Siden
oprettet
5. april 2005


Siden
opdateret
5. april 2005

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Tuborg-Klampenborg Elektriske SporvejTuborg-Klampenborg Elektriske Sporvej blev oprettet som et datterselskab af De kjøbenhavnske Sporveje for at gennemføre sporvejsnettet nordpå til Klampenborg. Den daglige drift varetoges af vogne og personale fra begge selskaber, som befarede linjerne 14 og 15.

Da De kjøbenhavnske Sporveje i 1911 blev overtaget af Københavns kommune, videreførtes Tuborg-Klampenborg Elektriske Sporvej som et selvstændigt aktieselskab under navnet Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.

Strandvejen Myldretidstrafik på Strandvejen. Udateret foto.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage