Siden
oprettet
29. juli 2002


Siden
opdateret
29. juli 2002

Til forsiden

Tilbage

Kongens Livjægerkorps

(Nedenstående lister er uddraget af "Kongens Livjægerkorps" udgivet af Livjægerskydeselskabet af 1817 og Understøttelses-samfundet, København 1938)

Livjægere 1801 En officer og en jæger af Kongens Livjægerkorps 1801

Liste over frivillige 1801

Holstein, Kongens Palais.
(Hof- & Militæretaten, 69, De Kgl. Palæer på Amalienborg, Frederik Conrad Holstein, 29, Ugift, Kammerjunker)

O. v. Stemann, Kongens Palais.
(Hof- & Militæretaten, 69, De Kgl. Palæer på Amalienborg, Otto Johan Stemann, 26, Ugift, Kammerjunker)

Berger, Østergade 38.
(Købmager Kvarter, 175, Matr. 38, Erich von Berger, 28, Ugift, Askulant)

Christian Juel Wind.
(Klædebo Kvarter, 1153, Matr. 249, Jens Christian Juel-Vind (Julvend), 22, Ugift, Baron)

Rosenkrantz, Kong. Nytorv i Harsdorffs Gaard

u. Qualen, Hj. af Skvaldergade og Wiingaardsstræde.

Thygesen, Højbroplads.

Greve Preben Brahe Schack, Bredgade.
(Sankt Annæ Øster Kvarter, 880, Matr. 208, Preben Brahe Schack, 25, Ugift, Assultant?)

P. Falbe, Thotts Palais.

Fabricius, Fødselsstiftelsen.

Prehn, Skt. Pederstræde 176.

Wunderlich, Vestergade 25.

Kramer, Hj. af Fr.berggade og Nytorv.

Schmetzer.

Schiønning, hos Baron Løwenschiold.

Chr. Herreborg.

N. W. Bentzen.

F. A. de Coninck og
J. de Coninck, Bredgade hos Etatsraad de Coninck.

Jensen, St. Købmagergade 6 & 7.

v. Hemmert, St. Købmagergade 6 & 7.

Schneider, St. Købmagergade 6 & 7.

Frølich jr., Østergade 49.

Schnell, Ny Kongensgade 326.

Bredal, St. Kongensgade 11.

Hoffgaard, Gothersgade 219.

Simonsen, Holmens Kanal 12.

Prætorius, St. Købmagergade 22.

van Wülich, Østergade hos Albeck.

Bretton, Klædeboderne 46.

P. Rejersen, Toldbodvej 211.

Rejersen, Toldbodvej 211.

Resch, St. Kongensgade 30.

Apfelstadt, Vognmagergade 137.

C. Bang, Stormgade 6.

Bernt Westermann, Halmtorvet 151.

Wever, Pilestræde.

H. H. Giede, Ved Proviantgaarden.

P. Kierulff, St. Regnegade.

R. Smith, Nytorv 136 hos Arboe.

L. S. Ebbel, Vestergade 248.

C. T. Vogt, Gothersgade 22.

A. S. Falkenschiold, Holmens Kanal 12.

Chr. P. Bruhn, Studiestræde 107.

Chr. Fr. Carlsen, Lille Kongensgade 78.

A. M. Thygesen, Amagertorv 11.

Andreas Aabel, Overgaden o. Vandet 185.

Søren Mammen, Overgaden o. Vandet 185.
(Christianshavns Kvarter, 604, Matr. 185, Søren Lauesen Mammen, 22, Ugift, Kontorbetj.)

Peter Dinesen, Strandgade 35.
(Christianshavns Kvarter, 107, Matr. 35, Peder Dinesen, ,22, Ugift, Kontorbetj.)

Bernh. Kauffeldt, Fr.berggade 209.

L. Kloed, Kokkegade 426.

Thorsteinson, Borgergade 169.

Geo. Fr. Petersen, Vol. i Rentekammeret.

Koefoed, Klosterstræde 53.

Boegh, St. Købmagergade 82.

H. J. v. Scheel, Hj. af Krystalgade og Fiolstræde.

Carl Møller, Badstuestræde.

C. Neumann, Østergade 19.

M. Hünerwadel, Dybensgade 182.

H. Lindegaard, Stranden 1.

Høyer, i Commerce Collegiet.

Rasmus Smith, Strandgade 35.

Chr. Winstrup, Strandgade 42.
(Christianshavns Kvarter, 129, Matr. 42, Christian Winstrup, 20, Ugift, Kontorbetj.)0

Welling, Strandgade 42.
(Christianshavns Kvarter, 129, Matr. 42, D. C. Welling, 21, Ugift, Kontorbetj.)

J. P. Mathiesen, Ulfeldts Plads 122.

P. Møller, Kultorvet 88.

Anthon Topp, Rosenborggade 63.

Theodosius Bregendahl, St. Strandstr. 140.

Marius Henr. Florentz, Pilestræde 11.

Stibolt, Garderkasernen hos Adjt. Holstein.

H. Voigt, Dronn. Tvergade 208.

M. Lassen, Hj. af Nørregade og Volden.

Benzon, Amagertorv hos Warburg.

Zirza, Vingaardsstræde 145.

Borgen, Dronn. Tvergade.

H. F. Berg, Vestergade 25.

Fangen, Frederiks Hospital.

Bartholin, Ved Kanalen 400.

Chr. Nørbech, Nyhavn 35.

S. Hostrup, hos Bankdir. Kirketerp.

H. J. Hoskjær, St. Kongensgade 142.

Jacob Mauritzen, Lille Grønnegade 212.

Andreas Buntzen, Overg. o. Vandet 175.
(Christianshavns Kvarter, 569, Matr. 175, Andreas Buntzen, 20, Ugift, Kontorbetj.)

William A. Lange, Gl. Strand 260.

Andreas Wieck, Købmagergade 14.

Rasmus Chr. Maarslet, Nyhavn 287.

Simon Assendrup, Brogade 16.

N. Didrichsen, Commerce Collegiet, Gl. Strand 13.

Kipnasse, St. Annæ Plads 92.

Grandjean, Fr.berggade 222.

Horstmann, Vimmelskaft 17.

Fr. Egholm, Torvegade 71.

M. de Montrechard, Gl. Strand, Meyers Gaard.

M. Hanson, Lille Torvegade 91.

Blanck, Adelgade 218.

Kellermann, Amagertorv (Warburg).

H. F. Picardi, Bredgade 71.

T. B. Ramus, Holmens Kanal 7.

Jens Bruun, Fiolstræde 159.

A. Bugge, Observatoriet.

Andreas Bay.

M. Kreutzer.

G. Heinrich. P. A. Løwert.

H. P. Olsen, Hj. af Gl. Torv og Fr.bergg.

Conrad Fr. Worsøe, Fr.berggade 142.

Wolf Tronier, Kattesundet 117.

N. C. Øst, Hj. af Klosterstr. og Skinderg.

H. D. Brinck?Seidelin, Gothersgade 132.

J. A. Gravenhorst, Vimmelskaft 161.

Jean Pio, Peter Hvitfeldtsstræde 52.

W. A. Rose, Landemærket 95.

W. J. F. Tieddbøhl, Laxegade 328.

J. C. Jørgensen, Ny Kongensgade 339.

C. P. Walløe, Vimmelskaft 160.

B. Berthelsen, Bag Børsen 91.

Esaias Monefeldt, L. Torvegade.

P. Launy, Østergade 21.

H. Andersen, St. Købmagergade 19.

v. d. Lühe.

Joh. Japhet Schütz, ex. jur., Overgaden o. V. 183.
(Christianshavns Kvarter, 601, Matr. 183, Johan Japhet [Schiøtt], 19, Ugift, Jurist)

C. Romeicke, St. Købmagergade 23.

I. D. Meyer, Bredgade 71.

Georg Hammeken, Gothersgade 134.

Joh. Geo. Schmidt, Nørregade 44.

Ole Schare, Nyhavn 191.

Joh. Ernst Berg, Møntergade 115.

Peter Fr. Friese, Aabenraa 235.

Th. Bugge, St. Kannikestræde 247.

Jac. Christoffer Severin, Sværtegade 96.

Michael Rosing, Pilestræde 11.

Chr. Holtz, Kg. Nytorv 1.

Joh. Chr. Viertel.

Peter Chr. Wolff, Vimmelskaft 23.

Henr. Henning Kierulff.

Christen Fog, Kvæsthusgade.

Chr. Fr. Freese, Overgaden o. V. 163.
(Christianshavns Kvarter, 526, Matr. 163, Friderich Freese, 22, Ugift, Kontorbetj.)

Jens Jac. Bruun, Larsbjørnstræde 188.

Du Puy.

Officerer ved krigsudbruddet 1807

Chef, Major Friedrich Conrad v. Holstein (udnævnt 15. April 1801).

Kaptajn Caspar Herman v. Stibolt (8. Jan. 1802).

Kaptajn Jens Peter v. Jensen (9. Dec. 1803).

Kaptajn Wulf Veit Christopher v. Tronier, Adjudant (8. Jan. 1802).

Stabskaptajn Caspar Herman v. Benzon (14. Marts 1806).

Premierløjtnant Jens Peter v. Bruun (11. Maj 1807).

Sekondløjtnant Andreas v. Buntzen (11. Maj 1804).

Sekondløjtnant Christian Friedrich Ludwig v. d. Lühe (18. April 1806).

Sekondløjtnant Christian Siegfried v. Mangor (18. April 1806).

Sekondløjtnant Joost Johan v. Hemmert (10. April 1807).

Faldne livjægere 1807

Premierløjtnant Jens Peter Bruun, født 1781, falden 25. Aug. Begravet 15. Okt. under enestaaende Deltagelse.

Livjæger Johan Wilhelm Endorph, født 1777, død 25. Aug.

Livjæger Peter Christian Lynge, født 1779, saaret og død 31. Aug.

Livjæger P. Ferdinand Sandberg, født 1778, saaret og død 31. Aug.

Livjæger Christian Lohmann, født 1781, saaret og død 31. Aug.

Livjæger C. Adolph, død 5. Sept.

Livjæger Christian Hou, død 5.Sept.

Livjæger Johan Peter Arentzen, født 1779, død 12. Sept.

Livjæger Christopher Andreas Romeicke, født 1766, død 15. Sept.

Livjæger Andreas Wieck, født 1783, død 13. Sept.

Livjæger Jens Christian Bjørslef, født 1780, død 17. Sept.

Livjæger Johan Gottfried Absel, født 1782, død 4. Okt.

Livjæger Poul Otto Arboe, født 1783, død 9. Okt.

Livjæger Johan Ludvig Dorrien, født 1787, død 19. Okt.

Livjæger R. W. Pingel, født 1779, død 19. Okt.

Livjæger Frederik Vilhelm Mathiessen, død 5. Sept.

Livjæger Jørgen Sarnsøe Theilmann.

Livjæger Jonas Andreas Broager, født 1786, død 27. Okt.

Livjæger Bøhling.

Livjæger Peter Høye, død 17. Aug.

Livjæger Johan Christian Naye, død 17. Aug.

Frivillige livjægere ved 1. Jægerkorps 1848-50

Overjæger Simon Christensen, født i Kbh.

Livjæger Julianus Theodor Mantzius, født i Kbh.

Livjæger Jacob Jacobsen, blev Sekondløjtnant 1. Sept. 1848, Premierløjtnant 19. Aug. 1849.

Livjæger Olai E. T. Møller, født i Kbh.

Livjæger Søren Chr. Hansen, født i Kbh.

Livjæger Mads Peter Madsen, født i Kbh.

Livjæger Ferdinand Andersen, Dannebrogsmand.

Livjæger C. F. Bille, født i Kbh.

Overjæger Frederik Brock Hansen, født i Kbh. Dannebrogsmand, Sekondløjtnant 1850.

Livjæger Ferdinand Petersen, født i Kbh.

Livjæger Carl Ludv. Lissner, født i Slagelse, Sekondløjtnant 1850.

Livjæger Laurids Chr. Heidelmann (Heitemann?), født i Kbh.

Livjæger Carl Johan Ryberg.

Overjæger Carl Knudsen, født i Saxkøbing, Dannebrogsmand.

Livjæger Fr. Nicolaj Poulsen, født i Kbh. (saaret).

Livjæger Johan Adolf Weiss, født i Kbh.

Livjæger Georg Wilh. Lundquist, født i Kbh.

Livjæger Waldemar Alb. Eduard Sørensen, født i Kbh. Sekondløjtnant 1849.

Livjæger Chr. Theodor Schou, Sekondløjtnant 1849.

Livjæger Jørgen Peter Emil Munch, født i Kbh.

Overjæger Chr. Fr. Schmidt, født i Kbh.

Livjæger Ernst Fr. Engelbrecht Jacobsen, saaret, født i Slagelse, Sekondløjtnant 1850.

Livjæger Frode Arentzen, født i Nibe. Sekondløjtnant 1850.

Livjæger Fr. Wilhelm Høyer, født i Kbh.

Livjæger Chr. Petersen, født i Holbæk.

Livjæger Theodor Julius Alexander, født i Kbh.

Livjæger P. O. Schou, Dannebrogsmand, født i Simmersted.

Livjæger Georg Johan Flor, født i Kbh. Sekondløjtnant 1849.

Livjæger Fr. Sophus Hagerup, født i Kbh.

Livjæger N. J. Høyrup, født i Nakkebølle, Dannebrogsmand, Sergent.

Livjæger Peter Chr. Jørgensen, født i Kbh., saaret og død 4. Juni 1848.

Overjæger Chr. Ulrik Olufsen, f. i Kbh.

Livjæger Frederik Chr. Eskildsen, født i Kbh.

Overjæger C. F. Madsen, Dannebrogsmand, født i Kbh.

Livjæger Wilh. Bredal Salomon, født i Kbh. Falden.

Livjæger Theodor With. Olesen, født i Kbh., saaret og død 1. Juni 1849.

Livjæger Charles Theodor Beck, født i Assens.

Livjæger Julius Diedrichsen, født i Kbh.

Livjæger Jens Olsen, født i Kbh. Dannebrogsmand (saaret).

Livjæger Hans Wilh. Meyer Holm, født paa Færøerne.

Livjæger Hans Fr. Vilhelm Holst, født i Kbh.

Livjæger Carl holm, født i Kbh.

Livjæger Carl Theodor Levin, født i Kbh.

Livjæger Fr. Wilh. Ludv. Berlin, født i Kbh.

Livjæger Fr. Vilh. Møller, født i Kbh.

Livjæger Fr. Petersen, født i Kbh.

Faldne og sårede livjægere 1848-50

Faldne:

W. B. Salomon, død paa Lazarettet i Slesvig 24. Maj af Skudsaar i Lænden.

T. W. Olesen, død 31. Maj af Skudsaar i Hovedet. Sønderborg.

Sårede:

J. Olsen, Armen amputeret, ligger paa Lazarettet paa Augustenborg.

E. Jacobsen, Skudsaar i Laaret, i fjendtligt Fangenskab; blev efter Slaget ved Slesvig indlagt paa det derværende Lazaret.

F. Poulsen, Skudsaar i Laaret; under Slaget 23. April indbragt paa Lazaret i Slesvig og derfor i fjendtligt Fangenskab.

Frivillige livjægere ved andre enheder 1848-50

Kommandersergent Georg Lorentz Lorentzen, født 1799, ved 3. Reservejægerkorps. Dannebrogsmand, Løjtnant 11. Okt. 1848, Premierløjtnant 10. April 1850.

Sergent Rasmus Petersen af Livjægerne. 1. Reservejægerkorps, saaret. Løjtnant 1848. Ridder af Dbg. 6. Okt. 1850.

Livjæger Carl Peter Gautesen, født i Kbh., ved 3. Jægerkorps, falden ved Isted.

Livjæger og fhv. Herregaardsskytte Chr. Riddermann Rohling, født i Næstved, ved 1. Forstærkningsjægerkorps. Løjtnant 1850.

Livjæger Ernst Adam Bruun, født i Kbh., Husardivisionen. Løjtn. 1850.

Løjtnant af Livjægerne Poul Andreas v. Rindom, født i Kbh., ved 3. Jægerkorps.

Livjæger Wilhelm Frederik Greve Ahlefeldt-Laurvigen. Løjtnant 1848.

Livjæger Henrik Brosbøll, født i Fredericia, 5. Res. Batl. Løjtnant 1848.

Livjæger Aug. Henr. Borch, 4. Res. Batl.

Livjæger Ludv. Fr. Drewsen, 3. Res. Jægerkorps. Løjtnant.

Livjæger Andreas Th. Jørgensen, født i Kbh., 1. Res. Jægerkorps.

Livjæger Chr. Ludv. Lange, født i Kbh., 1. Res. Jægerkorps.

Livjæger Chr. Ludv. Nielsen, født i Kbh., 1. Res. Jægerkorps.

Livjæger Carl Chr. Vilh. Smidt, født i Resen, 1. Res. Jægerkorps.

Livjæger Axel Eliasen Ursin, født i Kbh., 1. Res. Jægerkorps. Løjtnant.

Livjæger Andreas Peter Smidt, født i Kbh., 1. Res. Jægerkorps.

Livjægerkorpsets chefer 1801-1870

Frederik Conrad v. Holstein, født 19. Febr. 1771. Sekondløjtnant i Sjællandske Infanteriregiment 1791, forsat til Livgarden til Fods 1793. Kammerjunker hos Kronprinsen 1799. Afsked fra Hæren 28. Febr. 1800. Chef for Kongens Liv Jæger Corps 25. Marts 1801, Major 15. April s. A., Oberstløjtnant 16. Juni 1808, Oberst 7. Jan. 1812, Generalmajor 1. Nov. 1828, Generalløjtnant 24. Juni 1838. Afsked 1. Juli 1842. Død 21. Juli 1853.

Caspar Hermann v. Benzon, født 16. Nov. 1774. Sekondløjtnant i Livjægerne 10. Dec. 1802, Premierløjtnant 9. Dec. 1803, Kaptajn II 14. Marts 1806, Kaptajn I 4. Dec. 1807, Major 1. Febr. 1825, Oberstløjtnant 18. Okt. 1837, Oberst 10. Aug. 1841. Chef for Korpset 1. Juli 1842. Død 6. Aug. 1842.

Poul Ernst v. Bruhn, født 13. Aug. 1787. Frikorporal, Fændrik ved Prins Frederiks Regiment 1. Okt. 1805, Sekondløjtnant 12. Juni 1807, Premierløjtnant 21. Juni 1809, Kaptajn 13. Febr. 1816, Kompagnichef 6. Sept. 1823, Major 14. Aug. 1833, Major i Generalstaben 31. Dec. 1839, Oberstløjtnant 15. Marts 1842. Midlertidig Kommandør for Livjægerkorpset 29. Aug. 1842, Oberst 29. Aug. 1845, Chef for Korpset 2. Marts 1848 og 28. s. M. Chef for Københavns Borgervæbning, Generalmajor 24. Maj 1848, Generalløjtnant 6. Okt. 1860. Afsked 26. Maj 1866. Død 11. April 1868 i København.

Carl Elias Viggo v. Arnholtz, født 12. Aug. 1815. Landkadet 1. Maj 1831, Sekondløjtnant 1. Maj 1835, Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1. Aug. 1844, Kaptajn 1. Nov. 1846, Major 14. Dec. 1863, Afsked som Oberstløjtnant 19. Dec. s. A. Kommandør for Livjægerkorpset 18. Juni 1866. Afsked ved Korpsets Ophævelse 1870. Ved Genoprettelsen Chef for Korpset 23. April 1885. Afsked 12. Maj 1886. Død 22. Dec. 1887.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage