Siden
oprettet
26. november 2018


Siden
opdateret
26. november 2018

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Peder Pedersen
Peder Pedersens initialer i Smerup kirkebog ved sin første trolovelse i 1754. Han kunne ikke selv skrive sit navn.

Søn af Peder Pedersen og
ukendt mor

Født: Omk. 1723 (sted og dato endnu ikke fundet)

Døbt: (sted og dato endnu ikke fundet)

Død: Oktober 1804 i Hospitalet i Spjellerup, Fakse herred, Præstø amt

Begravet: 19. oktober 1804 i Spjellerup kirke, Fakse herred, Præstø amtStilling: Gårdmand og smed

Trolovet 1: Anna Maria Rasmusdatter 13. november 1754 i Smerup kirke, Fakse herred, Præstø amtGift 1: Anna Maria Rasmusdatter 15. december 1754 i Smerup kirke, Fakse herred, Præstø amt

Børn:
Ellen Kirstine Pedersdatter
Født: 1759

Ane Margrethe Pedersdatter
Født: 1761

Peder Pedersen
Født: 1764

Maren Pedersdatter
Født: 1766

Peder Pedersen
Født: 1768

Ingeborg Pedersdatter
Født: 1772

Anne Pedersdatter
Født: 1776

Jens Pedersen
Født 1779Trolovet 2: Karen Jensdatter 1. maj 1778 i Vemmetofte kirke, Fakse herred, Præstø amt

Gift 2: Karen Jensdatter 13. juni 1778 i Vemmetofte kirke, Fakse herred, Præstø amtBørn:
Ane Margrethe Pedersdatter
Født: 1761

Lars Pedersen
Født: 1782Ved Oeders Efterretninger fra 1771 nævnes Peder Pedersen som 49-årig bonde i Spjellerup. Hans kone er 36 år, og begge er i 1. ægteskab. I april 1778 dør hans kone Anna Maria Rasmusdatter, og hun bliver begravet 28. april 1778 i Spjellerup kirke. Se skiftet efter hende længere nede.


Ved folketællingen i 1787 bor Peder Pedersen i Spjellerup, hvor han er gårdmand. Han er i de mellemliggende år blevet enkemand og har giftet sig igen. Husstanden består desuden af konen Karen Jensdatter, børnene af 1. ægteskab Peder Pedersen og Ingeborg Pedersdatter samt børnene af 2. ægteskab Anne Pedersdatter og Lars Pedersen.

Ved folketællingen i 1801 er Peder Pedersen så svækket, at han har fået ophold på hospitalet i Spjellerup, hvor han bor sammen med de andre lemmer, mens han kone Karen Jensdatter bor hos sin søster i Spjellerup.

Hospitalet i Spjellerups historie er kort fortalt: Holger Axelsen Rosenkrantz (1586-1647) til Glimminge, som også var ejer af Vemmetofte, og hans hustru Karen Krabbe stiftede i 1643 et hospital - d.v.s. en fattiggård - i Spjellerup med plads til 6 fattige ´udkårne´ fra Spjellerup sogn og skænkede til dette formål 1.000 rigsdaler, så renterne af denne sum, i alt 60 rdl., kunne betale for de 6 beboeres underhold, 10 rdl. pro person.
I 1649 bestemte Karen, at der nu kunne indrettes en skole i hospitalet, og at skolemesteren skulle aflønnes med renterne af den opsparede kapital. Skolemesterens årsløn blev derfor på 12 rdl. - kun et par rigsdaler mere, end det kostede at holde et fattiglem med kost og logi. Som bolig fik skolemesteren et lille værelse i hospitalet, og det har tilsyneladende også fungeret som skolestue. Det var skoleholderens pligt at holde andagt i hospitalet efter præstens bestemmelse.
Frederik IVs bror, prins Carl, arvede i 1714 Vemmetofte, og i 1722 udvidede han hospitalet dvs. fattiggården til at kunne huse 15 fattiglemmer. 1722 lod prins Carl tre fag bygge til skolemesterens bolig, en forstue med bageovn og to fag til skolestue. På den måde kunne skolen i hospitalet nu indrettes som prins Carls øvrige skoler. Skolerne var dog af lidt forskellig størrelse, og da man regnede med, at et barn fyldte ca. 1 kvadrat-alen, betød det i praksis, at de enkelte skoler kunne rumme mellem 30 og 40 børn. De har dog næppe været indenfor alle sammen på samme tid. Det var ganske enkelt ikke muligt.
En bispevisitats den 22. maj 1749 gav bl.a. anledning til følgende kommentar: "Saa bedrøvet, jeg havde været i Faxe, saa inderlig blev jeg andagtspræget ved den gode Kundskab, der fandtes hos den i mængde tilstedeværende Ungdom i Spjellerup."
I dag er intet bevaret af den gamle prinseskole i Spjellerup.


Peder Pedersens håndskrevne initialer i Spjellerup kirkebog ved datteren Ane Margrethe Pedersdatters trolovelse i 1784. Han kunne ikke selv skrive sit navn.

Efter Peder Pedersens første kones død i april 1778 bliver der foretaget et skifte efter hende. Skifteforretningen løber over to år og gennemgår detaljeret familie- og formueforholdene. Se nedenfor.

Tak til Line Sørensen for hjælp og oplysninger.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me