Siden
oprettet
14. december 2015


Siden
opdateret
14. december 2015

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeI 1921 fandt den årlige børnehjælpsdag sted 10. maj. Også personale fra Københavns Sporveje bidrog til optoget gennem København.

Tre sporvejsfunktionærer præsenterer sporvejenes bidrag med en hestevogn opbygget som en af de gamle hestesporvogne, som byen havde taget afsked med seks år forinden. Foto fra Stig Prehns arkiv.

Dagbladet Politiken kunne dagen efter oplyse, at 'Det blev Østens Marked, der stærkest prægede Børnehjælpsdagen'.

Billedudsnit af ovenstående. Billedet er taget fra redaktionens vinduer på Rådhuspladsen.

Tak til Jens Peter Lieberkind for hjælp med denne side.

På dette foto fra børnehjælpsdagen i 1921 var det islandske kvinder, som samlede bidrag ind i ægte kirkebøsser. Billedet stammer fra erindringer skrevet af Sigridur Johnsen og overdraget til Københavns Stadsarkiv.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage