Siden
oprettet
14. juni 2014


Siden
opdateret
14. juni 2014

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeKS 101 på linje 3 blev beskudt på Mozarts Plads. Foto fra 27. november 1944 fra Københavns Sporvejes arkiv.

Episoden omtales ikke i 'Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse' af Søren Hansen, men det må have været alvorligt, da de næste foto viser blodpletter på gulvet i vognen.

Det indre af KS 101 efter skyderiet. Foto fra 27. november 1944 fra Københavns Sporvejes arkiv.

Blodspor på gulvet. Foto fra 27. november 1944 fra Københavns Sporvejes arkiv.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage