Siden
oprettet
5. oktober 2009


Siden
opdateret
4. juni 2019

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeKS 1060 blev bygget på Københavns Sporvejes hovedværksted og sat i drift 21. november 1947. Udrangeret 1967-68 og afbrændt august 1968.KS 1060 på Ålholm Plads. Udsnit af foto fra 16. august 1966 i eget arkiv.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage