Siden
oprettet
20. april 2004


Siden
opdateret
20. april 2004

Til forsiden

Tilbage

Redningsmedailleselskabet

Diplom Redningsmedailleselskabets ældste diplom fra 1884.

Ordinære medlemmer

Nedenstående liste er gengivet efter jubilæumsskriftet "Redningsmedaille Selskabet, 1884 - 7. September - 1934, udgivet København 1934. Bemærk at listen især i starten mangler en del numre uden at dette i øvrigt forklares i bogen. Efter listen bringes forklaringer til forkortelserne for hæderstegnene.
Nr. Navn Adresse Hæderstegn Medaljen tildelt Indtrådt
1 Revisor Thorvald C. Krabbenhøft Charlottenlund MfDR* 12/5 1882 7/9 1884
3 Kontreadmiral Carl E.V. Carstensen Hellerup MfDR*, K1, DM, HHT, IF2, pp 3/10 1885 12/10 1885
5 Pens. Sygehusøkonom Mads Andreasen Kalundborg MfDR* 19/3 1877 1/7 1886
8 Fisker Jakob Sørensen Sdr. Draaby, Nykøbing M. MfDR* 14/7 1886 1/7 1888
9 Fhv. Skibsfører Søren Christian Junge Sebbersund Station MfDR* 31/3 1888 1/10 1888
10 Stenhuggermester Carl U.D. Scheller København MfDR*, R, pp 3/10 1888 1/10 1888
11 Assurandør Jes P.J. Kønig København MfDR* 10/10 1888 1/1 1889
12 Grosserer S. Christian Olsen Charlottenlund MfDR Sept. 1888 1/1 1889
15 Dr. med. Peter A. Lorenzen Hellerup MfDR, R 15/8 1889 1/10 1889
16 Sekretær Laurits Peter Sørensen København MfDR* 17/6 1891 1/10 1891
18 Sparekassedirektør J. Lauritz S. Møller Løgstør MfDR* 26/2 1885 1/6 1894
20 Fisker Jens P. Nielsen Sundstrup pr. Skals MfDR* 14/1 1881 1/7 1894
23 Postkontrollør P. Christopher Larsen Ringsted MfDR* 14/4 1891 1/7 1894
24 Fisker T. Peter Jensen Klitgaard pr. Nibe MfDR* 15/3 1893 1/7 1894
25 Fisker Lars Peter Henriksen Rødvig MfDR* 6/1 1891 1/1 1895
26 Sognefoged Niels Christiansen København MfDR*, DM 17/11 1891 1/1 1895
27 Fhv. Maskinfabr. Vilhelm Frederik Mogensen København MfDR*, R 25/7 1894 1/2 1895
28 Hovemester Garibaldi V.E. Peulecke København MfDR* 20/2 1894 1/4 1895
29 Skibstømrer Skjold Thorstensen København MfDR* 1/7 1893 1/7 1895
31 Marineingeniør Anders C. Larsen København MfDR*, R, HHT 3/10 1898 1/10 1898
32 Overretssagfører Valdemar Secher København MfDR* 4/7 1896 1/1 1899
34 Fisker Jens B. Bachmann Hammelev pr. Grenaa MfDR* 2/7 1886 1/1 1899
35 Fisker Enevold Enevoldsen Holmslands Klit pr. Aargab MfDR* 29/5 1896 1/1 1899
36 Pens. Oversergent Heinrich C.N. Dunker København MfDR*, DM, HT16 4/1 1898 1/1 1899
37 Fhv. Fisker Anders Petersen København MfDR* 9/9 1898 1/4 1900
38 Fhv. Direktør Axel H.E. Berg Holte MfDR*, R 5/7 1900 1/4 1901
39 Fhv. Dampskibsfører Mads P. Jacobsen Aarhus MfDR*, pp 7/8 1899 1/7 1901
40 Fhv. Dampskibsfører Anders Brems Pedersen Frederikshavn FrRM 20/12 1901 1/7 1902
41 Grosserer Peder R. Lykkeberg København MfDR* 28/8 1902 1/10 1902
42 Pens. Politibetjent Peder M.J. Østrup Farum MfDR* 28/11 1899 1/1 1903
43 Husejer H. Thorvald Hansen København MfDR* 12/7 1902 1/1 1903
44 Grosserer C.F. Nicolay Winding København MfDR* 18/5 1903 1/4 1903
45 Bud i Ordenskapitulet Hans Hansen København MfDR*, SLRM, DM, pp 12/8 1903 1/7 1903
46 Fhv. Trykkeriarbejder Valdemar G. Jensen København MfDR* 11/10 1902 1/10 1903
47 Fhv. Stabssergent Peder Mogensen København MfDR*, DM, HT16 26/11 1903 1/1 1904
48 Strandfoged Povl C. Græsbøll Lildstrand pr. Frøstrup MfDR*, DM 5/8 1904 1/10 1904
49 Pens. Stabssergent Anders Peter Jensen Aarhus MfDR*, DM, HT16 19/3 1903 1/1 1905
50 Grosserer Knud Erik Fredericksen København MfDR* 28/10 1904 1/1 1905
51 Direktør Lauritz M. Thurøe Hellerup MfDR 12/11 1904 1/1 1905
52 Overretssagfører C. Christian L. Harpøth Hellerup MfDR*, R 3/3 1905 1/4 1905
53 Repræsentant H.I. Gustav Sproegel København MfDR 1892 1/4 1905
55 Toldvagtmester C. Wilh. R. Snydstrup Odfeldt Aalborg MfDR* 20/7 1905 1/10 1905
56 Direktør J. Bertran Fischer-Simonsen København MfDR*, MTKfh, pp 8/11 1905 1/10 1905
57 Fhv. Skibskok Niels Nielsen-Oxby Nordby, Fanø MfDR* 12/10 1905 1/1 1906
58 Materialhandler Christian Thorstensen Horsens MfDR* 24/7 1897 1/1 1906
59 Skibsfører H. Alfred Hansen Hellerup MfDR*, StbRM 25/3 1901 1/1 1906
61 Tømrermester Georg T. Johansen Vedbæk SMfbG2 18/3 1905 1/7 1906
64 Bogbinder Jens M.J. Touborg Nr. Nissum MfDR* 10/8 1906 1/10 1906
65 Oberstløjtnant Alf E. Giersing Næstved MfDR*, R, DM, pp 10/9 1906 1/10 1906
66 Pens. Politibetjent N. Anton Lilholm Bregnebjerg, Lynge MfDR* 4/4 1905 1/1 1907
67 Direktør Hans Peter V. Berg Nakskov MfDR*, R 27/11 1906 1/1 1907
68 Tømrermester Wilhelm L.N. Petersen København MfDR* 19/4 1907 1/7 1907
71 Dr. phil., Konsul Arnold S.T.I. Fraenckel København MfDR*, R, DM 4/10 1907 1/10 1907
73 Jægermester C. Kristian K. Rosen København MfDR* 7/4 1908 1/4 1908
75 Oberstløjtnant Helge Bruhn København MfæD*, R 19/7 1907 1/4 1908
76 Overtoldbetjent Jens N. Jensen Hejlsminde pr. Hejls MfDR* 25/5 1908 1/7 1908
77 Skibsfører H. Ove H. Egense Gjentofte MfDR* 23/6 1905 1/1 1909
78 Knud M.N.H. Egense København MfDR* 23/9 1908 1/1 1909
79 Smed Jørgen G. Hansen København MfDR* 30/12 1907 1/1 1909
80 Fru Magna I.D.H. Møller Selskov Savværk, Hillerød MfDR* 27/3 1909 1/7 1909
81 Politibetjent Harald F.L.W. Hansen København MfDR* 19/9 1900 1/7 1909
82 Oberstløjtnant Holger L. Nielsen Vedbæk MfDR, R, DM, DrKH, pp 18/2 1909 1/7 1909
83 Pens. Kirkebetjent Adolph A.A. Nielsen Køge MfDR 1/7 1909 1/7 1909
84 Fhv. Lodsformand Mathias N. Iversen Esbjerg MfDR* 12/10 1905 1/7 1909
85 Forvalter Knud Peter Hansen Aarhus NMfæD, FM2 29/5 1903 1/7 1909
86 Fhv. Skibsfører Claus J. Simonsen Græsvænge pr. Marstal MfæD* 3/4 1902 1/7 1909
87 Maskiningeniør Niels F.E. Eibye Aarhus MfDR* 22/11 1905 1/10 1909
89 Forstmester A. Vilhelm Andersen Lynæs MfDR, DM, HT16 28/9 1908 1/1 1910
90 Fabrikant, Grosserer Valdemar J.A. Børgesen København MfDR*, pp 3/5 1909 1/1 1910
91 Grosserer G. Wilhelm Spellerberg Hellerup MfDR 10/12 1909 1/4 1910
93 Skibstømrer Laurits V. Larsen København MfDR* 5/3 1901 1/4 1910
94 Pens. Landpostbud C. Anton Pedersen Gladsakse pr. Søborg MfDR 8/8 1910 1/10 1910
95 Fru A. Maggie Madsen København MfDR* 15/10 1909 1/10 1910
96 Tapetserer Knud V. Bruhns København MfDR* 24/9 1910 1/10 1910
97 Lygtetænder Henrik Thomsen Sæby NMfæD 5/11 1910 1/1 1911
98 Skipper J. Vallentin Laulund Sæby NMfæD 5/11 1910 1/1 1911
99 Skibsfører Johan F. Aasberg Hellerup MfæD*, K2, DM, IF2, pp 9/6 1900 1/1 1911
100 Overtoldrorsbetjent Ludvig C. Meyer København MfDR*, DM 9/11 1910 1/1 1911
102 Fiskeexportør L. Christian Jørgensen Mørk Sæby NMfæD 5/10 1910 1/1 1911
103 Amtsfuldm., cand. juris Jørgen P. Jørgensen Viborg MfDR* 4/4 1911 1/1 1911
105 Overbanemester P.J. Emil Mouritzen Vordingborg MfDR* 6/1 1908 1/4 1911
106 Pens. Lokomotivfører Holger J.L. Larsen Odense MfDR* 19/8 1911 1/10 1911
107 Pens. Opsynsbetjent Fritz J. Rensch København MfDR* 13/7 1910 1/10 1911
108 Kaptajn K.K.S. Poggenborg Rønne MfDR* 13/11 1911 1/1 1912
109 Formand C. Frederik Petersen København MfDR* 16/8 1911 1/1 1912
111 Materielmester Jøs D.M. Traberg København MfDR*, HHT 10/8 1909 1/4 1912
112 Maskinarbejder August F. Wolter København MfDR* 5/3 1912 1/4 1912
114 Direktør Valdemar Mygind Hellerup MfDR* 4/2 1913 1/1 1913
115 Baadebygger, Badehusejer J.P. Alfred Jensen Roskilde MfDR* 8/10 1903 1/1 1913
116 Bankassistent Hans H. Hornsyld København MfDR* 13/1 1913 1/4 1913
117 Pens. Overtoldbetjent Søren Nielsen Hasle pr. Aarhus MfDR* 4/2 1913 1/4 1913
118 Snedkermester Carl Johan Degner Sandvika, Norge MfDR* 15/1 1913 1/7 1913
119 Fisker Vilh. Edvard Pedersen København MfDR* 13/1 1913 1/7 1913
121 Fhv. Værfts Niels Møller København MfDR*, DM, HHT, HT16 10/9 1883 1/7 1913
122 Brobetjent Sophus Nielsen København MfDR* 19/12 1912 1/1 1914
123 Overofficiant Christen Nielsen København MfDR*, HT16 25/6 1910 1/1 1914
124 Forstander Aage E. Wiberg København MfDR*, HT16 2/1 1907 1/4 1914
126 Pens. Stationsforst. Frederik C.M. Honum Sejlgaard pr. Funder St. MfæD*, R 8/1 1907 1/4 1914
127 Pens. Oversergent Hans P. Olsen Bagsværd MfDR*, DM, HT16 21/2 1898 1/4 1914
131 Fhv. Maskinmester Peter H. Schiønnemann Dragør MfDR* 6/11 1899 1/1 1915
132 Skibstømrer Einer K.V. Caspersen København MfDR* 16/7 1915 1/10 1915
133 Oberstløjtnant Christian D.O. Lunn København MfDR*, R, DM, MTKfh, pp 11/9 1914 1/10 1915
134 Postchauffør Einar C. Jørgensen København MfDR* 7/4 1911 1/1 1916
135 Skipper J. Wilhelm Jacobsen Grenaa MfDR* 22/10 1915 1/4 1916
136 Fhv. Baadfører Laurits T. Saunte København MfDR* 11/11 1915 1/7 1916
137 Smed R. Kristian Rasmussen Aarhus MfDR* 22/9 1915 1/7 1916
138 Vognstyrer Christian G. Hansen København MfDR* 4/10 1900 1/10 1916
139 Opsynsmand Niels C. Jensen Hitshals StbRM, DM 13/1 1906 6/3 1917
140 Pens. Strandvagtmester Christian T. Bertelsen Aarhus MfDR* 19/6 1893 12/10 1918
142 Pens. Brandmand Balduin V.M. Jensen København MfDR* 11/2 1919 10/3 1919
143 Opsynsmand Carl V.S. Frederiksen København MfDR* 20/1 1913 12/9 1919
144 Skibsfører Herman F.P. Poulsen Vordingborg MfDR* 1/12 1919 1/1 1920
145 Lods Niels Peter Danø Nielsen København MfDR*, DM 17/1 1920 1/1 1920
146 Arbejdsmand A.J. Laurits Olsen Hvidovre MfæD* 12/12 1919 1/1 1920
147 Ingeniør Einar Struve-Christensen København MfDR* 17/11 1919 1/1 1920
148 Landsretssagfører Niels Ventegodt København MfDR* 23/5 1920 1/6 1920
149 Telegrafass. M.A.J. Laurits Rosenløv-Jensen København MfDR* 13/8 1910 28/6 1920
150 Overretssagfører Kai A. Haack København MfDR* 13/5 1909 30/6 1920
151 Overbetjent Karl J. Møller København MfDR* 8/8 1910 5/9 1920
152 Landmand Sveinbjørn Sveinsson Hamundarstødum, Vapnafjord MfDR* 26/1 1904 30/9 1920
153 Assistent Aage V. Hansen København MfDR* 12/4 1912 1/10 1920
154 Bogtrykker H. Sophus A. Gjersøe København MfDR* 31/10 1893 22/10 1920
155 Strandfoged Anders Christiansen Tisvildeleje MfDR* 17/4 1891 28/10 1920
156 Fyrpasser P. Christian Pedersen Hals AMfæD 15/11 1910 31/12 1920
157 Arbejdsmand K. Viggo J. Frost Bryrup MfDR* 17/3 1921 6/6 1921
158 Maler Karl K.J.P. Jørgensen København MfDR* 11/8 1921 23/8 1921
160 Politibetjent Th. Funck-Petersen København MfDR* 27/10 1921 27/1 1922
161 Skibsfører N. Ingvard Stoumann Fredericia NdRM 27/8 1921 1/3 1922
162 Fiskehandler Martin L.J. Madsen København MfDR, RRM 3/5 1910 25/3 1922
163 Fru Naomi A.L. Johansen Fredericia MfDR* 17/3 1922 21/4 1922
164 Post- & Telegrafkont. Agnes A.J. Sjøgren Køge MfDR* 17/3 1922 15/6 1922
165 Driftsleder Hans Chr. Petersen Galten St. MfæD* 30/8 1922 6/9 1922
166 Maskinmester S. Adolph Frederiksen Aarhus MfDR* 4/10 1922 1/1 1923
167 Edsv. Skibsmægler Haderslev MfDR* 20/7 1922 1/1 1923
168 Brofoged H. Oluf Jensen Frederikssund MfDR*, FM2 15/9 1922 1/4 1923
169 Overofficiant Einar J. Sørensen København MfDR*, FM2, HT16 20/4 1923 20/4 1923
170 Fhv. Skibsfører Hans Carl Lundgren Bramslykke, Herridslev MfDR*, ARM 18/5 1903 11/7 1923
171 Kaptajn Knud Haure-Petersen København MfDR*, MfæD* 5/5 1906 og 20/4 1913 1/1 1924
172 Fabrikant Christian R. Hedetoft Holte MfDR* 23/4 1924 9/6 1924
174 Maalerkontrollør Carl D. Brønnum København MfDR* 16/9 1924 1/1 1925
176 Maskinmester Bodolf H. Severin Dragør MfDR* 29/7 1903 19/6 1925
177 Kedelpasser Roel Petersen Kalundborg MfDR* 9/10 1925 1/1 1926
178 Litser Hans L. Ranthe Korsør MfDR* 28/7 1924 1/1 1926
179 Hovmester Karl Bjørn K. Larsen Aalborg MfDR* 12/11 1920 1/1 1926
180 Direktør Sophus C. Sørensen København MfDR* 27/9 1897 1/4 1926
181 Pensionist Marius G. Parbæk Hellerup MfDR*, pp 9/10 1905 1/4 1926
182 Realskolelærer J. Christian Hald Fjerritslev MfDR* 3/11 1926 12/11 1926
183 Bankdirektør Johs. A. Nielsen Kolind MfDR* 15/5 1913 2/8 1927
184 Pensionist Axel L.C. Brandt København MfDR* 4/3 1901 16/8 1927
185 Maskinarbejder P. Vilhelm Norlin København MfDR* 18/4 1904 31/8 1927
186 Toldvagtmester L.P. Julius Halnæs Helsingør MfDR* 1/9 1927 30/9 1927
187 Frisør Georg R.L. Østerbo Roskilde MfDR* 26/6 1918 17/3 1928
188 Matros N. Christian Thomsen Korsør MfDR*, MSRM 28/6 1909 24/3 1928
189 Fru Lydia N.C. Kjær Gentofte MfæD* 26/7 1928 26/7 1928
190 Bladhandler Hans D. Frederiksen Søborg MfDR* 10/8 1928 15/8 1928
191 Lods Henry F. Palm København DzRM 6/5 1924 1/1 1929
192 Fhv. Overformynder Michael P. Friis København MfDR*, SK, DM, FM1, pp 9/7 1899 8/3 1929
193 Overretssagfører Frithjof Kemp København MfDR*, pp 15/8 1907 8/3 1929
194 Øjenlæge, Dr. med. Ove P.H. Saunte Odense MfDR* 18/4 1907 9/3 1929
196 Styrmand John Kjær Fredericia MfDR* 13/12 1905 12/3 1929
197 Lærerinde, Frk. Nicoline G. Rasmussen Segalt pr. Løgten MfDR* 20/8 1918 18/3 1929
198 Manufakturhandler Thorvald L.J. Høvert København MfDR* 30/8 1919 18/3 1929
199 Smedesvend Kai G.A. Sivertsen Rødkjærsbro St. MfDR* 30/9 1921 23/3 1929
200 Skipper Hans Pauli Kjærbeck Tveraa, Trangisvaag MfDR* 20/6 1900 25/3 1929
201 Grosserer Holger C. Grønlund København MfæD* 4/11 1927 5/4 1929
202 Orlogskaptajn J. Andreas Thiele Klampenborg MfDR*, R, FRVIIIMM, IF3, pp 11/1 1913 19/4 1929
203 Overlæge Hjalmar N. Kærn Fredericia MfDR* 19/11 1903 22/4 1929
204 Centralsbestyrer Jens Knudsen Jensen Sennels pr. Thisted MfDR* 19/4 1888 30/4 1929
205 Slagter Pedro G. Hedegaard København MfDR* 28/8 1909 1/5 1929
206 Fisker Johan P. Wejhe Porkere pr. Vaag MfDR* 2/5 1905 12/6 1929
209 Togbetjent Peder Lauridsen Aalborg MfæD* 24/4 1911 14/2 1930
210 Styrmand Aage J. Bach Aalborg MfDR*, LüRM, pp 30/11 1928 18/4 1930
211 Styrmand Frits Reinwald København MfDR* 30/8 1930 21/3 1931
212 Kgl. Livrist Magnus Theodor Pedersen København AMR, KglBM2, pp
213 Fhv. Direktør Axel V. Tulinius Reykjavik MfDR*, R, IF2, pp 8/5 1906 16/6 1931
214 Kunstmaler Offer L.H. Lundsfryd København MfDR* 14/9 1908 1/7 1931
215 Maskinmester Gerner J. Svane København MfDR* 5/4 1911 16/9 1931
216 Skibsfører Christian S. Kiersgaard Helsingør MfDR* 2/10 1901 1/1 1932
217 Inspektionsbetjent Ernst N.B. Duelund København MfDR* 27/6 1930 10/3 1932
218 Grosserer Axel S. Schou Charlottenlund MfDR 8/8 1896 18/4 1932
219 Fuldmægtig Ove Raahauge-Andersen København MfDR* 27/12 1922 14/5 1932
220 Lodsaasistent Svend R.T. Prücker København SMfbG2 5/5 1929 24/5 1932
221 Brobetjent Niels M. Nielsen Aalborg MfDR* 25/9 1930 24/1 1933
222 Toldforvalter Johannes K.H. Pedersen Maribo MfDR 21/12 1896 9/2 1933
223 Afdelingsbestyrer Henry V.E.C. Frørup Hellerup MfDR* 6/7 1932 16/2 1933
224 Styrmand Adolf C. Lund København SMfbG1 5/5 1929 10/3 1933
225 Repræsentant Holger C. Locht København MfDR* 18/8 1919 22/3 1933
226 Vejerassistent Johannes Vendelskov København MfDR* 5/11 1895 1/1 1934
227 Overbetjent C. Johan N. Teglgaard København MfDR 28/7 1909 17/2 1934
228 Politibetjent Erik Laur. Krøyer Pedersen København MfDR* 17/6 1932 23/3 1934
229 Formand H. Christian Poulsen Søborg MfDR* 22/6 1923 5/5 1934
230 Tandlæge Kai S. Machold Hellerup MfDR* 12/12 1928 15/8 1934

Forkortelser

MfæD Medaillen for ædel Daad
MfDR Medaillen for Druknedes Redning
* ved MfæD eller MfDR angiver Bæretilladelse
AMfæD Amerikansk Medaille for ædel Daad i Guld
ARM Amerikansk Redningsmedaille i Guld
DzRM Danziger Redninghsmedaille
FrRM Fransk Redningsmedaille
LüRM Lübecker Redningsmedaille
MSRM Mecklenburg-Schwerin Redningsmedaille
NdRM Nederlandsk Redningsmedaille
NMfæD Norsk Medaille for ædel Daad
RRM Russisk Redningsmedaille
SLRM Schaumburg-Lippe Redningsmedaille
StbRM Storbritannien Redningsmedaille
SMfbG1 Svensk "Medaille för berömliga gärningar" i Guld
SMfbG2 Svensk "Medaille för berömliga gärningar" i Sølv
SK Storkors af Dannebrogordenen
K1 Kommandør af 1. Grad af Dannebrogordenen
K2 Kommandør af 2. Grad af Dannebrogordenen
R Ridder af Dannebrogordenen
DM Dannerbrogsmændenes Hæderstegn
FM1 Fortjenstmedaillen i Guld
FM2 Fortjenstmedaillen i Sølv
HHT Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten
HT16 Hæderstegnet for 16 Aars Tjeneste ved Hæren
KglBM2 Kongelig Belønningsmedaille i Sølv
FVIIIMM Kong Frederik d. VIII.s Mindemedaille
DrKH Dansk Røde Kors' Hæderstegn
MTKfh Dansk Røde Kors' Mindetegn for dansk Krigsfangehjælp 1914-18
IF Den Islandske Falk, IF2 Storridder, IF3 Ridder
pp Udenlandske Dekorationer
Til forsiden

Til toppen

Tilbage