Siden
oprettet
8. oktober 2002


Siden
opdateret
15. september 2020

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Johan Michael NæhrSøn af Johan Michael Neer og
Birthe Mogensdatter

Født: Omk 1770

Døbt: (sted og dato endnu ikke fundet)

Konfirmeret: 30. september 1787 i Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Frederiksborg slotssogns kirkebog

Død: 23. oktober 1828 i Hillerød

Begravet: 28. oktober 1828 i Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Frederiksborg slotssogns kirkebog

Stilling: sadelmager

Gift: Birthe Marie Brocelius 21. juli 1797 i Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Frederiksborg slotssogns kirkebog
Fredag den 21. juli 1797 copuleredes hjemme i huset uden foregående trolovelse og lysning, ifølge allernådigst bevilling dateret 8. juli 1797, sadelmager Johan Michael Nær og Birthe Brozelius af Hillerød. For disse indestår vi undertegnede som forlovere og eneansvarlige for, at ingen af dem haver indgået ægteskabsløfte med nogen anden, og i almindelighed at intet bør hindre deres ægteskab efter loven og anordningerne hvorunder vi tillige indestår for, at de ikke ere hinanden nærbeslægtede eller besvogrede i den grad, at der udfindes kongelig bevilling til det ægteskab.
C. Bruzelius.    E. Bruzelius

Børn:
Karen Hedevig Birgitte Næhr
Født: 3. september 1798 i Hillerød

Christian Jacob Næhr
Født: 13. april 1801 i Hillerød

Niels Michael Næhr
Født: 27. december 1803 i Hillerød

Charlotte Sophie Næhr
Født: 26. december 1806 i Hillerød

Christiane Marie Næhr
Født: 2. april 1810 i Hillerød

Erik Wilhelm Næhr
Født: 28. maj 1813 i Hillerød

Johan Frederik August Næhr
Født: 28. august 1816 i HillerødFolketælling 1787
Ved folketællingen i 1787 bor Johan Michael Næhr hos sadelmager Christian Brocelius i Helsingørsgade 55 i Hillerød. Christian Brocelius er formentlig en farbror til hans kommende kone. Johan Michael Næhr kaldes i folketællingen for Johan Michelsen, 18-årig tjenestedreng og sadelmagerdreng. Hans fødehjem er da 5 år tidligere opløst på grund af faderens død.

Ved folketællingen i 1801 bor Johan Michael Næhr i Helsingørsgade 52 med sin kone og det endnu eneste barn, datteren Karen Hedevig Birgitte. Husstanden rummer videre den 19-årige ugifte læredreng og tjenestekarl Lars Carlberg og den 19-årige ugifte tjenestepige Anne Tofte. Desuden er der indkvarteret to husarer, den 25-årige ugifte Jørgen Johansen, og den 28-årige ugifte Hans Jørgen Wridt.

Dette år var der knap 60 indkvarterede husarer i byen (knap 10 pct. af befolkningen), herunder vagtmester ved husarregimentets 1. eskadron, Wilhelm Kornietzny, Slotsgaden 35, samt ritmester og eskadronchef Henrich v. Flindt, Slotsgaden 32.

Johan Michael Næhr har tilsyneladende været en noget vidtløftig person, når det gælder pengeforhold. Han låner åbenbart penge overalt, hvor han kan komme til det, hvilket flere gældsbeviser tydeligt illustrerer. Til sidst revner ballonen, og Johan Michael Næhr må erklære sig fallit.

Ved skifteretsbehandlingen af hans bo er der en lang liste af kreditorer, og man kan undre sig over, at han tilsyneladende har været i stand til fortsat at låne sig frem både hos private og hos det offentlige. I hvert fald skylder han et kolossalt beløb, da han i dør i 1828. I øvrigt er hans underskrift på et af dokumenterne skrevet med "påholden" pen, så han har ikke kunnet skrive sit eget navn, hvilket langt fra var ualmindeligt i tiden.


På sin daglige færd gennem Hillerød har Johan Michael Næhr set på Frederiksborg Slot fra Torvet. Affotografering af maleri af F.C. Henrichsen 1856, nogle år før slottet brændte.


Frederiksborg Slotskirke, hvor Johan Michael Næhr blev konfirmeret, gift og begravet. Eget foto fra 12. september 2020.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me