Danmark, hvor en person fik en gade opkaldt efter sig i levende live. Tilsvarende gjaldt for amtmand Rosenørn (Rosenørnsvej). I 1893 blev den omdøbt til Fischersgade.
Topografi 11 Topografi 11
Fotografi uden fotografnavn. Måler 7,5 x 10,7 cm, opklæbet på karton.
På det hvide skilt midt på bygningen står nederst med store bogstaver "Jyden". På skiltet til porten står "Nr. 7 Randers (ulæseligt) Tømmerhandel". På skiltet delvist dækket af markisen til højre står "Wilhelm (efternavn skjult) Cyk(resten skjult) Rep(resten skjult). Altså en cykelsmed.

På bagsiden en hilsen dateret julen 1900 til "Tante og Onkel" underskrevet "Kirstine Bayer".

Heino Wessel Hansen skriver: "Fotografiet er helt sikkert fra Brødregade 7, som Randers Aktie Tømmerhandel ejede, og hvor Carl Bayer boede som forretningsfører i tømmerhandelen (siden o. 1880). Hans kone hed Kirstien eller Kristine Bayer og var født o. 1856."
Topografi 12 Topografi 12
Fotografi uden fotografnavn. Måler 11 x 8,5 cm, opklæbet på karton.
Ellers ingen oplysninger.

Preben T. Clausen, Viborg, skriver: Det forestiller en meget markant bygning i Viborg. Den bliver normalt kaldt "Kreditforeningen" og ligger på hjørnet af Sct. Mathias Port og Boyesgade. Den er bygget i 1905-6 og tegnet af arkitekten Hack Kampmann. Nu har Nykredit til huse her. Fotoet er tydeligvis taget kort efter at huset er bygget. Fotoet er taget fra Jernbanegade, hvis første huse ses helt til højre. Huset til venstre eksisterer også stadig.
Topografi 13 Topografi 13
Fotografi uden fotografnavn. Måler 11 x 8,5 cm, opklæbet på karton.
Over forretningen til højre står "3 Danske ....". Altså husnummer 3.
Ellers ingen oplysninger.

Jan Rasmussen oplyser, at det er Jens Bangs Stenhus i Aalborg fra 1624.
Andreas Trier Mørch bekræfter dette.
Topografi 14 Topografi 14
Ubrugt postkort kun med fotografnavnet Ludvig Wohlenberg.
Skiltene på forretningerne i venstre side af gaden lyder "...ausen", "Møbel-Lager", "Damefrisørsalon, tlf. 433", skilt med cykel og nøgle og ulæseligt navn, "C.C. Bode" på hjørnehuset efter flagstængerne. Ikke noget læseligt i højre side af gaden.

Det kan være i Aabenraa i Sønderjylland; Storegade opad i billedet, rådhuset ligger til venstre ved de 2 flagstænger. Gaden der går til højre midt i billedet er Rådhusgade, som går ned til rutebilstationen, skriver Bent Pawlowski.

Topografi 14 er fra Aabenraa. Det viser Storegades "nederste" ende ved overgangen til Storetorv, som ligger bagved fotografen. Rådhuset ligger tilbagetrukket og usynligt bag flagstængerne på gadens venstre (vestlige) side midt i billedet. Overfor ses Rådhusgades udmunding.
Interessant er det at se, at alle identificerbare forretninger hedder noget andet i dag. Dog tror jeg umiddelbart, at det nærmeste hus til højre er Løve Apotek, som stadig er der - facaden desværre "moderniseret".
Helt i baggrunden (på toppen af bakken) ses Storegade 3, Hotel Danmark, som i dag er filialhovedsæde for Danske Bank.
Wohlenberg var boghandler og udgav mange prospektkort med motiver fra Aabenraa og omegn. Jeg ved ikke på stående fod, om han selv stod for optagelserne. Hans forretning lå på Storetorv, hj. af Skibbrogade, altså lidt bagved og til højre for dette billedes fotograf.
Da skiltene er på dansk kan man gå ud fra, at tiden er efter 1920. Jeg ville selv sige 1930'erne efter klædedragterne men det har du nok selv mere check på - jeg ved ikke nøjagtig, hvornår Wohlenberg var aktiv; hans forretning blev overtaget af boghandler Thomsen (den ældre), som flyttede den over på den modsatte side af gaden, lige udenfor billedets venstre side. Thomsens søn, Peter, har netop lukket forretningen sidste år. Pudsigt nok blev der åbnet en ny boghandel i lokalerne. Til det sidste var Thomsens Boghandel en guldgrube for lokalhistorikere og folk med interesse for Sønderjylland og sønderjyske forhold.
I øvrigt ser der lidt øde ud, så billedet er nok taget en søndag. Selv dengang ville der have været biler og hestevogne på hovedgaden (som også var gennemkørsel for hovedvej 10) på en hverdag. Ellers er det måske under krigen, skriver Peter Herstoft.

Tak for svarene.
Topografi 15 Topografi 15
Fotografi trykt som postkort, ikke brugt.
Butiksskiltene fra venstre "...bst. Hendriksen, ...mekonfektion" (over porten), "H. Taarnhøj" (over markise) samt husnummer 26 og ordet "Pelsvarer" samt "Overstykke Magasiner", "...øller" (på markise bag personen), "Th. Gelinder & Co" (markiser til højre).

Billedet med titlen "Topografi 15" har jeg et bud på. Det er taget i Frederiksborggade udfor det gamle grønttorv, nu Israels Plads, skriver Karsten Skytte Jensen.

Sanne Kutcher skriver: Vedr. dit billede ”Topografi 15” lå Celinders overstykkemagasin i Frederiksborggade 24. De hed altså Celinder og ikke Gelinder (skrevet med en smiley).
Topografi 16 Topografi 16
Fotografi 8 x 11,5 cm, stemplet "Albert Møller Foto, Gl. Kongevej 85" på bagsiden.
Billedet er fra Frederiksberg, så meget er sikkert med stoppestedsstanderen med et skilt øverst fra de tidligere frederiksbergske sporveje og sporvognen på linie 14. Kan det være begyndelsen af Finsensvej?

Det var ikke Finsensvej. Karsten Skytte Jensen skriver: Billedet er fra Gammel Kongevej ved Værnedamsvej, huset til venstre er Gl. Kongevej nr. 80, det lyse hus er nr. 74-76.

Det bekræftes af Per Søegaard, som skriver: Dit foto 16 med linie 14 er taget på Gammel Kongevej ved hjørnet af Værnedamsvej. Det er gaden, der munder ud til højre i billedet.

Finn Holle skriver: Fotografisk Specialforretning Albert Møller lå på Gl. Kongevej 85 lige om hjørnet fra Værnedamsvej. Det var en estimeret forretning, hvor min far siden 1920'erne fik fremkaldt og kopieret sine s/h fotos. Min far opfandt den varme tallerken fra bunden, og jeg mindes, at vi som børn skulle sidde musestille, mens han antændte en bunke magniumspulver på en plade. Billederne blev som regel fine, men vi børn kunne godt være lidt sodsværtede i ansigtet. Jeg har stadig mange af Albert Møllers negativer i de røde mapper.
Jeg kan forestille mig, at enten Albert Møller selv eller en af hans kunder har afprøvet en film eller et kamera ved at tage et billede ned ad gaden udenfor.

Tak for svarene.
Topografi 17 Topografi 17
Fotografi scannet fra negativ.
Tidsmæssigt vurderer jeg billedet fra at være fra 1930erne. På bygningen til højre står der "Rutebil...", så billedet stammer formentlig fra en købstad. Desværre kan man ikke se på rutebilen, om det er en DSB- eller privatbanebus.

Flere har oplyst, at det drejer sig om Lemvig gamle rutebilstation. Tak for svarene.
Topografi 18 Topografi 18
Amatørfoto 8,5 x 6 cm. På bagsiden med håndskrift "September 1948".

Vi er i København. Skiltet på facaden til højre i billedet siger "Glyptoteket". København bekræftes også af sporvognsskinnerne i gaden, samt en sporvogn i baggrunden, som ikke kan ses på denne indscanning. Kan der være tale om Stormgade, med hjørnet af Nationalmuseet lige bag bussen?

Og hvad laver en tilsyneladende engelsk dobbeltdækkerbus i København. DSB anskaffede i årene 1949-1954 fire dobbeltdækkerbusser, men bussen på billedet har ikke danske nummerplader. Jeg læser den som EKY 346. Bussens nummer under vindspejlet læser jeg som 546. I destinationsruden mellem de to etager anes ordet DOMI. Kan der være tale om en prøvekørsel af engelske busser, inden DSBs overtagelse dateringen på bagsiden taget i betragtning?

Svend-Erik Lindberg skriver: I tidsrummet 18. september til 3. oktober 1948 var der en stor britisk udstilling i Tivoli i København. I den anledning havde man medbragt en dobbeltdækkerbus fra Manchester, som københavnerne kunne prøve at køre rundt i. Flagene i gaden er sikkert opsat i anledning af udstillingen, der var en stor succes. Alt britisk var umådeligt populært i årene lige efter krigen. Jeg tror, du har ret med hensyn til lokaliteten. Bussen kører i Stormgade tæt ved dennes udløb i Vester Boulevard (nu H.C. Andersens Boulevard). På hjørnet lå restaurant Glyptoteket (Stormgade 35), nu hedder den så vidt jeg ved Mongolian Barbeque.

Jørgen Albretsen skriver: Det er sikkert rigtigt, at bussen er engelsk. Den kørte imellem Tivoli og Forum i anledning af den engelske udstilling, så besøgende kunne komme frem og tilbage mellem de to udstillinger. Det var fra 1950 og frem. Jeg arbejdede den gang med opsætning af skiftende udstillinger i Tivoli, Forum og andre steder .
Topografi 19 Topografi 19
Amatørfoto 8,5 x 6 cm. På bagsiden med håndskrift: "Gasværksvej fra nr. 15 mod Vesterbrogade. Maj 1960".

Så tid og sted giver sig selv, altså København. Men hvad kan anledningen være til de mange flag?

Svend-Erik Lindberg skriver: Mit bud på topografi 19 er mere usikkert. Kunne flagningen på Gasværksvej i maj 1960 være i anledning af 15-året for befrielsen? I den anledning havde Danmark besøg af Bornholms befrier, generalmajor Fjodor Korotkov (Kilde: Politikens Hvad-Hvad-Hvor 1961).

Karen Nørlyng skriver: Flagning i Maj 1960 er da snarere kongeparrets sølvbryllup 24.5. (gift 1935), tror jeg.

Lennart Nyberg skriver: Det lyse hus i venstre side er P. Hansens Bogtrykkeri.
Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Til toppen