Siden
oprettet
4. november 2002


Siden
opdateret
8. marts 2003

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Niels JensenSøn af Jens Mogensen og
Ingeborg Sørensdatter

Født: september 1723 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Døbt: 26. september 1723 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Død: april 1799 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Begravet: 8. april 1799 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Stilling: gårdfæster

Gift 1: Ane Sørensdatter 16. december 1753 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Børn:
Søren Nielsen
Født: juni 1756 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Sidsel Cathrine Nielsdatter
Døbt: 5. juli 1761 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Jens Nielsen
Født: april 1764 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Peder Nielsen
Født: november 1770 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Oluf Nielsen
Født: august 1772 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Gift 2: Karen Jensdatter 13. februar 1780 i Sejerø kirke, Skippinge herred, Holbæk amt

Børn:
Severin Nielsen
Født: november 1783 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amt

Ane Marie Nielsdatter
Født: november 1783 i Sejerby, Sejerø, Skippinge herred, Holbæk amtNiels Jensen fæster gårdene 1 og 2 i Sejerby fra 1753, samme år han bliver gift første gang med Ane Sørensdatter. Efter hendes død får han 7. januar 1780 kongelig tilladelse til at gifte sig med enken Karen Jensdatter. Tilladelsen lyder: "At han må indlade sig i ægteskab med enkekonen Karen Jensdatter, uagtet hans salig kone Ane Sørensdatter og Karen Jensdatter i 3die led er beslægtede.

I 1771 kaldes han "gamle" Niels Jensen for at undgå forveksling med en yngre navnebror, der også er gårdmand på Sejerø.

Ved folketællingen i 1787 består familien af Niels Jensen, 64, og hans anden kone Karen Jensdatter, 40. Af børn er der fra hans første ægteskab Jens, 24, ugift, Peder, 17, ugift, og Ole, 15, ugift. Fra hendes første ægteskab er der Jens Rasmussen, 11. Af fælles børn er der tvillingerne Severin og Anne Marie, 4. Der er to tjenestepiger på gården, Anne Larsdatter, 26, ugift, og Bodil Jacobsdatter, 27, ugift. Endelig er der Ole Sørensen, 52 og ugift. Han er bror til Karen Jensdatters første mand, og han "Nyder sit Ophold af Gaarden efter Accord paa Livstid".

Niels Jensen fæster gårdene til 1790.

Efter hans død mødes skifteretten: 1799 9 april i stervboet (dødsboet) i det hus no.2 i Sejerby for at registrere efter afdøde husmand gl. Niels Jensen, som boede og døde i samme hus. Tilstede var enken Karen Jensdatter med sin laugsværge gårdmand Rasmus Pedersen, og med hendes i ægteskabet avlede søn Søren Nielsen 16 år, hvis formynder var Jens Nielsen. Desuden mødte efter indkaldelse den afdødes efterladte børn og børnebørn, nemlig:
1) Søn gårdmand Jens Nielsen.
2) Søn husmand Peder Nielsen.
3) Søn Ole Nielsen som er (krøbling)
4) Søn Søren Nielsen, forlængst død og har efterladt sig Lars Sørensen 15 år.
5) Datter Sidse Anne Nielsdatter, som og forlængst er død og efterladt sig en søn Niels Nielsen 17 år.
alle disse var af den afdødes første ægteskab, med hans forlængst afdøde hustru Anne Sørensdatter.
Der blev 7 1/2 rd. til deling, men alle arvinger var enige om at deres fattige stifmoder med sin sygelige søn Søren (Severin), selv behøvede denne ringe arv.

(Gårdnumrene følger systemet opstillet af Rasmus Nielsen i Sejerø Sogns Historie, 2. oplag, Kalundborg 1976.)
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me