Siden oprettet 18. december 2003

Siden opdateret 24. marts 2013

Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Genforeningen i 1920 - 1

Hos en antikvarboghandler i Slagelse købte jeg for en del år siden to små album med amatørfotografier. Billederne er taget i forbindelse med, at danske soldater rykker ind i Sønderjylland efter Genforeningen i 1920.

På disse sider bringer jeg billederne i den rækkefølge, de er klæbet op i de to album samt med albummets billedtekster bragt i kommentarfeltet.

Skriv gerne til mig, hvis du har supplerende oplysninger eller kommentarer. Brug venligst fotografiets nummer som reference, når du skriver.

Originalstørrelsen på billederne varierer lidt men de fleste er 10 x 6 cm.


Michael H. Clemmesen skriver om fotografierne generelt:

Billederne er fra Sønderjydsk Kommando. De første viser samlingen af den sjællandske del af styrken på Bådsmandsstrædes Kaserne. Derefter ventede man på marchordre i Odense. Indledningsvis skulle kommandoet blot supplere den britisk-franske besættelsesstyrke, der overvågede folkeafstemningen.

5. maj 1920 sejlede man med Kystpanserskibet Olfert Fisher fra Assens til Sønderborg. En andel del af styrken tog med DSB-færgen Marie til Åbenrå og Haderslev.

Herfra spredtes man til andre byer, bl.a. Tønder, hvor man ser en styrke dragoner slutte op. Kornetten, dvs. reserveofficersaspiranten, der fotograferer, deler sin tjeneste mellem Sønderborg og primært Tønder.

Genforeningen kom så med kongens ridt over grænsen.

Fotografi Kommentarer
1920 - 1
Morgenstemning fra Baadsmandstrædes Kaserne.
1920 - 2
I Odense.
1920 - 3
Oberst Moltke og oberstløjt. Pedersen.
1920 - 4
D'Herrer Kompagnichefer.
1920 - 5
1ste Kompagni i rum Sø.
1920 - 6
1ste Bataillon formeres!
1920 - 7
Olfert Fischer

Holger Thomsen skriver: Billedet er fra Sønderborg.
1920 - 8
Gennem Alssund
1920 - 9
Slutten Kreds og staa fast.
Til forsiden

Tilbage

Skriv til mig

Til toppen