Siden
oprettet
23. januar 2009


Siden
opdateret
1. november 2009

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns Sporveje

Efter udbruddet af Anden Verdenskrig opstod der hurtigt mangel på en lang række produkter, herunder brændstof. Køretøjer udstyredes derfor med gasgeneratorer - de kørte på såkaldt gengas.

Buslinjerne 11 og 19 standsede hurtigt på grund af manglen på brændstof. Københavns Sporveje eksperimenterede med belysningsgas som drivmiddel. Det skriver B.T. om lørdag den 6. juli 1940-

B.T. kunne så lørdag den 3. august 1940 fortælle om de første busser med gasgeneratorer, efter at forsøgene med belysningsgas var opgivet.

Kort fortalt fyredes med bøgebrænde i et brændkammer, hvor der udvikledes brændbare røggasser, der ledtes frem til motoren.

På linje 21 ombyggedes en række busser til at køre på gengas.

Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage