Siden
oprettet
12. juni 2014


Siden
opdateret
17. februar 2020

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeKS 221 bragt ind til Hovedværkstedet efter et skyderi i Istedgade. Foto fra 17. oktober 1944 fra Københavns Sporvejes arkiv.

"Da en Linie 16-Sporvogn ved 9-Tiden Tirsdag Morgen havde passeret Stoppestedet paa Enghave Plads og naaet et Stykke ned i Istedgade, sprang to Mand op paa Hovedvognen og skød paa en tysk Soldat, som sad inde i Vognen. Soldaten fik sin Revolver frem og begyndte at skyde igen. Under Skydningen ramtes Sporvognskonduktør Aksel Damgaard Nielsen, Peter Fabersgade 41. De faa Passagerer, der var paa Sporvognen, forsvandt skyndsomst. Den tyske Soldat havde faaet en Kugle gennem Hovedet og døde kort efter Episoden. Sporvognskonduktør Nielsen, der er født 1917, er haardt medtaget. Skudet har ramt ham i Lungen, og han var endnu til Formiddag for svag til, at Kuglen kunde fjernes.

Om Aftenen mellem Kl. 20 og 20,30 foretog Gestapo en Razzia i Istedgade, formentlig i Forbindelse med Drabet. Da Tyskerne befandt sig paa Hjørnet af Istedgade og Saxogade, faldt et Skud, fra hvilket Hold staar ikke klart. Det medførte, at Tyskerne gav sig til at skyde og ramte herunder en Del Mennesker paa Fortovet. Paa Stedet dræbtes pens. Lagerekspedient Lemminger, Sporemagervej 12, Arbejdsmand G. Sørensen, Sundevedsgade 14, Kunstmaler Niels Olsen, Nybrogade 24, og en endnu ikke identificeret Mand. En anden haardt saaret Mand ved Navn Johansen, Lyngbyvej 327, er siden død paa Kommunehospitalet. Ligeledes indbragtes - til Militærhospitalet - i haardt saaret Tilstand Arbejdsmand Robert Andreasen, Absalonsgade 28."

Kilde: Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse af Søren Hansen.

Den dræbte tysker var SS Unterscharführer Georg Beige, som tilhørte "Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Dänemark". Han var født 17. december 1901, så han var ældre end gennemsnittet. Han blev begravet på Vester Kirkegård i København 21. oktober 1944 klokken 11.00.

Kilde: Københavns Begravelsesprotokol og dødsattest i Rigsarkivet. Tak til Søren Flensted for oplysninger.

Blodspor på vognens gulv. Foto fra 17. oktober 1944 fra Københavns Sporvejes arkiv.

Det indre af KS 221. Foto fra 17. oktober 1944 fra Københavns Sporvejes arkiv.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage