Siden
oprettet
7. september 2011


Siden
opdateret
7. maj 2022

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Johan Jokum Rathsack

Søn af ukendt far og
ukendt mor

Født: Omk. 1700

Døbt: (sted og dato ikke fundet

Død: April 1769 i Fredericia, Elbo herred, Vejle amt

Begravet: 18. april 1769 i MichaŽlis kirke, Fredericia, Elbo herred, Vejle amt

Michaelis kirkebog

Stilling: Kyrasser og militær fængselsbetjent

Gift: Engel Kirstine Ejlersdatter 13. oktober 1740 i MichaŽlis kirke, Fredericia, Elbo herred, Vejle amtBørn:
Magdalena Dorothea Johansdatter Rathsack
Født: 1737 i Fredericia

Anna Maria Johansdatter Rathsack
Født: 1739 i Fredericia

Christiana Dorothea Johansdatter Rathsack
Født: 1741 i Fredericia

Johan Baltzar Johansen Rathsack
Født: 1742 i Fredericia

Gertrud Marie Johansdatter Rathsack
Født: 1745 i Fredericia

Henning Albert Johansen Rathsack
Født: 1747 i Fredericia

Eilert Albricht Johanssen Rathsack
Født 1749 i Fredericia

Maria Cathrine Johansdatter Rathsack
Født: 1751 i Fredericia
Notatet om Johan Jokum Rathsack begravelse i Nygårds Sedler.

Meget tyder på, at Johan Jokum Rathsack kom til Danmark fra Tyskland som hvervet soldat. Han nævnes som kyrasser, som var soldater til hest iklædt et kyras - en pansring af overkroppen med rødder tilbage til riddernes rustninger. Beskyttelsen var dog blevet forældet med brugen af skydevåben.

Fredericia var siden anlæggelsen garnisonsby for mange militære enheder, bl.a. Slesvigske Kyrasserregiment, som var garnisoneret i byen fra 1720 frem til 1746 med et skiftende antal enheder. I en kort årrække fra 1736 til 1739 var også Sjællandske Kyrasserregiment garnisoneret i byen.

Det er dog sandsynligt, at Johan Jokum Rathsack tilhørte Slesvigske Kyrasserregiment.

Tegningen til højre forestiller en kyrasser fra 2. Jyske Kyrasserregiment, som de så ud i 1761, gengivet fra bogen "Uniformer, faner og våben i den danske hær fra 1659 til 1980" af B. Walbom-Pramvig.

Han forlader på et tidspunkt regimentet for at blive gevaldiger - en militær fangevogter og muligvis også bøddel. Den militære arrest i Fredericia lå i Hovedvagten ved Prinsens Port. Bygningen var opført i 1735 og rummede bl.a. fangeceller.

I 1751 nævnes et brev fra Johan Jokum Rathsack skrevet på tysk som et bilag i en sag vedrørende transport af en arrestant, hvilket også bekræfter hans tyske oprindelse.

Efter hans død optræder hans skifte 22. juni 1767 i skifteprotokollen. Foruden hustruen nævnes kun tre børn, Gertrud Marie Rathsack, 22 år og boende i København, Ejler Albert Rathsack, 20 år, og Marie Cathrine Rathsack, 16 år.


En langt senere foto af Hovedvagten med den militære arrest fra et udateret postkort.


MichaŽlis kirke hvor Johan Jokum Rathsack blev gift og begravet. Udateret postkort.Tak til Claes Bertram Hansen for oplysninger.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me