Siden
oprettet
21. oktober 2002


Siden
opdateret
21. oktober 2002

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Berthe HansdatterDatter af Hans Jensen og
Karen Hansdatter

Født: Omk. 1645 (sted og dato ikke fundet)

Døbt: (sted og dato ikke fundet)

Død: 1727 (sted og dato ikke fundet)

Begravet: 28. april 1727 i Vestermarie kirke, Vester herred, Bornholms amt (Kilde: kirkebogen)

Gift 1: Jørgen Pedersen Omk. 1663

Gift 2: Thor Hansen Omk. 1665

Børn:
Jørgen Thorsen
Født: 1665 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Hans Thorsen
Født: Omk. 1670 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Lars Thorsen
Født: Omk. 1668

Anne Thorsdatter
Født: Omk. 1671 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Boel Thorsdatter
Født: Omk. 1674 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Berith Thorsdatter
Født: Omk. 1680 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Kirstine Thorsdatter
Født: Omk. 1684 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Karen Thorsdatter
Født: Omk. 1686 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Peder Thorsen
Født: 1688 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amt

Elsebeth Thorsdatter
Født: Omk. 1690 i Vestermarie, Vester herred, Bornholms amtBerthe Hansdatters første ægteskab var kort og tilsyneladende barnløst, da der ikke nævnes børn fra dette ægteskab i skiftet efter hende.

Uddrag af skiftet efter Berthe Hansdatter 8. maj 1727:
Salig Berethe salig Thor Hansens som bode og døde paa Loftsgaarden i WesterM Sogn den 23 Jord Ejendoms gaard, og det imellem denne salig qvindes samptlig efter levende børn som er 4 sønner og 6 døttre. Hvor af dend eldste søn er Jørgen Thorsen boende i Nyelarsker Sogn, som møtte og er sin egen verge. Dend anden denne salig qvindes søn Hans Thorsen boende i Clemedsker Sogn, som og ligge maade møtte og er sin egen verge. Dend 3' søn Lars Thorsen boende Smørenge i WesterM Sogn, sin egen verge som møtte. Dend 4' og yngste søn Peder Thorsen boende paa har er melte 23 Jord Ejendoms, sin egen verge. Dend eldste denne salig qvindes daatter var Anne Thorsdaatter som ved døden afgangen og var i egteskab med Michel Pedersen boende i Nyelarsker Sogn, som var til stæde, og efter hende igien lever 2 sønne og 5 døttre: Dend eldste søn Hans Michelsen sin egen verge, 25 aar gammel; Dend anden søn Peder Michelsen, 22 aar gammel; Dend eldste daatter Kirstene Michelsdaatter som er i egteskab med Mads Michelsen boende i Nyelarsker Sogn, som møtte og for hende svarer; Dend anden daatter ved naun Anne Michelsdaatter som ved døden er afgangen og har i egteskab med Hans Aristsen boende i WesterM Sogn, og efter hende igien lever som hun lover aufled med bemelte sin mand Hans Aristsen som er 3 sønner og 2 døttre: der af dend eldste søn ved naun Peder Hansen, dend anden søn Arist Hansen, dend 3' søn Hans Hansen, dend eldste daatter Kierstene Hansdaatter, dend anden daatter Giertrud Hansdaatter, for dise for er melte 3 sønner og 2 døttre er faderen self verge efter loven, dend 3' daatter Bergithe Michelsdaatter som er i egteskab med Absalon Kofod boende i WesterM Sogn paa Skovgaarden, som møtte og for hende svarer, dend 4' Margrethe Michelsdaatter som er hiemme hos faderen Michel Pedersen unge fæhe 20 aar gammel, dend 5' og yngste daatter Karen Michelsdaatter paa 16 aar gammel, for dise myndige børn er faderen Michel Pedersen self verge efter loven. Dend anden denne salig qvindes daatter Bohl Thorsdaatter som er i egteskab med Arist Hansen boende i Nycher Sogn, som møtte og for hende svarer. Dend 3' daatter Berithe Thorsdaatter som er i egteskab med Niels Jørgensen boende i Sose i VesterM Sogn. Dend 4' daatter Kierstene Thorsdaatter som er i egteskab med Peder Ødbersen boende i Rutsker Sogn, som møtte og for hende svarer. Dend femt daatter var Karen Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i egteskab med Hans Jensen boende i Rutsker Sogn, og efter hende igien lever 3 sønner og 2 døttre: hvor af dend eldste søn Thor Hansen, dend anden søn Peder Hansen, dend 3' og yngste søn Hans Hansen, dend eldste daatter Mallene Hansdaatter, dend anden og yngste daatter Bente Hansdaatter, for som er dise forhen børn faderen self verge efter loven, dend 6' og yngste denne salig qvindes daatter Elsebeth Thorsdaatter som er i egteskab med Peder Jacobsen boende i Nycher Sogn, som møtte og for hende svarer.
Til forsiden

Til toppen

Write me