Siden
oprettet
9. oktober 2008


Siden
opdateret
28. november 2013

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeUheldet som kunne have udviklet sig til en katastrofe.

28. marts 1958 røg linje 10 af skinnerne i svinget fra Vigerslev AllÚ ind på Carlsbergbroen. Det skete formentlig på grund af for høj fart grundet en defekt i bremserne. Sporvognen styrtede ned på skinnerne, hvor det lykkedes nogle årvågne portører at standse et frembrusende eksprestog.

En tidligere ansat ved Københavns Sporveje har selv undersøgt omstændighederne omkring ulykken. Han ønsker dog her at berette anonymt:

"Et gammelt vogntog bestående af motorvogn 191 og bivogn xxxx ankom rettidigt til Toftegårds Plads, og konduktørerne forlod vogntoget, efter at de sidste passagerer var steget ud. Vognstyreren kørte selv frem til endestationsstoppestedet, efter at den forudgående linie 10 havde forladt pladsen og var på vej mod Emdrup.

Da der var fødselsdag i sjakket, blev der indtaget en "lille dram" og et spil whist i marketenderiet i folkerumsbygningen. Det skal her bemærkes, at det var mere en almindeligt dengang.

Og i gode kollegaers nærvær blev det lidt over vognens afgangstidspunkt. Sladrehanken, der sad på køretråden, viste 4 minutters for sen afgang.

Det gik afsted fra Toftegårds Plads i en rygende fart, og da der ikke var passagerer at optage og ingen skulle af ved stoppestedet ved Sjælør Boulevard, var farten rimelig høj. I øvrigt blev der efter dette uheld lavet et "Fast Stoppested" ved Sjælør Boulevard.

Da vogntoget nærmede sig sidste stoppested i Vigerslev Alle, begyndte vognstyreren at bremse, men bremserne løb varme, og der blev ringet nødbrems. Dette var desværre for sent, for motorvognen afsporedes, og koblingen til bivognen sprang. Motorvognen pløjede sig igennem buskadset og ud over jernbaneskråningen.

Det videre forløb kan læses i dagspressen fra dengang.

Senere blev der lavet en betonmur for at forhindre lignende uheld i svinget fra Vigerslev AllÚ ind på Carlsbergbroen.

Men hvor blev bivognen af? Der findes ikke billeder, der viser bivognen fra dette uheld.

Bivognen blev hentet af det bagvedkommende vogntog og rangeret retur til Toftegårds Plads, hvor den blev hentet af en rangervogn fra Valby remise og anbragt der.

Det bagvedkørende vogntog blev tilbageholdt på Toftegårds Plads sammen med et andet vogntog, indtil driften igen kunne fortsættes. Alle andre vogntog på linie 10 blev vendt på Enghave plads."

Ved et lykketræf blev ingen dræbt eller hårdt kvæstet, da passagererne blev slynget gennem vognen. To ældre mennesker måtte dog tilbringe noget tid på hospitalet for at komme sig efter hjernerystelse og chok.

28. marts 1958 Motorvognen rev en del af broens mur med sig ned på banelegemet.

28. marts 1958 Eksprestoget trukket af en E-maskine standsede i tide, og en katastrofe blev afværget.

DSB-ansatte og andre bakser med at fjerne brokkerne. Foto fra Hugo Stangerups arkiv.

Den næsten smadrede motorvogn 191. Foto fra Hugo Stangerups arkiv.

Berlingske Tidende Forsiden af Berlingske Tidende dagen efter.

DSBs hjælpetog er ankommet til ulykkesstedet. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

DSBs kran på arbejde. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

Sporvognens undervogn løftes op. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

Bagenden på motorvognen. Foto fra Hugo Stangerups arkiv.

Motorvognen trækkes op. Og omsider dukker bivognen op på et foto. I baggrunden udrykningskøretøjer fra Københavns Brandvæsen. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.

Igen er bivognen med på billedet samt et par ambulancer fra Københavns Brandvæsen. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.

KS' kørekran dirigeres på plads. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

Motorvognen trækkes op fra banegraven. Foto fra Hugo Stangerups arkiv.

28. marts 1958 Den stærkt beskadigede motorvogn er trukket op af banegraven. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

Motorvognen vækker opmærksomhed. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

Nysgerrige er strømmet til. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

Den smadrede forperron. Foto af Holger B.D. Sørensen (HBDS).

28. marts 1958 KS 191 er klar til videre transport. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.

28. marts 1958 Mobilkraner fra Københavns Sporveje transporterer motorvognen det korte stykke hen til Enghave remise. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.

28. marts 1958 Motorvognen i Enghave remises gård. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.

Vogn 191 klodset op på donkrafte dagen efter uheldet og stillet blandt stabler af hjulbandager i Enghave remises gård. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.

Juli 1958 Reparationsarbejder hvor motorvognen styrtede ned. Foto fra juli 1958.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage