Siden
oprettet
22. november 2017


Siden
opdateret
22. november 2017

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeAllerede få timer efter frihedsbudskabet den 4. maj 1945 havde lydt i radioen rykkede den danske brigade til Helsingborg fra Skåne. Om lørdagen den 5. maj blev dele af brigaden sejlet til Helsingør, og søndag morgen var alle mand og køretøjer blevet overført. Første mål var Ordrup Jagtvej målet, men kl. 20 om aftenen blev der givet marchordre ad ruten Strandvejen, Østerbrogade, Farimagsgaderne til Halmtorvet, hvor indkvarteringen skulle ske på Gasværksvejen skole.

Den militære kolonne og de mange københavnere blokerede delvist for sporvejsdriften. De tre vogntog holder og venter ved sløjfen på Svanemøllen.

Gaderne var tæt besatte med soldater og jublende tilskuere. Det er Nygårdsvej, der til højre støder til Østerbrogade. Til venstre er det Carl Nielsens AllÚ, hvor der forenden af denne ligger 'Det tidligere Øresundshospitalet' I den lave ejendom ca. midt i billedet - Østerbrogade 129 boede Gunnar 'Nu' Hansen til sin død i 1993.

Sporvognsdriften var helt blokeret på ruten. Lastvogns militærkøretøjet der drejer til venstre kører ned ad Carl Nielsens AllÚ.

Gaden der tilstøder Østerbrogade er Landskronagade. Haven til venstre er en af de tidligere renæssance villaer på Strandvejen tilhørende dengang proprietær J.C. Teilmann.

Ejendommen til venstre i baggrunden tilhørte dengang proprietær vingrosserer J.C. Teilmann. Haven til venstre er en af de tidligere renæssance villaer på Strandvejen tilhørende dengang proprietær J.C. Teilmann. J.C. Teilmann var grosserer til Teilmann Vine, Landskronagade 1 Østerbrogade 145. Strandvejsvillaen blev nedrevet i 1978 - 1979 og erstattet af en ny fler-etages bygning.

Forrest af kolonnen bestodr af en motorcykel med premierløjtnant H. Berg, delingsfører 1. Deling/4. Kompagni, på bagsædet, efterfulgt af en lastvogn, med chef/4. Kompagni, premierløjtnant U. Krogh. Herefter fulgte to maskingeværgrupper, to 3 7mm kanongrupper, en morterdeling og yderligere to maskingeværgrupper. Forspidsen var ledsaget af tre motorordonnanser.

Alle billeder er taget af Kai Neesgaard fra altanen Alle billeder er taget af Kai Neesgaard fra altanen på hans forældres lejlighed Østerbrogade 228, dengang Strandvejen 6B. Kai Neesgaard og hustru Solveig Neesgaard boede selv på Østerbrogade 230, 5. sal. dengang Strandvejen 6. Billederne er stillet til rådighed af Tom Peter Neesgaard, som også har bidraget med oplysninger.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage