Siden oprettet 18. december 2003

Siden opdateret 24. marts 2013

Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Genforeningen i 1920 - 7

Hos en antikvarboghandler i Slagelse købte jeg for en del år siden to små album med amatørfotografier. Billederne er taget i forbindelse med, at danske soldater rykker ind i Sønderjylland efter Genforeningen i 1920.

På disse sider bringer jeg billederne i den rækkefølge, de er klæbet op i de to album samt med albummets billedtekster.

Skriv gerne til mig, hvis du har supplerende oplysninger eller kommentarer. Brug venligst fotografiets nummer som reference, når du skriver.

Originalstørrelsen på billederne varierer lidt men de fleste er 10 x 6 cm.

Fotografi Kommentarer
1920 - 60
Franskmænd paa Besøg.

Holger Thomsen skriver: Billedet er fra Sønderborg kaserne.
1920 - 61
Fra Generalstrejken: Klar til Udrykning.
1920 - 62
Haps!
1920 - 63
Udsigt fra Kasernen.

Holger Thomsen skriver: Billedet er fra Sønderborg kaserne.
1920 - 64
Dybbøl Mølle.
1920 - 65
Denkmal.

Holger Thomsen skriver: Billedet er fra Dybbøl.
1920 - 66
Luftskibshallen i Tønder.
1920 - 67
Samme set fra Enden.
1920 - 68
Schackenborg.
1920 - 69
Møgeltønder Kirke.
Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Til toppen