Siden
oprettet
5. oktober 2009


Siden
opdateret
17. december 2017

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeUheld på Tagensvej ud for bygningerne 'De tre søstre', der ligger vinkelret på vejen. En sporvognspassager var hoppet af vognen i sidste øjeblik og blev ramt af en bil. Bl.a. var en motorsprøjte fra Københavns Brandvæsen tilkaldt. Byggeriet på den modsatte side er opførelsen af betonkonstruktionen til den kommende 'De forenede Papirfabrikker',som senere kom til at hedde 'Dansk Bølgepap Industri'og 'Colon Emballage'. Har de senere år været benyttet af en række offentlige myndigheder. Foto fra sommeren 1931 taget af August M. Christensen fra hans lejlighed Tagensvej 162, 4. sal.

Vogntog fotograferet fra samme adresse. Foto fra januar 1962 af Freddy H. Christensen.

Lundingvogntog på Tagensvej lige efter Rovsinggade har passeret bygningerne, som også kaldtes 'De tre søstre'. Udateret foto.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage