Siden
oprettet
24. oktober 2015


Siden
opdateret
24. oktober 2015

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeI takt med at Københavns Sporveje fik fornyet vognparken med de tyske ledvogne samt busser, blev de gamle hovedtypevogne overflødige. De havde da også kørt siden århundredets begyndelse dog med en række ombygninger og moderniseringer.

1. maj 1966 markerede Københavns Sporveje med en kavalkade, at nu var det slut med de gamle vogne. Ruten gik fra Svanemøllen remise via Jagtvej til Allégade remise. I optoget deltog museumsvogntoget fra Frederiksberg samt 22 gamle vogntog og 50 af de nye serie 1 busser.

Kurt Otzen var ude med kameraet denne dag, og alle nedenstående foto er taget af ham.

Museumsvogntoget fra Frederiksberg Sporveje ved Svanemøllen.

Samme som ovenstående.

En af de gamle hovedtypevogne ved Svanemøllen.

Museumsvogntoget fra Frederiksberg Sporveje ved Svanemøllen.

Museumsvogntoget fra Frederiksberg Sporveje i krydset Østerbrogade/Jagtvej.

Museumsvogntoget fra Frederiksberg Sporveje på Jagtvej ved Fælledparken.

Museumsvogntoget fra Frederiksberg Sporveje på Jagtvej ved Taksigelseskirken.

Danmarks Radio dækkede kavalkaden med en reportagevogn.

KS 225 - en af de gamle vogne - på Jagtvej ved Taksigelseskirken.

Bivognen fra det frederiksbergske museumsvogntog i krydset Jagtvej/Tagensvej skarpt forfulgt af Danmarks Radios reportagevogn.

Museumsvogntoget fra Frederiksberg Sporveje på Nørrebros Runddel.

Kavalkaden på Jagtvej ved Ågade.

Samme som ovenstående.

Ved Hotel Tre Falke på Falkoner Allé holdt museumshestesporvognen Hønen klar til at lede optoget det sidste stykke vej.

Samme som ovenstående.

Samme som ovenstående.

Hønen fører an gennem Allégadekrydset.

Optoget er nået til Allégade foran Frederiksberg Rådhus.

Efterhånden som de gamle vogntog nåede frem. gik souvenirjægerne i gang med at rippe vognene for skilte og andet.

KS 292 er nået frem til Allégade.

Plyndringen af de gamle vogne er godt i gang, uden at nogen greb ind.

Samme som ovenstående.

Det lykkedes at få koblet en bivogn fra, så en sporvejsfunktionær måtte gribe ind.

KS 227 havde lige som de andre gamle vogne en hilsen skrevet på siderne.

En dreng har sikret sig et minde om de gamle sporvogne.

Et af de gamle vogntog skal rangere ind i Allégade remise assisteret af en motorcykelbetjent. Der er ingen tvivl om, hvor udtrykket 'æggeskal' stammer fra.

Samme som ovenstående.

Vogntoget bakker ind i remisegården.

Og kører slutteligt ind i remisen. På siden står skrevet 'Se mig for sidste gang'.
Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Til toppen