Siden
oprettet
16. februar 2003


Siden
opdateret
26. november 2018

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Knud RasmussenSøn af Rasmus Nielsen og
Karen Andersdatter

Født: 1758

Døbt: 25. oktober 1758 i Sengeløse kirke, Smørum herred, Københavns amtDød: 19. april 1842 i Haslev, Ringsted herred, Sorø amt

Begravet: 24. april 1842 i Haslev kirke, Ringsted herred, Sorø amt

Haslev sogns kirkebog

Stilling: bødker

Trolovet: Ane Margrethe Pedersdatter 6. maj 1784 i Spjellerup kirke, Fakse herred, Præstø amtBørn:
Rasmus Knudsen
Født: 1785 i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Peder Knudsen
Født: 1786 i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Peder Knudsen
Født: 1788 i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Hans Knudsen
Født: 1790 i i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Ane Marie Knudsdatter
Født: 1792 i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Hans Christian Knudsen
Født: 1794 i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Niels Knudsen
Født: 1795 i Terslev, Ringsted herred, Sora amt

Ingeborg Knudsdatter
Født: 1799 i Terslev, Ringsted herred, Sorø amt

Cathrine Knudsdatter
Født: 1801Ved Knud Rasmussens trolovelse i 1784 er der i kirkebogen givet en udførlig beskrivelse af hans hidtige liv. Der står formentlig dette: Den 6te Maj blev trolovede Ungekarl Knud Rasmussen som er en frie Karl, Hand er fød paa Cathrineberg, hvor ? fader Rasmus Nielsen dengang tient, bemelte Knud Rasmussen var hos forpagter Aarestrup paa Rosenlund, hvorover hand blev confirmeret Dom Quasim 1775 i Faxe af Hr. Haste. Siden kom hand i lære hos Jens Sørensen Bødker som boede i Leierstofte, men derefter blev hollænder paa Tryggevelde, og derpaa flyttede til Hellingegaard, hvor han blev forpagter, hos denne har han været i 6 aar, og lært bødker- haandværk. Nu har han fæstet et hus strax ved Sophiendal, hvor han skal bo som Bødker - Hans fader opholder sig nu paa Sophiendal hos forpagter Aarestrup. Fæstemøen er Pigen Anna Margrethe Pedersdatter, som paa nærværende tid er hos sin fader Gaardmand Peder Pedersen i Spiellerup, at der intet er til hinder dette Ægteskab, derfor cavere vi Underskrevne Vidner Anders Nielsen er fæstemandens halvbroder tiener paa Sophiendal for ?kudsk og er gift med Smedens Datter paa Wemmetofte. Peder Pedersen hendes fader.

Folketælling 1787
Ved folketællingen i 1787 bor Knud Rasmussen, husmand og bødker, i Terslev sogn i "Sophiendahl Huuse", som må høre under hovedgården Sofiendal. Sammen med ham bor konen Margrethe Pedersdatter og sønnen Rasmus.


I "Sophiendahl Huuse" bor foruden en række andre husmænd, inderster og almisselemmer også Nicolai Friderichsen, der er husmand og ladefoged på Sofiendal, hvilket bestyrker husenes tilknytning til hovedgården.


"Sophiendal, tidligere kaldet Stengelstrup, er opstaaet af de to Byer Stengelstrup og Øld, som Fred. IV lod nedbryde, og hvis Jorder han indrettede til Rytterkobler; senere bleve de oprettede til Hovedgaard, der henlagdes under Bregentved og fik det nuv. Navn. Det var her, at Grev A.G. Moltke i 1763 først indførte den saakaldte "Kobbeldrift" eller den "holstenske Drift"."
(Kilde: Trap Danmark, 3. udgave, II bind, side 661)

Folketælling 1801
Siden datteren Ingeborg og de ældre søskende er født i Terslev, er det nærliggende at tro, at familien kommer herfra, men allerede ved folketællingen i 1801 optræder familien i nabosognet Haslev i Nordskovhuset ved Markhusene. Her nævnes Knud Rasmussen som 43-årig bødker og husmand med jord med konen Ane Margrethe Pedersdatter, 40, og 5 af de ovennævnte børn.

Folketælling 1834
Ved næste folketælling i 1834 er Knud Rasmussen blevet enkemand, og han bor i Statafhuset med den yngste datter Ingeborg og hendes nye mand og børn.

Folketælling 1840
Situationen er stort set uændret ved folketællingen i 1840.Tak til Line Sørensen for hjælp og oplysninger.
Til forsiden

Til toppen

Til aneoversigten

Write me